Dr. Lázár László

Téma címe:
Heterociklusok új szintézistechnikái

Témavezetők:
Dr. Lázár László

Téma rövid leírása:
A kutatási téma elsősorban telített 1,3-heterociklusos vegyületek és prekurzoraik előállítására, illetve szintetikus alkalmazhatóságuk tanulmányozására irányul. A preparatív szerves kémiai kutatómunka során érintett területek a következők: dominó reakciók alkalmazása heterociklusok szintézisére; gyűrű-lánc tautomériát mutató heterociklusok szintetikus alkalmazásai; heterociklusok szintézise zöld kémiai módszerekkel (vizes közegben végzett átalakítások, oldószer nélküli, mechanokémiai szintézismódszerek fejlesztése); heterociklusosos királis organokatalizátorok fejlesztése és szintetikus alkalmazhatóságuk vizsgálata aszimmetrikus modellreakciókban.