Hírek (2016)

 • Nyomtatás
 1. Szloszár Alíz doktorjelölt Bánffi-Pro Talentis vállalati ösztöndíjban részesült 2016. májusban.

 2. Dr. Ötvös Sándor Balázs tudományos munkatárs 2016. június 8-án Környezetvédelmi Tudományos Pályadíjban részesült.

 3. Dr. Ötvös Sándor Balázs tudományos munkatárs 2016. június 23-án a Kisfaludy Lajos Alapítvány publikációs pályázatán 2. díjban részesült.

 4. Dr. Mándity István egyetemi adjunktus Bolyai Plakett kitüntetésben részesült.

 5. A Brémában 2016. júliusban megrendezett 5th International Symposium on Organofluorine Compounds and Agriculture Sciences konferencián Dr. Kiss Loránd 2 poszter előadást mutatott be.

 6. A Heidelbergben szintén júliusban megrendezésre kerülő Chirality 2016 konferencián Prof. Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Szakonyi Zsolt és Gonda Tímea mutatta be az Intézetben folyó kutatómunkát.

 7. Dr. Kiss Loránd egyetemi docens 2016 augusztusban a 7th Annual Global Pharma Summit konferencián, New Orleansban tartott előadást.

 8. Dr.Ábrahámi Renáta, Imane Nekkaa, Prof. Dr. Fülöp Ferenc és Dr. Mándity István 2016. augusztus végén Brnoban, a 8th Conference Chemistrytowards Biology konferencián vett részt.

 9. Dr Ötvös Sándor Balázs és Georgiádes Ádám PhD hallgató a stockholmi 9th Asian-European Symposium on Metal-Mediated Efficient Organic Synthesis konferencián számolt be kutatómunkája eredményeiről.

 10. Az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében Dr. Mándity István posztdoktori, dr. Ábrahámi Renáta és Georgiádes Ádám doktoranduszi ösztöndíjban részesült.

 11. Dr. Kiss Loránd egyetemi docens 2016. decembertől induló, 4 éves időtartamú OTKA pályázatot nyert.

 12. Dr. Ábrahámi Renáta PhD hallgató a 2016. október 20-án megrendezésre kerülő XII. Clauder Ottó Emlékversenyen különdíjban részesült.

 13. Dr. Mándity Istvánt választották a 2015-2016-os tanév 1. évfolyam legjobb előadójának.

 14. A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2016. novemberben Dr. Kiss Lorándnak Bolyai-plakettet ítélt oda a 2013-2016 között végzett kiemelkedő kutatói munkájáért.

 15. Georgiádes Ádám 2016. november 18-án, az Arilhalogenidek és acetilének réz-katalizált többlépéses in continuo átalakításai című előadásáért Patonay Tamás-díjban részesült.

 16. Georgiádes Ádám a Gyógyszerésztudományi Karon végzett kiemelkedő tevékenységéért Pro Facultate Díjban részesült.

 17. Dr. Mándity István 2016. december 16-án Zemplén Géza Díjat kapott.