Magunkról

  • Nyomtatás

Az Intézet rövid története

 Szegeden a Gyógyszerészi kémia tárgyat először a Ferencz József Tudományegyetem Vegytani Intézetében oktatták. Ezt az intézetet 1924-ben kettéválasztották, amikor a szerves kémia és gyógyszerészi kémia oktatása is az I. sz. Vegytani Intézetbe, Széki Tibor professzorhoz került. 1938-ban Bruckner Győző lett az akkor már Szerves és Gyógyszerészi Vegytani Intézet vezetője. 1947-ben ebből a tanszékből vált ki a Gyógyszerészi Vegytani Intézet, amikor a gyógyszerészi kémiai oktatást 1935 óta ellátó Kőszegi Dénes kapott megbízást az új szervezeti egység vezetésére. Ekkor a gyógyszerkincs még nagyrészt szervetlen vegyületekből állt, ezért ezek előállítása és analitikája képezte a tananyag nagy részét és az intézet kutatási területét. Az organikus gyógyszervegyületeket a régi helyről az új tanszékre átkerült Vinkler Elemér magántanár adta elő, aki később, 1963-1979 között a Gyógyszerészi Vegytani Intézet igazgatója lett. Vinkler professzor a klasszikus szerves kémia alapos ismerője volt és kénorganikus kémiai kutatásai révén vált ismertté. Az intézeti kutatási profil tehát 1964 óta szintetikus preparatív szerves kémiai jellegűvé alakult. Így oktatása és kutatása a nemzetközi irányzattal összhangba került, mert akkorra nyilvánvalóvá vált, hogy a jövő az organikus gyógyszervegyületeké. Az intézet elnevezése 1997-ben Gyógyszerkémiai Intézet lett, ami jellemzően mutatja, hogy 1979-1998. között, Bernáth Gábor intézetvezetői működése alatt, a kutatási és oktatási profil a preparatív szerves kémiai jellegű gyógyszerkutatás irányába fejlődött és az oktatásban is a korszerű térkémiai szemlélet kapott hangsúlyt. Jelenleg is, az 1998 óta tanszékvezető Fülöp Ferenc professzor irányításával igen intenzíven foglalkoznak a telített heterociklusok kutatásával, enzimatikus rezolválással és aszimmetrikus vegyületek szintézisével. Az évente átlagosan megjelenő 20-25 közlemény kumulatív impakt faktora 1998-ban több mint 54-re emelkedett. Ez és korábban az intézetben készült preparatív organikus gyógyszerkémiai tárgyú 3 akadémiai doktori értekezés, a nagyszámú kandidátusi és PhD fokozat megszerzése azt bizonyítja, hogy az utóbbi 35 évben Dél-Magyarországon a Gyógyszerkémiai Intézet vált a gyógyszerkémiai-szerves kémiai kutatás-oktatás fellegvárává. Az Intézetnek megvannak a szerves kémiai jellegű kutatómunkához szükséges nagyműszerei, különösen kiemelkedő a pályázattal nyert 400 és 500 MHz-es NMR spektrográfja.

A Gyógyszerkémiai Intézet jelenleg a Gyógyszerészi kémia tárgyat oktatja magyar és angol nyelven, heti 4 óra elmélet és 6 óra gyakorlat keretében. Oktatja még a Kvalitatív kémiai analízist is a második szemeszterben magyarul és angolul, heti 2 óra előadással és 5 órás gyakorlattal. A kilencedik félévben fakultatív tárgyként, heti 3 (2 elméleti és 1 gyakorati) órában oktatásra kerül a Bevezetés a kémiai gyógyszerkutatásba című kollégium, két nyelven. Az intézetben angol nyelven előadják még a History of Pharmacy, Pharmaceutical Propedeutics tárgyat az első szemeszterben, 2 óra előadással. A korábban a második félévi Szervetlen kémia és a hetedik félévi Gyógyszeranalízis tárgy oktatása az 1997/98. tanévtől átkerült az akkor alakult Gyógyszeranalitikai Intézethez, és a Gyógyszerkémiai Intézetben dolgozó diplomás oktatók száma 13 fő lett.