image1 image2 image3

Ábrahámi Renáta PhD védése

Dr. Ábrahámi Renáta, PhD doktorjelölt 2019. május 31-én sikeresen megvédte PhD értekezését.

Az értekezés címe: Stereocontrolled synthesis of functionalized fluorine-containing N-heterocycles through oxidative ring opening/ring closure with reductive amination

Témavezető:  Prof Dr. Kiss Loránd

 

 

Rajsli Áron elismerése

2019. április 26-án Remete Attila egyetemi tanársegéd (SZTE, Gyógyszerkémiai Intézet) felkészítésével Rajsli Áron másodéves
gyógyszerészhallgató (SZTE GYTK) részt vett a 2019. évi Országos Szerves Kémia Problémamegoldó Versenyen (ELTE, Budapest),
ahol az elért kiváló eredményéért "Legjobb gyógyszerészhallgató" Emléklapot kapott.

 

RajsliAron

 

EurJOC címlap

Intézetünk munkatársainak publikációja a European Journal of Organic Chemistry folyóirat címlapjára került.

 

 EJOC Cover1

 

 

 

 

Stereocontrolled synthesis of fluorine-containing piperidine γ-amino acid derivatives
Lamiaa Ouchakour, Renáta A. Ábrahámi, Enikő Forró, Matti Haukka, Ferenc Fülöp, Loránd Kiss
EurJOC 2019, 2202-2211

 

 

Remete Attila Márió PhD védése

Remete Attila Márió, a Gyógyszerkémiai Intézet PhD hallgatója 2019. február 26-án sikeresen megvédte PhD értekezését.

Az értekezés címe: Application of nucleophilic fluorinating reagents for the synthesis and transformations of cyclic β-amino acid derivatives

Témavezető:  Prof Dr. Kiss Loránd

Az értekezés tézisei az alábbi linken elérhetők: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=19799

 

  

 

 

Legjobb előadó oktató díj

A hallgatók a 2017/2018-as tanév II. évfolyamának legjobb előadó oktatójának Prof. Dr. Kiss Loránd intézetvezető egyetemi tanárt választották.legjobb oktato2017-2018

Prof. Dr. Fülöp Ferenc ChemPubSoc Fellow díjban részesült

Prof. Dr. Fülöp Ferenc akadémikus ChemPubSoc Fellow díjban részesült.

A díj azon kémikus kutatók elismerése, akik tudományos munkájukkal hosszú időn keresztül szolgálták az európai szellemiséget, és ezt a EuCheMS folyóirataiban való folyamatos publikációs és bírálati tevékenységükkel is érvényre juttatták. Idén 37 vezető kémikust tüntettek ki.

 

 

A hivatalos hír itt olvasható.

A Magyar Kémikusok Lapjának erre vonatkozó híre innen érhető el.

 

 

 

 

 

Kiemelt Synlett publikáció

 

Intézetünk munkatársainak publikációja a Synform kiemelt publikációi közé választották.
A bejegyzés  itt, a publikáció összefoglalója pedig innen érhető el.

 

A De Novo Synthetic Route to 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline Derivatives
Renáta A. Ábrahámi, Santos Fustero, Ferenc Fülöp, Loránd Kiss, Synlett 2018, 29, 2066.
A publikáció elérhető itt.

 

Synthesis kiemelt publikáció

 

  Intézetünk munkatársainak publikációját a Synthesis folyóirat szerkesztősége a kiemelt hírek közé választotta. A bejegyzés elérhető itt.

 

Application of Metathesis Reactions in the Synthesis and Transformations of Functionalized β-Amino Acid Derivatives
L. Kiss, M. Kardos, C. Vass, F. Fülöp, Synthesis 2018, 50, A-R
Publikáció elérhető itt.

 

 

 

 

 

 

Dr. Szakonyi Zsolt MTA doktori védése

Dr. Szakonyi Zsolt egyetemi docens Monoterpénvázas ß- és ɣ-aminosavszármazékok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai c. MTA doktori értekezését 2018. június 28-án sikeresen megvédte. Gratulálunk kollégánknak!

 

 A doktori értekezés és bírálatai az alábbi linken érhetők el: http://real-d.mtak.hu/1024/

 

 

 

 

Dr. Gonda Tímea PhD védése

Dr. Gonda Tímea, a Gyógyszerkémiai Intézet volt PhD hallgatója 2018. június 21-én sikeresen megvédte PhD értekezését.

 

Az értekezés címe: Stereoselective synthesis and application of bi- and trifunctional monoterpene-based compounds

Témavezetők:   Dr. Szakonyi Zsolt

 

Az értekezés tézisei az alábbi linken elérhetők: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=18854

 

  

 

 

 

 

Kardos Márton PhD védése

Kardos Márton, a Gyógyszerkémiai Intézet volt PhD hallgatója 2018. július 4-én sikeresen megvédte PhD értekezését.

 

Az értekezés címe: Syntheses of functionalised ß-amino acids through ring-opening/cross metathesis

 

Témavezetők:  Prof Dr. Kiss Loránd

                          Prof. Dr. Fülöp Ferenc

 

Az értekezés tézisei az alábbi linken elérhetők: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=18937 

 

  

 

 

 

Dr. Lázár László Apáczai Csere János-díjban részesült

 

A 2018. június 1-én rendezett pedagógusnapi ünnepségen Dr. Lázár László egyetemi docens, a Gyógyszerésztudományi Kar oktatási dékánhelyettese kiemelkedő oktatási-nevelői munkájáért Apáczay Csere János-díjat kapott. Gratulálunk kollégánknak!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betekintés az áramlásos kémiába

 

 Betekintés az áramlásos kémiába –
folyamatos áramú szintézismódszer fejlesztése 3,5-diszubsztituált pirazolok többlépéses előállítására

 

Az áramlásos technológiák már több mint 100 éve ismertek, szintetikus kémiában való megjelenésük azonban az ezredforduló környékére tehető. Az áramlásos szintéziseljárások során a reaktánsok oldatának folyamatos áramlása valamilyen szállítórendszer (jellemzően HPLC vagy fecskendőpumpa) segítségével biztosított, a kívánt kémiai átalakulás pedig áramlás közben következik be. Ebből adódóan a szakaszos szintézisekkel ellentétben folyamatos áramú módszerek esetén a reakcióidő nem értelmezhető, helyette tartózkodási időről beszélünk, ami a kiindulási anyagok aktív reaktorzónában, vagyis a reaktor azon térrészben töltött idejét jelenti, ahol a tényleges reakció történik. A szintézisek megvalósítására szolgáló berendezés, az áramlásos reaktor összeállítása tekinthető úgy, mint a LEGO® elemekből való építkezés: a reaktor egyes részegységei egy-egy adott feladatot látnak el, amelyek igény szerint kapcsolhatók össze (1. ábra).

 

Bővebben: Betekintés az áramlásos kémiába

Prof. Dr. Fülöp Ferenc az Angewandte kiemelt hírei között

Az Angewandte Chemie rangos kémiai folyóirat kiemelt hírei között említi Prof. Dr. Fülöp Ferenc akadémikus a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Osztályának elnökévé való megválasztását.

 

 

              

 

 

 

 

 

The Chemical Record címlap

Intézetünk munkatársainak publikációja a The Chemical Record folyóirat címlapjára került.

 

 

Selective Synthesis of Fluorine-Containing Cyclic β-Amino Acid Scaffolds

Loránd Kiss, Ferenc Fülöp, Chem. Rec.  2018, 18, 266.

A publikáció elérhető itt.

 

 

 

 

 

 

 

 

ChemPlusChem címlap

Intézetünk munkatársainak publikációja a ChemPlusChem folyóirat címlapjára került.

 

 

Synthesis of Nontoxic Protoflavone Derivatives through Selective Continuous-Flow Hydrogenation of the Flavonoid B-Ring

S. B. Ötvös, M. Vágvölgyi, G. Girst, C.-Y. Kuo, H.-C. Wang, F. Fülöp, A. Hunyadi, ChemPlusChem  2018, 83, 72.

Publikáció elérhető itt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ötvös Sándor Kajtár-Hollósi díjat nyert

Dr. Ötvös Sándort a Kajtár-Hollósi Alapítvány kuratóriuma kiemelkedő tudományos teljesítménye alapján Kajtár-Hollósi díjban részesítette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb előadó oktató díj

A hallgatók a 2016/2017-es tanév II. évfolyamának legjobb előadó oktatójának Prof. Dr. Kiss Loránd intézetvezető egyetemi tanárt választották.

 

 Legjobb előadó oktató elismerés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remete Attila Márió pályamunkája I. díjat nyert

Remete Attila Márió "Funkcionalizált, fluortartalmú építőelemek szelektív szintézisei" című pályamunkáját a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága és "A tudomány támogatásáért a Dél-Alföldön" Alapítvány I. díjban részesítette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Galla Zsolt PhD védése

Dr. Galla Zsolt, a Gyógyszerkémiai Intézet volt PhD hallgatója 2017. október 20-án sikeresen megvédte PhD értekezését.

 

Az értekezés címe: Preparation of pharmaceutically important enantiomer components through lipase catalysed acylation and hydrolylis

Témavezetők:  Prof Dr. Forró Enikő
                           Prof. Dr. Fülöp Ferenc

 

Az értekezés tézisei az alábbi linken elérhetők: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=17819

Gyógyszerészi kémia a Kutatók Éjszakáján

A Gyógyszerésztudományi Kar idén szeptemberben ismét kinyitotta kapuit a gyógyszerészet és kutatás iránt érdeklődők számára. A Kutatók Éjszakája rendezvény során szeptember 29-én délután öt és este tizenegy óra között a kar intézetei színes programokkal várták a látogatókat - köztük a Gyógyszeranalitikai Intézettel karöltve a Gyógyszerkémiai Intézet is. A részvevők látványos kémiai kísérletek segítségével ismerhették meg az alapvető kémiai jelenségeket, egy játékos kvíz formájában alapfokú kémiai, biológiai és gyógyszerészeti tudásra tehettek szert, valamint "molekulavadászat" során azonosíthatták az ismeretlenként kapott, a mindennapokban is használatos hatóanyagokat. A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy a látogatók száma 4-5 száz főre tehető.


Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni nem csupán a szervezésben és lebonyolításban résztvevő kollégáknak, hanem az időt és energiát nem kímélő TDK hallgatóknak is!


Köszönjük látogatóinknak is, hogy érdeklődésükkel megtisztelték a Gyógyszerésztudományi Kart.

 

 

  

    

 

 

Elérhetők a legfrissebb PhD témakiírások

Az alábbi linken elérhetők a Gyógyszerkémiai Intézet legfrissebb PhD témakiírásai.

Phd témakiírások

Hírek (2017)

A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2017. július 5-én Dr. Szatmári Istvánnak Elismerő Oklevelet adományozott a 2013-2016 között végzett kiemelkedő kutatói munkájáért.

A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2017. július 5-én Dr. Kiss Lorándnak Bolyai-plakettet adományozott a 2013-2016 között végzett kiemelkedő kutatói munkájáért.

Takahiko Akiyama, a Gakushuin University professzora és Toshiyuki Itoh a Tottori University professzora a Gyógyszerkémiai Intézet vendégeként Szegeden jártak és előadást tartottak.

Megyesi Rita doktorjelölt 2017. 06. 25-06. 29. között a Spanyolországi Oviedo Meeting of the Spanish Catalysis Society konferencián mutatta be kutatási eredményeit.

A Gyógyszerkémiai Intézet 3 SZTE TALENT Ösztöndíjban részesülő PhD hallgatója, Ábrahámi Renáta, Georgiádes Ádám és Mészáros Rebeka a 2016/2017-es tanévben „SZTE Tehetségpont Kiválósági Lista Doktorandusz kategóriában Bronz fokozatú tagja” Oklevelet kapott.
Mészáros Rebeka a Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány tudományos rendezvényén megtartott előadásáért „A Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja Díja” Oklevelet kapott.

Prof. Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Kiss Loránd, Dr. Ötvös Sándor és Georgiádes Ádám 2017. május 27 és június 1 között Galway-ben (Írország), a Bioheterocycles 2017 Konferencián mutatta be az intézetben folyó kutatómunkát.
Dr. Kiss Loránd előadása megtekinthető itt.

Szloszár Aliz doktorjelölt 2017. május 14-18 között a Berlinben megrendezésre kerülő 2nd Green and Sustainable Chemistry Konferencián vett részt.

2017. április 28-án Remete Attila PhD hallgató felkészítésével négy gyógyszerészhallgató (Binder Adrienn, Cseh Martin, Laczkó Dávid és Simon Péter) vett részt a 2017. évi Országos Szerves Kémia Problémamegoldó Versenyen, ahol Simon Péter „A 2017. évi Országos Szerves Kémia Problémamegoldó Versenyen az átlagnál jobb eredményt ért el” Emléklapot kapott.

Dr Palkó Márta a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában Kormányos Zsanett által bemutatott pályamunka témavezetői tevékenységéért Elismerő Oklevelet kapott.

Prof. Dr. Fülöp Ferenc akadémikus úr vezetésével működő MTA-SZTE Sztereokémiai Kutatócsoport újabb 5 évre 125.000.000 Ft-os pályázatot nyert.

2017. február 24-től a Gyógyszerkémiai Intézet élére új intézetvezető került Dr. Kiss Loránd egyetemi docens személyében.

 

 

 

 

 

 

 

Hírek (2016)

 1. Szloszár Alíz doktorjelölt Bánffi-Pro Talentis vállalati ösztöndíjban részesült 2016. májusban.

 2. Dr. Ötvös Sándor Balázs tudományos munkatárs 2016. június 8-án Környezetvédelmi Tudományos Pályadíjban részesült.

 3. Dr. Ötvös Sándor Balázs tudományos munkatárs 2016. június 23-án a Kisfaludy Lajos Alapítvány publikációs pályázatán 2. díjban részesült.

 4. Dr. Mándity István egyetemi adjunktus Bolyai Plakett kitüntetésben részesült.

 5. A Brémában 2016. júliusban megrendezett 5th International Symposium on Organofluorine Compounds and Agriculture Sciences konferencián Dr. Kiss Loránd 2 poszter előadást mutatott be.

 6. A Heidelbergben szintén júliusban megrendezésre kerülő Chirality 2016 konferencián Prof. Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Szakonyi Zsolt és Gonda Tímea mutatta be az Intézetben folyó kutatómunkát.

 7. Dr. Kiss Loránd egyetemi docens 2016 augusztusban a 7th Annual Global Pharma Summit konferencián, New Orleansban tartott előadást.

 8. Dr.Ábrahámi Renáta, Imane Nekkaa, Prof. Dr. Fülöp Ferenc és Dr. Mándity István 2016. augusztus végén Brnoban, a 8th Conference Chemistrytowards Biology konferencián vett részt.

 9. Dr Ötvös Sándor Balázs és Georgiádes Ádám PhD hallgató a stockholmi 9th Asian-European Symposium on Metal-Mediated Efficient Organic Synthesis konferencián számolt be kutatómunkája eredményeiről.

 10. Az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében Dr. Mándity István posztdoktori, dr. Ábrahámi Renáta és Georgiádes Ádám doktoranduszi ösztöndíjban részesült.

 11. Dr. Kiss Loránd egyetemi docens 2016. decembertől induló, 4 éves időtartamú OTKA pályázatot nyert.

 12. Dr. Ábrahámi Renáta PhD hallgató a 2016. október 20-án megrendezésre kerülő XII. Clauder Ottó Emlékversenyen különdíjban részesült.

 13. Dr. Mándity Istvánt választották a 2015-2016-os tanév 1. évfolyam legjobb előadójának.

 14. A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2016. novemberben Dr. Kiss Lorándnak Bolyai-plakettet ítélt oda a 2013-2016 között végzett kiemelkedő kutatói munkájáért.

 15. Georgiádes Ádám 2016. november 18-án, az Arilhalogenidek és acetilének réz-katalizált többlépéses in continuo átalakításai című előadásáért Patonay Tamás-díjban részesült.

 16. Georgiádes Ádám a Gyógyszerésztudományi Karon végzett kiemelkedő tevékenységéért Pro Facultate Díjban részesült.

 17. Dr. Mándity István 2016. december 16-án Zemplén Géza Díjat kapott.

Hírek (2015)

 Prof. Dr. Fülöp Ferenc akadémikus , intézetvezető egyetemi tanár a Kaohsiungi Egyetemmel kötött együttműködési szerződés keretében Tajvanban járt, ahol PhD védésen opponens volt, és rövid kurzust is tartott.

 Prof. Dr. Fülöp Ferenc 2015. szeptembertől induló, 4 éves időtartamú OTKA pályázatot nyert.

dr. Galla Zsolt PhD hallgató Bánffi és Bánffi -Pro Talentis Vállallati Ösztöndíjban részesült.

Dr. Kiss Loránd egyetemi docens két hétig tartózkodott Spanyolországban, a Valenciai Egyetemen, ahol meghívott előadóként több előadást tartott.

Gonda Tímea PhD hallgató 1 hónapot töltött Toledóban.

 

 

 

Reijo Sillanpää professzort az Egyetem Díszdoktorává avatták

2014. november 15-én az SZTE Gyógyszerkémiai Intézettel szoros együttműködést folytató Reijo Sillanpää professzort az Egyetem Díszdoktorává avatták.

 

Meghívó

 


 

Régebbi hírek

Dr. Szakonyi Zsolt egyetemi docens 2014. szeptemberben 4 éves időtartamú OTKA pályázatot nyert.

2014. június 18-tól  Prof. Dr. Fülöp Ferenc a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke.

Az MTA által, Posztdoktori Kutatói Program keretében meghirdetett pályázaton Ötvös Sándor Balázs egyetemi tanársegéd kutatási tevékenysége támogatást nyert.

Nonn Mária Melinda tudományos segédmunkatárs és Ötvös Sándor Balázs egyetemi tanársegéd Erdős Pál fiatal kutatói ösztöndíjat nyert.

A 2013-ban elnyert TÉT pályázat keretében Dr. Jean-Christphe Cintrat 2014. 03. 10-től 03.12-ig a Gyógyszerkémiai Intézet vendégeként Szegeden tartózkodott.(Az előadása címe: Toxins inhibitors, en route to broad spectrum drugs)

Jean-Christopher Cintrat és Fülöp Ferenc vezetésével együttműködés kezdődött a Gyógyszerkémiai Intézet és francia partnere között a Magyar-Francia TÉT pályázat keretében.

Dr. Mándity István Junior Príma Díjat vehetett át.

Dr. Szatmári István Zemplén Géza-díjat kapott.

Dr. Martinek Tamás Oláh György-díjat vehetett át November 4-én a Magyar Tudomány Ünnepe nyitóünnepségén.

Dr. Kiss Loránd és Dr. Szatmári István Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertek.

Ötvös Sándor Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíjat nyert.

A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2013. június 26-án Dr. Forró Enikőnek Bolyai-plakettet adományozott a 2009-2012 között végzett kiemelkedő kutatói munkájáért

2013. május 6-i közgyűlésén a Magyar Tudományos  Akadémia Prof. Dr. Fülöp Ferencet rendes tagjává választotta.

International Symposium on Fluorous Technologies 2013 (ISoFT’13)
June 2 -June 5, 2013, Budapest, Hungary

Paris 2013 Symposium on Foldamers
April 10 - 12, 2013, Les Cordeliers - Latin Quarter - Paris - France

Széchenyi-díjat kapott Prof. Fülöp Ferenc egyetemi tanár, az akadémia levelező tagja, 2013. március 15-én.

Prof. Dr. Fülöp Ferenc (tanszékvezető egyetemi tanár - SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet, 2012. április 4.): Kábítószerekről, designer drogokról egy kicsit másképp

COST Meeting Foldamers 2012. 30th August - 2nd September 2012, University of Regensburg, Germany

Magyarország köztársasági elnöke Dr. Fülöp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár részére a szintetikus szerves kémia és gyógyszerkutatás terén végzett nemzetközileg is elismert, iskolateremtő tudományos és tudományszervezői munkája, kiemelkedő oktatói, egyetemvezetői tevékenysége elismeréseként a MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE KITÜNTETÉST adományozta. Budapest, 2012. év augusztus 8.

BOSS XIII - 13th Belgian Organic Synthesis Symposium
July 15, 2012 Leuven, Belgium

3rd International Symposium on Organofluorine Compounds in Biomedical, Materials and Agricultural Sciences
(“Valencia Fluorine Days”); Valencia, Spain, from May 20-24, 2012

News from OBC

View the Foldamer Chemistry web themed issue, now published. Guest edited by Prof. Ferenc Fülöp, the collection brings together some of the best research works in this exciting frontier field
See what your colleagues are reading: top-10 accessed papers in February
Keep up-to-date with OBC’s latest news on our blog and Twitter

13th Annual Florida Heterocyclic and Synthetic IUPAC-Sponsored Conference; March 4th - 7th, 2012 Gainesville, Florida, USA

Munkatársai, tanítványai és barátai köszöntötték 60. születésnapján Fülöp Ferencet

XIVth Conference on Heterocycles in Bio-organic Chemistry,September 4 – 8, 2011, Brno, Czech Republic

12th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins August 1-5, 2011, Beijing, China

Sikeres MTA doktori védés: Dr. Forró Enikő egyetemi docens Új enzimes stratégiák laktám és aminosav enantiomerek szintézisére c. értekezésének védésére az MTA Könyvtára, Konferenciatermében 2011. június 27. 14.30 órakor került sor.

Martinek Tamás az MTA Lendület nyertese. Gratulálunk!

Stájer Géza magas állami kitüntetésben részesült

Twelfth Tetrahedron Symposium. Challenges in Organic and Bioorganic Chemistry, 21-24th June 2011, Sitges, Spain

Foldamers: Synthesis and Structure of Functional Materials. 7-9th April 2011, Barcelona

Prof. Dr. Erich Kleinpeter Doctor Honoris Causa kitüntető címben részesült, melyet a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NAPJA alkalmából az Ünnepi Szenátusülésen, (2010. november 11-én) a József Attila Tanulmányi és Információs Központban nyújtottak át.

XXIVth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry; Technical University Vienna, August 23 - 27, 2010

Vegyészkonferencia, 2010. június 30-július 2-ig, Hajdúszoboszló

Dr. Bernáth Gábor emeritus professzor (1933-2009)

11th International Conference on the Chemistry of Antibiotics and Other Bioactive Compounds (ICCA-11)
29 September - 2 October 2009, San Sebastian, Basque Country, Spain

COST Action CM0803.
Foldamers: building blocks, structure and function, Szeged, Hungary, 24-26th September 2009;
Book of Abstracts; Pictures

Dr Sarah Thomas (Editor, Chemical Communications) and Dr Robert Eagling (Editor, ChemSocRev) wrote: „We are delighted to inform your research has been recognised among the most cited papers published in RSC flagship journals, ChemComm and ChemSocRev.” (July 16, 2009)

22nd Khwarizmi International Award (KIA)

Zing Asymmetric Synthesis Conference 2009,
Antigua - Barbuda, January 18 - 21, 2009