Prof. Dr. Fülöp Ferenc

Dr. Fülöp FerencProf. Dr. Fülöp Ferenc
MTA rendes tagja, egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora

 

Cím: 6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Telefon: +36 62 54 5564
Fax: +36-62-545-705
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dr. Fülöp Ferenc rövid szakmai önéletrajza

Született: 1952. február 23. Szank, (Bács-Kiskun megye).

Szakmai képzettség, tudományos fokozatok. Okleveles vegyész: József Attila Tudományegyetem, 1975; egyetemi doktor: József Attila Tudományegyetem, 1978; a kémiai tudomány kandidátusa, 1983; a kémiai tudomány doktora, 1990.

Oktatói pályafutás. 1975-1980 a CHINOIN doktorandusza, JATE Szerves Kémiai Tanszék; 1981-1983 tanársegéd, 1983-1990 adjunktus, 1990-1991 docens, 1991-től egyetemi tanár, SZOTE Gyógyszerkémiai Intézet; 1996-1997 a Gyógyszeranalitikai Intézet megbízott vezetője; 1998-tól az SZTE Gyógyszerkémiai Intézet vezetője. 2005-2006 az SZTE Szerves Kémiai Tanszék mb. vezetője. 2006-tól az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.

Kutatási tevékenység. Telített heterociklusok szintézise konformációi, gyűrű-lánc tautomériavizsgálatok, ciklusos b-aminosavak szintézise, önszervezödő b-peptidek szerkezete, alkalmazásai, enzimkatalizálta kinetikus és dinamikus rezolválások, enantioszelektív szintézisek, felfedező gyógyszerkutatás.

Publikációk. 430 eredeti, idegen nyelvű tudományos közlemény, 16 összefoglaló, és 79 magyar nyelvű közlemény, 19 szabadalom társfeltalálója. Összimpakt faktor: 850, idegen idézés: 2500. Nemzetközi konferenciákon 130, hazai konferenciákon, munkabizottsági üléseken 150 előadás szerzője vagy társszerzője, plenáris előadó 15 konferencián, külföldi egyetemeken 30 alkalommal volt meghívott előadó. A teljes közleménylista, idézések.

Oktatás, utánpótlásnevelés. A graduális képzés keretében a „Gyógyszerészi kémia” (mindkét félév, heti 4 óra) és a „Bevezetés a gyógyszerkutatásba” (1 félév, heti 4 óra) c. tárgyakat oktatja. Az eddig végzett diplomamunkázói, diákkörösei száma 26. A 2002-ben végleges akkreditációt nyert „Gyógyszertudományok” doktori iskola vezetője. Ezideig 19 PhD hallgatója védte meg értekezését.

Tudományos és egyetemi közéleti tevékenység. Magyar Kémikusok Egyesülete tagja 1979-től; Magyar Gyógyszerészeti Társaság tagja 1980-tól; MKE Csongrád Megyei Csoport elnök 1998-2007; MTA Gyógyszerészeti Interdiszciplináris Bizottság elnök 2002-2005; MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság elnök 2002-től; MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Kémiai Szakbizottság elnök 2002-2008; MTESZ Csongrád Megyei Szervezet alelnök 2000-2006; SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettes 2000-től; SZTE Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezető 2001-től; MTA Kémiai Tudományok Osztálya doktor képviselő 2001-től; tanácskozó tag 2002-től; OTKA Kémia II Zsűrielnök 2002-2005. A Magyarországi Gyógyszerkutatásért Alapítvány és a Richter Centenáriumi Alapítvány kuratóriumi tagja, a Richter Gedeon NyRt Kutatási Tanács tagja

Jelentősebb tanulmányutak. 1986-1995: a Finn Tudományos Akadémia ösztöndíjával összesen 9 alkalommal 1-6 hónapos tanulmányút a Turkui Egyetem Kémiai Tanszékén; 1994: Európai Közösség ösztöndíjával 3 hónapos tanulmányút a Bonni Egyetem Szerves és Bio­kémiai Intézetében; School of Chemistry, University of St. Andrews, Scotland, 2 hónap, 1997.

Jelentősebb külföldi együttműködések. Prof. K. Pihlaja és Prof. L. T. Kanerva (Turku, Finnország), Prof. R. Sillanpaa (Jyvaskyla, Finnország), Prof. P. Vainiotalo (Joensuu, Finnország), Prof. N. De Kimpe és Prof. J. Van Der Eycken (Gent, Belgium), Prof. P. De Witte (Leuven, Belgium), Dr. F. G. Riddell (St. Andrews, Skócia), Prof. E. Kleinpeter (Potsdam, Németország).

Szerkesztőbizottsági tagság. Mini Reviews in Organic Chemistry, Current Organic Synthesis, Letters in Organic Synthesis, The Open Bioactive Compounds.

Szerkesztői munka, konferenciaszervezés. Az "Annals of Albert Szent-Györgyi Medical and Pharmaceutical Center" kiadványsorozat szerkesztője 1995-től (ezideig 125 kötet jelent meg); Saturated Heterocycles, (MTA Szegedi Területi Bizottsága Kiadványai sorozat, 3. kötet; Acta Chim. Hung. – Models in Chemistry, Vol. 135, No. 4; Pure and Applied Chemistry, Vol. 73, No 9. Négy nemzetközi konferencián volt szervezőbizottsági tag, 2002-ben a “5th Hungarian-Korean Symposium on Organic Chemistry” minikonferenciát szervezte Szegeden. 2006-ban az ICOS-16 Konferencia (Mexico, 2006. jún. 11-15.) “Enantioselective synthesis of b-amino acids”szekció elnöke és szervezője.

Lektori tevékenység. Rendszeres bíráló a Tetrahedron, Tetrahedron: Asymmetry, Tetrahedron Lett., Eur. J. Org. Chem.,  J. Org. Chem., Org. Lett., J. Heterocyclic Chem. Mini Rev. Org. Chem., Curr. Org. Synth., Lett. Org. Chem., Org. Synth. és az  Arkivoc című folyóiratoknál.

Elismerések. 1975: OTDK Veszprém, fődíj; 1975: MKE, Diplomamunka Országos Nívódíj; 1977: Chinoin; Kiváló Ifjú Mérnök díj; 1983: Zemplén Géza díj; 1988: "Kiváló Munkáért" Miniszteri Kitüntetés; 1991: Miniszteri Dicséret a TDK oktatómunkáért; 1997-2000 Széchényi Professzori Ösztöndíj; 1998, 1999, 2000, 2003 az “Év legjobb oktatója” hallgatói díj; 2002: OTKA Tudományos Iskola vezető; 2002: Charles Simonyi díj; 2002: Gábor Dénes díj; 2004:  Ipolyi Arnold Díj; 2005: Than Károly Díj., Akadémiai Szabadalmi Nívódíj. 2006: Bruckner Győző díj, 2007: MTA levelező tag, 2008: Hevessy György díj, 2009: Khwarizmi díj.

Prof. Dr. Fülöp Ferenc intézetvezető egyetemi tanárt a szintetikus szerveskémia és a gyógyszerkutatás terén kifejtett munkássága elismeréséül 2007. május 7-én a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta.

   Székfoglaló előadás: Játék kismolekulákkal:telített heterociklusoktól a foldamerekig

Fülöp Ferenc közleményjegyzéke

Dr. Fülöp Ferenc tudományos közleményeinek idézettsége

Dr. Fülöp Ferenc tudományos közleményeinek válogatott idézettsége

 

Legutóbbi orális előadás:

Loránd Kiss, Melinda Nonn, Enikő Forró, Santos Fustero, Ferenc Fülöp:
Synthesis of fluorinated β-aminocyclohexane-carboxylate stereo- and regioisomers
COST Meeting Foldamers 2012.
30th August - 2nd September 2012, University of Regensburg, Germany

Ferenc Fülöp
Heterocycles from cyclic b-amino acids (keynote lecture)
March 4th - 7th, 2012 Gainesville, Florida, USA

Kiss L., Fülöp F.:
Synthesis of 1,2,3-triazole-substituted cispentacin stereoisomers
XIVth Conference on Heterocycles in Bio-organic Chemistry
September 4 – 8, 2011, Brno, Czech Republic

Kiss L., Fustero S., De Kimpe N., Fülöp F.:
Selective Synthesis of Highly Functionalized Cyclic β-Amino Acids
Foldamers: Synthesis and Structure of Functional Materials,
7-9th April 2011, Barcelona

Nonn M, Callebaut G, Mangelinckx S, Kiss L, Sillanpää R, Fülöp F, De Kimpe N.:
Stereoselective Mannich-type reaction of O-protected glycolate esters across N-sulfinyl α-chloro aldimines. Synthesis of α-hydroxy-β,γ-aziridino ester derivatives
Foldamers: Synthesis and Structure of Functional Materials,
7-9th April 2011, Barcelona

Ferenc Fülöp:
Cyclic b-amino acids: excellent toolkits to create bioactive products
11th International Conference on the Chemistry of Antibiotics and Other Bioactive Compounds (ICCA-11)
29 September - 2 October 2009, San Sebastian, Basque Country, Spain

 

Legutóbbi poszter előadások

Loránd Kiss, Melinda Nonn, Reijo Sillanpää, Santos Fustero, Ferenc Fülöp:
A stereocontrolled novel synthesis of fluorinated cispentacins  
International Symposium on Fluorous Technologies 2013 (ISoFT’13),
June 2 -June 5, 2013, Budapest, Hungary

Loránd Kiss, Santos Fustero, Ferenc Fülöp:
Fluorinations around functionalized alicyclic β-amino acids
Paris 2013 Symposium on Foldamers,
April 10 - 12, 2013, Les Cordeliers - Latin Quarter - Paris - France

Cherepanova Maria, Kiss Loránd, Fülöp Ferenc:
Synthesis of novel highly functionalized cyclic b–amino acids
BOSS XIII - 13th Belgian Organic Synthesis Symposium
July 15, 2012 Leuven, Belgium

Loránd Kiss, Santos Fustero, Ferenc Fülöp:
Stereo- and Regioselective Synthesis of Difluorinated Cyclic b-amino Acid Derivatives
3rd International Symposium on Organofluorine Compounds in Biomedical, Materials and Agricultural Sciences
Valencia, Spain, from May 20-24, 2012

Melinda Nonn, Loránd Kiss, Ferenc Fülöp:
Stereo- and regioselective synthesis of fluorinated cispentacins
3rd International Symposium on Organofluorine Compounds in Biomedical, Materials and Agricultural Sciences
Valencia, Spain, from May 20-24, 2012

Loránd Kiss, Enikő Forró, Santos Fustero, Ferenc Fülöp
Selective synthesis of fluorinated β-aminocyclohexanecarboxylates
March 4th - 7th, 2012 Gainesville, Florida, USA

Palkó M, Fülöp F.:
Synthesis and transformations of alicyclic 2-amino- and 2-hydroxysulfonic acids
XIVth Conference on Heterocycles in Bio-organic Chemistry
September 4 – 8, 2011, Brno, Czech Republic

Nonn M, Kiss L, Sillanpää R, Fülöp F:
Synthesis of highly functionalized b-aminocyclopentane- or cyclohexanecarboxylate stereoisomers via selective nitril-oxide dipolar cycloaddition
XIVth Conference on Heterocycles in Bio-organic Chemistry
September 4 – 8, 2011, Brno, Czech Republic

Kiss L, Forró E, Fustero S, Fülöp F.:
Selective synthesis of fluorinated cyclic β-amino acids
12th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins
August 1-5, 2011, Beijing, China

 Kiss L, Forró E, Fülöp F.:
Stereoselective Synthesis of Novel Highly Functionalized β-Aminocyclohexane-carboxylic Acids
Twelfth Tetrahedron Symposium. Challenges in Organic and Bioorganic Chemistry
21-24th June 2011, Sitges, Spain

Schönstein L, Forró E, Kiss L, Peñaloza A.V, Juaristi E, Fülöp F.:
Direct enzymatic route for the preparation of novel enantiomerically enriched hydroxylated β-amino ester stereoisomers
Foldamers: Synthesis and Structure of Functional Materials,
7-9th April 2011, Barcelona

Loránd Kiss, Enikő Forró, Brigitta Kazi, Ferenc Fülöp:
Synthesis of novel conformationally constrained N-containing cyclic beta-amino acids
XXIVth European Colloquium on Technical University Vienna, August 23 - 27, 2010

Kiss Loránd, Forró Enikő, Fustero Santos, Fülöp Ferenc:
Fluortartalmú aliciklusos β-aminosavak sztereoszelektív szintézise
Vegyészkonferencia, 2010. június 30-július 2, Hajdúszoboszló, Magyarország

Palkó Márta, Fülöp Ferenc:
Aliciklusos 2-amino- és 2-hidroxiszulfonsavak szintézise és átalakításai
Vegyészkonferencia, 2010. június 30-július 2, Hajdúszoboszló, Magyarország

Éva Szolnoki, Zsófia Hegedüs, Zsolt Szakonyi, Tamás A. Martinek, Ferenc Fülöp:
Effects of bicyclic residues on β-peptide secondary structures
Foldamers: building blocks, structure and function,
24-26th September, 2009, Szeged, Hungary

Loránd Kiss, Enikő Forró, Ferenc Fülöp:
Synthesis of multifunctionalized 1,2,3-triazole-modified carbanucleoside analogues via azide-alkyne dipolar cycloaddition
11th International Conference on the Chemistry of Antibiotics and Other Bioactive Compounds (ICCA-11)
29 September - 2 October 2009, San Sebastian, Basque Country, Spain

István M. Mándity, Lívia Fülöp, Elemér Vass, Gábor K. Tóth, Tamás A. Martinek, Ferenc Fülöp:
Effects of side-chain topology and entropy on the self organization of β-peptides
Foldamers: building blocks, structure and function,
24-26th September, 2009, Szeged, Hungary

László Schönstein, Enikő Forró, Loránd Kiss, Ferenc Fülöp:
Enzymatic hydrolysis of hydroxylated alicyclic β-amino esters
Foldamers: building blocks, structure and function,
24-26th September, 2009, Szeged, Hungary

Gábor Tasnádi, Enikő Forró, Ferenc Fülöp:
An improved enzymatic method for the preparation of valuable β-arylalkyl-β-amino acid enantiomers
Foldamers: building blocks, structure and function,
24-26th September, 2009, Szeged, Hungary

Gabriella Benedek, Márta Palkó, Edit Wéber, Tamás A. Martinek, Enikő Forró, Ferenc Fülöp:
Efficient syntheses of hydroxy-substituted 2-aminocyclohexanecarboxylic acids
Foldamers: building blocks, structure and function,
24-26th September, 2009, Szeged, Hungary

Brigitta Kazi, Loránd Kiss, Enikő Forró, Ferenc Fülöp:
Preparation of orthogonally protected piperidine and azepane b-amino ester enantiomers
Foldamers: building blocks, structure and function,
24-26th September, 2009, Szeged, Hungary

Zsolt Szakonyi, Reijo Sillanpää, Ferenc Fülöp:
Sztereoselective synthesis and transformations of the enantiomers of apopinane-based b-amino acids
Foldamers: building blocks, structure and function,
24-26th September, 2009, Szeged, Hungary

Melinda Nonn, Lorand Kiss, Enikő Forró, Ferenc Fülöp:
Regio- and stereoselective 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides to ethyl cis- or trans-2-aminocyclopent-3-enecarboxylates
Foldamers: building blocks, structure and function,
24-26th September, 2009, Szeged, Hungary

Gábor Tasnádi, Enikő Forró, Ferenc Fülöp
Lipase PS-catalysed hydrolysis of β-heteroaryl-substituted β-amino esters
16th European Symposium on Organic Chemistry,2009. július 12-16, Prága, Cseh Köztársaság, :

 Enikő Forró, Ferenc Fülöp :
A new enzymatic method for the synthesis of blockbuster drug intermediates - synthesis of five-membered cyclic g-amino acid and g-lactam enantiomers
Zing Asymmetric Synthesis Conference 2009
Antigua - Barbuda, January 18 - 21, 2009

Szatmári István, Fülöp Ferenc:
1-(Hidroxinaftil)-, 1-(hidroxikinolil)-, illetve 1-(hidroxiizokinolil)-tetrahidroizokinolinok szintézise és átalakításai
XIV. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 2008. november 13-15, Románia

Nonn Melinda, Kiss Lóránd, Forró Enikő, Reijo Sillanpää, Fülöp Ferenc:
Izoxazolin gyűrűvel kondenzált ciszpentacin származékok szintézise
XIV. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 2008. november 13-15, Románia

Gabriella Benedek, Márta Palkó, Edit Wéber, Tamás A. Martinek, Enikő Forró, Ferenc Fülöp
Efficient Syntheses of Hydroxy-Substituted Cispentacin Derivatives
XXIIIrd European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, (ECHC 08) 2008
Antwerp - Belgium - September 9 - 13, 2008

Brigitta Kazi, Loránd Kiss, Enikő Forró, Ferenc Fülöp:
A new strategy for the preparation of orthogonally protected N-heterocyclic b-amino esters
XXIIIrd European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, (ECHC 08) 2008
Antwerp - Belgium - September 9 - 13, 2008

Edina Vigóczki, István Mándity, László Lázár, Ferenc Fülöp:
Synthesis Of Nitrogen-Bridged Polycycles By Domino Ring-Closures
XXIIIrd European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, (ECHC 08) 2008
Antwerp - Belgium - September 9 - 13, 2008

Loránd Kiss, Enikő Forró, Reijo Sillanpää and Ferenc Fülöp:
Synthesis of functionalized d-amino alcohol stereoisomers with a cyclopentane skeleton. Hydroxylated azidocarbanucleoside precursors
Joint Symposium of the 18th International Roundtable on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids and the 35th Symposium on Nucleic Acids Chemistry
September 8-12, 2008, Kyoto, Japan

Anasztázia Hetényi, Gábor K. Tóth, Csaba Somlai, Elemér Vass, Tamás A. Martinek, Ferenc Fülöp:
Structural characterization of H-[( or )-cis trans ACPC-2S-aza-ACPC]3-NH2
30th European Peptide Symposium (30EPS),
Finlandia Hall, Helsinki, Finland, 31 August – 5 September 2008

Zsolt Szakonyi, Tamás A. Martinek, Ferenc Fülöp:
Regio- and Stereoselective Synthesis of The Enantiomers of Apopinane-Based b-Amino Acids
20th International Symposium on Chirality, 2008. július 6-9,Genf, Svájc

Gábor Tasnádi, Enikő Forró, Ferenc Fülöp:
Enantioselective hydrolysis of ethyl 3-amino-3-arylpropionates
20th International Symposium on Chirality, 2008. július 6-9,Genf, Svájc

Benedek Gabriella, Palkó Márta, Wéber Edit, Martinek A. Tamás, Forró Enikő, Fülöp Ferenc:
Hidroxilált ciszpentacin származékok előállítása
Vegyészkonferencia, 2008. június 19-21, Hajdúszoboszló.

István Szatmári and Ferenc Fülöp:
Application of the Betti Reaction for the Synthesis of New Chiral Ligands
21st International Congress for Heterocyclic Chemistry (ICHC21)
The University of New South Wales, Sydney, Australia, 15-20 July 2007

Tihamér A. Paál, Arto Liljeblad, Enikő Forró, Ferenc Fülöp, Liisa T. Kanerva:
The First Enzyme-Catalyzed Kinetic and Dynamic Kinetic Resolution of 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-Carboxylic Acid Derivatives
8th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations (Biotrans 2007)
8 to 13 July 2007 in Oviedo, Spain

Árpád Balázs, Zsolt Szakonyi, Anasztázia Hetényi, Ferenc Fülöp:
Synthesis of Cyclohexane-Fused Six- and Eight-Membered Heterocycles via Pd(II)-Catalyzed Oxidative Amination
15th European Symposium on Organic Chemistry,
Dublin, Ireland, 8th - 13th July, 2007

Iván Kanizsai, Zsolt Szakonyi, Ferenc Fülöp:
Synthesis and tandem cyclisation of alicyclic β-aminonitriles towards imidazolo- and pyrimidopyrimidines
lue Danube Symposia on Heterocyclic Chemistry (BDSCH) 12
June 10-13, Tihany, Hungary

Gabriella Benedek, Márta Palkó, Loránd Kiss, Tamás A. Martinek, Ferenc Fülöp:
Efficient syntheses of hydroxy-substituated b-aminocyclopentanecarboxylic acids
Blue Danube Symposia on Heterocyclic Chemistry (BDSCH) 12
June 10-13, Tihany, Hungary

Mándity István, Martinek Tamás, Tóth K. Gábor, Vass Elemér, Fülöp Ferenc:
Alternáló kiralitású norbornénvázas β-peptidek szintézise és önrendeződése
Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, 2007. május 29. - június 1.

Balázs Árpád, Szakonyi Zsolt, Hetényi Anasztázia, Fülöp Ferenc:
Ciklohexánnal kondenzált heterociklusok szintézise, Pd(II)-katalizált oxidatív aminálással
Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, 2007. május 29. - június 1.

Miklós Ferenc, Stájer Géza, Sohár Pál és Fülöp Ferenc:
N,O-Heterociklusok előállítása mikrohullámmal indukált retro Diels-Alder reakcióval
Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, 2007. május 29. - június 1.

Palkó Márta, Fülöp Ferenc, Sohár Pál:
Új aliciklusos b-aminosavak szintézise és átalakításai
Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, 2007. május 29. - június 1.

Juhász Márta, Lázár László, Fülöp Ferenc:
Szubsztituenshatások vizsgálata 4-alkil-2-aril-1,3-O,N-heterociklusok gyűrű-lánc tautomériájában
Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, 2007. május 29. - június 1.

Schuster Ildikó, Andreas Koch, Matthias Heydenreich, Erich Kleinpeter, Lázár László, Fülöp Ferenc:
Régioizomer 1,3,2-oxazafoszfolo- és 1,2,3-oxatiazoloizokinolinok szintézise és konformációanalízise
Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, 2007. május 29. - június 1.

Szakonyi Zsolt, Martinek A. Tamás, Sillanpää Reijo, Fülöp Ferenc:
Monoterpénvázas b-aminosavszármazékok előállítása és vizsgálata
Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, 2007. május 29. - június 1.

Vigóczki Edina, Hetényi Anasztázia, Lázár László, Fülöp Ferenc:
Nitrogénhídfős policiklusok szintézise tetrahidroizokinolinvázas diaminok gyűrűzárásaival
Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, 2007. május 29. - június 1.