Dr. Lázár László

  • Nyomtatás

Dr. Lázár László

Dr. Lázár László
egyetemi docens

 

Cím: 6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Telefon: +36 62 54 4919
 Fax: +36 62 545 705
 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Név: Lázár László
Születési idő, hely: 1963. március 7., Gyöngyös
Családi állapot: nős (2002, felesége Zalán Zita) gyermekei: Tamás Dániel (2008), András Benedek (2010)

Tanulmányok

1977–1981: Solymosi Ignác Gimnázium, Jászárokszállás
1981–1986: Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Szeged
1986: gyógyszerészi diploma
1991: “Preparatív kémiai laboratóriumi vizsgálatok” szakgyógyszerészi oklevél

Tudományos fokozatok

1994: a kémiai tudomány kandidátusa (disszertáció címe: 1,3-Aminoalko-holok szintézise és néhány átalakítása)
1999: PhD (a kandidátusi fokozat átminősítésével)

Munkahelyi beosztások

1986–1989: MTA TMB ösztöndíjas a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerkémiai Intézetében
1989–: gyakornok, tanársegéd, adjunktus, majd docens (1999-től) a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézetében

Tudományos tevékenység

Kutatási területek:

  • 1,2- és 1,3-Difunkciós vegyületek szintézise és reaktivitásuk vizsgálata
  • Tetrahidroizokinolin vázas vegyületek előállítása és átalakításai
  • Telített 1,3-X,N-heterociklusok gyűrű-lánc tautomériájának tanulmányozása

Publikációk: 61 angol nyelvű (kumulatív impakt faktor: 134) és 11 magyar nyelvű tudományos közlemény, 1 könyvfejezet, valamint 2 szabadalom és 4 szabadalmi bejelentés (független idézettség: 620, Hirsch index: 18)

Előadások: 41 külföldi és több mint 73 hazai tudományos előadás

Külföldi tanulmányutak

1993: State University of Gent, Faculty of Agriculture and Bio-Engeneering, Department of Chemistry, Gent, Belgium, 6 hónap (Prof. Norbert De Kimpe)
1994: University of St-Andrews, School of Chemistry, St-Andrews, Skócia, 2 hónap, (Dr. Frank G. Riddell)
2002: University of Turku, Department of Chemistry, Turku, Finnország, 6 hónap (Prof. Kalevi Pihlaja)

Egyetemi oktatási tevékenység
Előadások:

  • a gyógyszerészhallgatók “Gyógyszerészi kémia” előadásainak egyik előadója (1998–)
  • a gyógyszerészhallgatók “Környezeti kémia gyógyszerészeknek” című szabadon választható tárgyának előadója (2003–2005)

Gyakorlatok:

  • a “Gyógyszerészi kémia” tárgy laboratóriumi gyakorlatainak vezetője (1986– )

Tankönyv és jegyzetírás

  • a Gyógyszerészi kémia (Semmelweis Kiadó, Budapest, 2010) című egyetemi tankönyv 3 fejezetének (Antiepileptikumok, Antiparkinzon
  • a Gyógyszerészi kémia gyakorlatok 1+2 (JATEPress, Szeged, 2005 és 2006), valamint a Gyógyszerészi kémia gyakorlatok (JATEPress, Szeged, 2008) egyetemi jegyzetek társszerkesztője

Témavezetés: eddig 35 gyógyszerészhallgató TDK-munkáját és/vagy diplomamunka-készítését irányította, 3 PhD hallgatója védte meg értekezését, jelenleg 1 PhD hallgató témavezetője

Nyelvismeret

1988: angol középfokú állami nyelvvizsga
1993: német alapfokú állami nyelvvizsga

Díjak, ösztöndíjak, elismerések

1985: XVII. OTDK, I. díj
1995: Magyary Zoltán kutatási ösztöndíj (24 hónap)
1998: Bolyai János kutatási ösztöndíj (36 hónap)
2000: Kisfaludy Lajos Alapítvány díja
2002: Magyar Állami Eötvös-ösztöndíj (5 hónap)
2002: Zemplén Géza ifjúsági díj
2010: Rektori Elismerő Oklevél

Tudományos ill. egyetemi testületekben viselt tisztségek

1985–: Magyar Kémikusok Egyesületének tagja
1997–: Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Tudományos Diákköri Szervezetének vezetője
1997–2005: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság, Kémiai Szakbizottság titkára
2000–: Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának tagja
2001–: MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság tagja
2004–: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tagja
2006–: Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Oktatási Bizottságának elnöke
2012–: Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar oktatási dékánhelyettese

 

Lázár László tudományos közleményeinek idézettsége

Lázár László publikációinak jegyzéke

Lázár László közleményjegyzéke (MTMT)