Dr. Szatmári István

Téma címe:
A módosított Mannich-reakció újabb kiterjesztései

Témavezetők:
Dr. Szatmári István, Prof. Dr. Fülöp Ferenc 

Téma rövid leírása:
A módosított Mannich-reakció során a 2-naftol, illetve származékai, mint elektrondús aromás vegyület reagál egy az aminból és aldehidből képződött Schiff-bázissal. Ezen vegyületek széles alkalmazási spektruma ismert, mint például királis ligandumok, potenciális farmakológiai aktivitással rendelkező vegyületek, illetve kiindulási anyagok új heterociklusok szintéziséhez. A kutatási területen további potenciált jelent az elektrondús aromás vegyületek és/vagy a gyűrűs iminek változtatása.

 

Téma címe:
Királis indolszármazékok szintézise

Témavezetők:
Dr. Szatmári István, Prof. Dr. Fülöp Ferenc 

Téma rövid leírása:
Előző kutatásaink rámutattak, hogy az indol C-3 szubsztitúciója relatíve enyhe körülmények között megvalósítható gyűrűs iminekkel. Jóval kevesebb irodalmi utalást találunk ugyanezen aminoalkilezésre, háromkomponensű reakció alkalmazásával. Kutatási célunk ezen reakció kiterjesztése nemracém aminok alkalmazásával, melynek segítségével új, enantiomertiszta C-3 szubsztituált indolszármazékokat kívánunk előállítani.