Dr. Bernáth Gábor emeritus professzor

Meghalt Dr. Bernáth Gábor emeritus professor

Szakmai életrajz

Súlyos veszteség érte a Szegedi Tudományegyetemet és a Gyógysze­résztudományi Kart. 2009. október 1-jén türelemmel és méltósággal viselt súlyos betegsége következtében meghalt Bernáth Gábor emeritus professzor. Személyében a kémikus és gyógyszerész társadalom egy kiemelkedően markáns alakját veszítettük el. Egyike volt az igazi iskolateremtőknek.

Bernáth professzor 1957-ben vegyészként végzett Szegeden a József Attila Tudományegyetemen. A Szerves Kémiai Tanszéken lett 1967-ben a kémiai tudomány kandidátusa, és a tudomány doktora fokozatot 1974-ben szerezte meg. 1977-ben professzorrá nevezték ki, 1979-ben tanszékvezető egyetemi tanár lett a Gyógyszerkémiai Intézetben, 2003. október 1-jétől nyugdíjba vonult, azóta emeritus professzorként tevékenykedett.

Csaknem két évtizedes tanszékvezetői működése alatt a tanszék a dél-alföldi régió legjelentősebb szerves kémiai kutatóbázisává fejlődött. A telített heterociklusos kémia, sztereokémia és gyógyszerkutatás terén az intézetnek nemzetközi hírnevet és tekintélyt szerzett. E kutatásokhoz a műszereket, felszerelést és személyzetet fáradhatatlan szervezőmunkával és pályázatokkal biztosítani tudta. A gyógyszerkémia oktatását korszerűvé fejlesztette, a tananyagból színvonalas jegyzeteket írt. Bevezette a Kémiai gyógyszerkutatás alapjai című tárgyat. Munkatársai szakmai fejlődését folyamatosan segítette, közülük hárman megszerezték a tudomány doktora fokozatot. Külföldi intézetekkel és gyógyszeripari centrumokkal eredményes együttműködést alakított ki. Vezetésével akadémiai kutatócsoport létesült. Az 1993-ban akkreditált Bioaktív vegyületek kémiája c. doktori program megalapítója.

Bernáth professzornak közel 400 tudományos közleménye jelent meg nemzetközi folyóiratokban, neve 300 többnyire külföldön megtartott tudományos előadásban szerepel. 25 összefoglaló közlemény és könyvfejezet szerzője és 24 gyógyszerszabadalom társszerzője. Jelentős közéleti, szakmapolitikai tisztségeket töltött be. Szakmai és közéleti tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el: 1989: Akadémiai díj, 1992: Finn Tudományos Akadémia külföldi tagja, 1994: Széchenyi-díj, 1997: Szent-Györgyi Albert díj, 1997: Than Károly emlékérem, 1998: Szent-Györgyi Albert emlékérem, 2000: Zemplén Géza fődíj, 2003: Szegedi Akadémiai Bizottság emlékplakettje, 2003: Batthány-Strattmann László díj, 2004: Eötvös József koszorú, 2004: Náray-Szabó István díj, 2007.

Bernáth professzor nagyformátumú személyiség, aki jelentősen öregbítette a Szegedi Tudományegyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar hírnevét. Büszkék vagyunk kiváló oktatási és kutatási tevékenységére. Jómagam III. éves hallgatóként kerültem a laborjába. Máig hálás vagyok, hogy ő volt, aki 1973-ban hívott és azóta sem bántam meg ezt a döntést. Szigorú ember volt, de önmagától is sokat követelt. Igényes volt a tartalom és a forma tekintetében egyaránt, kutatásban, publikációban. Tanítómesterem volt, sokat köszönhettem Neki és köszönök ezúttal is. Köszönöm, hogy olyan intézetet vehettem át tőle, amely biztos alapokon áll és továbbra is tud fejlődni.

Halála előtt egy héttel még telefonon beszéltünk. Mesélt a Nyíregyházi bélyegtörténet-írással kapcsolatos terveiről. Érdeklődött az intézeti eseményekről. Elmondtam neki, hogy az általa művelt béta-aminosavas téma fejleményeként sikerül egy COST európai együttműködési programot létrehoznunk, melynek első konferenciáját múlt héten tartottuk.

Bernáth professszor úr biztos összevonná szemöldökét, ha nem említeném szabadidős tevékenységének fontosságát. Szakértője volt a festészetnek, elsősorban a modern magyar és a szegedi festészetnek. A filatélia kiemelkedő professzora volt, így tudósi szinten foglalkozott a bélyegekkel. A Filatélia (Magyar postatörténet 1944-1946 területről mintegy 35 tanulmány szerzője. Az Európai Filatéliai Akadémia (AEP), a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság, az American Philatelic Society, a Society for Hungarian Philately USA, a Hungarian Philatelic Society of Great Britain, az Österreichischen Philatelistenklub ”Vindobona” Wien, az Arbeitsgemeinschaft Ungarn e.V. im BDPh e.V. és az INFLA-Berlin Verein der Deutschlandsammler e.V. tagja. Fontosabb kiállítási eredmények: HUNPHILEX BUDAPEST 2000: Arany érem és különdíj; EUORO-CUPRUM 2002, Ljubin: Arany érem; Washington 2006 (FIP): Large Vermeil (aranyozott nagy ezüst érem). 2008-ban megkapta a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Filatéliai-díját.

A kollégák, barátok közül, akik nem tudnak a temetésen jelen lenni, számosan küldtek részvétnyilvánítást. Engedjék meg, hogy Norbert de Kimpe belga professzor leveléből idézzek egy mondatot: „Bernáth Gábor professzorról, ki minden tekintetben nagyszerű ember volt, a legjobb emlékeket őrzöm. Halálával nagyok sok ember elveszített egy jó barátot!”

Bernáth professzor úr emlékét féltve óvjuk és tisztelettel megőrizzük. Tisztelt Professzor Úr, kedves Gábor, nyugodj békében!

 A tanítványok és oktatótársak, és az Intézet valamennyi dolgozója nevében: Fülöp Ferenc, dékán

rainbow.gif (3783 bytes)

Feedback