Dr. Szakonyi Zsolt

 • Nyomtatás

Dr. Szakonyi Zsolt

Dr. Szakonyi Zsolt
egyetemi docens

 

Cím: 6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Telefon: +36 62 544 000/1959
Fax: +36 62 545 705
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Szakmai életrajz

Születés helye, ideje: Szombathely, 1969. január 17.
Anyja neve: Fábián Ilona
Állampolgársága: magyar
Családi állapot: nős

 

Eddigi munkahelyei, beosztásai

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet
1992-1994: központi gyakornok
1994-1997: PhD hallgató
1997-2001: egyetemi tanársegéd
2001-2007: egyetemi adjunktus
2007-től:     egyetemi docens

Legmagasabb iskolai végzettsége

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Szeged, 1992

Szakképzettség: Szakgyógyszerész: Gyógyszerkémia, 2012

Tudományos fokozatok

 • PhD: Synthesis of cycloalkane-fused 1,3-heterocycles; study of the influence of alkyl subtitution on the cycloalkane ring, 1998
 • MTA doktora: Monoterpénvázas β- és g-aminosav származékok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai, 2018

Habilitáció: Gyógyszerésztudomány, 2013

Vezetői megbízások

 • Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet II., majd I. számú laboratóriumának vezetője
  (1 labortechnikus, 8 doktorandusz, 10 diákkörös)                              2001-től
 • Elnyert pályázatok témavezetése, koordinálása (témavezető)
  a) OTKA F032828: témavezető                                                               1999-2003
  b) K-OTKA K112442: témavezető                                                           2014-2018
  c) GINOP-2.3.2-15-2016-00012: kutatócsoport vezető                       2016-2020
 • Egyéb
  a) MTA SZAB - Gyógyszerésztudományi Szakbizottság elnöke          2017-től
  b) SZTE GYTK - gazdasági és tudományos dékánhelyettes                2018. július 01-től

Kitüntetések

SZAB A régió kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó fiatal kutatója díja    - 2000
Kisfaludy Lajos Alapítvány díja    - 2005
SZTE, GYTK Kari Tanács – a Kar Érdemes Oktatója cím    - 2007
SZTE, GYTK Kari Tanács – a Kar Arany Érme oklevél    - 2017

Egyéb elismerések

XXXII. Rozsnyai Mátyás Emlékverseny; I. díj    - 1997
AMFK “Magyary Zoltán”-ösztöndíja    - 1999
AMFK “Magyary Zoltán”-ösztöndíja    - 2000
Békésy György posztdoktori ösztöndíj    - 2002
Az “Ideggyógyászati szemle” c. orvosi folyóirat “Legjobb közlemény 2003” díja    - 2003
„Legjobb gyakorlatvezető 2003” (HÖK)    - 2003
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj    - 2005
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj    - 2010

Tudományos társaságokban betöltött szerep

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság    - 1997-től
Magyar Kémikusok Egyesülete    - 2003-tól
MGYT Gyógyszerkutatási Szakosztály vezetőségi tagja    - 2012-től
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság tagja
MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság tagja
MTA SZAB Gyógyszerkémiai és Gyógyszeranalítikai Munkabizottság elnöke    - 2015-2017
MTA SZAB Gyógyszerésztudományi Szakbizottság elnöke    - 2017-től

Közéleti tevékenység

Szegedi Tudományegyetem Szenátusának tagja    - 2018-tól

Egyéb

-    1993-ban  a Tempus Alapítvány ösztöndíjával 6 hónapos tanulmányút a Genti Egyetem (Belgium) Kémiai Tanszékén (Prof. N. De Kimpe)
-    1994-ben 6 hetes ösztöndíj keretében tanulmányú a School of Chemistry intézetében, (University of St. Andrews, Prof. F.G. Riddell)
-    2000-ben a belga FWO ösztöndíjával 12 hónapos tanulmányú a Genti Egyetem (Belgium) Kémiai Tanszékén (Prof. N. De Kimpe)
-    2003-2011 között a Gyógyszerésztudományi Kar Záróvizsga Bizottságának tagja.
-    2009 óta az SZTE Gyógyszertudományok Doktori Iskola törzstagja.
-    2012-től az Országos Záróvizsga Bizottságban tag.
-    2013-tól az SZTE GYTK Kari Tanács rendes tagja.
-    A „Gyógyszerészi Kémia” tankönyv 4 alfejezetének (2010) és 2 elektronikus gyakorlati jegyzetének társszerzője.
-    2001-től a 2.sz., majd 2005-től az 1.sz. kutatólaboratórium vezetője.

Pályázati tevékenység

Eddig több jelentős hazai (OTKA, OM-FKFP) kutatási programban résztvevő, ill. alprogram-vezető:

FKFP 0535/1999: (résztvevő, 1999-2000); OTKA T 030452: (résztvevő, 1999-2002); OTKA F 032828: (témavezető, 1999-2003); OTKA T 020454: (résztvevő, 2001-2004); OTKA T 40888: (résztvevő, 2002-2005); OTKA T 49407: (résztvevő, 2005-2009); OTKA T 69316: (résztvevő, 2007-2009); OTKA T 81371: (résztvevő, 2010-2014) NFÜ TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012: (résztvevő, 2011-2013); NFÜ TÁMOP-4.2.2.A-11-1-KONV-2012-0035: (altémavezető, 2013-2014); K-OTKA K112442: (témavezető, 2014–2018); GINOP-2.3.2-15-2016-00012: (kutatócsoport vezető, 2016-2020)

Pályázati bírálói tevékenység

-          OTKA (NKFI) és OTKA-ERA pályázatok opponensi tevékenysége
-          ANR (L'Agence Nationale de la Recherche – France) és FWO (Research Foundation – Flanders) kutatási pályázatok bírálata.
-          Magyary, Eötvös, Jedlik ösztöndíjak bírálója (2013-2015 között)

 

Nemzetközi folyóiratoknál bírálói tevékenység

-          Organic Letters (ACS) 2018-tól

-          SynLett (Thieme) 2018-tól

-          Open Bioactive Compounds (Bentham Sciences) 2013-tól

-          Journal of Current Medicinal Chemistry (Bentham Sciences) 2018-tól

-          Heterocyclic Communications (De Gruyter) 2013-tól

-          Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (Springer) 2014-től

-          Journal of Molecular Catalysis B (Elsevier) 2016-tól

-          Journal of Molecular Structure (Elsevier) 2016-tól

-          MDPI-Molbank (MDPI) 2016-tól

-          New Journal of Chemistry (Royal Society of Chemistry) 2016-tól

-          Comptes Rendus Chimie (Elsevier) 2013-tól

-          Current Organic Synthesis (Bentham Sciences) 2016-tól

-          Molecular Diversity (Springer) 2013-tól

-          Molecules (MDPI) 2017-től

-          Magyar Kémiai Folyóirat 2017-től

-          Bioorganic & Medicinal Chemistry (Elsevier) 2018-tól

Tudományos tevékenység

 • Nemzetközi folyóiratokban 68 (angol), hazai folyóiratokban 7 magyar nyelvű közlemény
 • 8 szabadalom társfeltalálója
 • Nemzetközi konferenciákon 44 előadás szerzője vagy társszerzője
 • Hazai konferenciákon, munkabizottsági üléseken 47 előadás szerzője vagy társszerzője
 • Külföldi egyetemen 1 alkalommal volt meghívott előadó.

Összimpakt faktor: 180,23, idegen idézés: 577.

Oktatás, utánpótlás-nevelés

-    A graduális képzés keretében a „Gyógyszerészi kémia” (2. félév, 20-20 óra/szemeszter) és a „Számítógépes irodalmazás” (1 félév, heti 1-1 óra) c. tárgyak     oktatása magyar és angol nyelven.

-    Tudományos orientációjú elektronikus adatbázisok kezelése, bevezetés a szakirodalmazásba” PhD kurzus oktatása (magyar és angol nyelven)

-    „Bevezetés a gyógyszerkutatásba” tantárgy oktatása társelőadóként (3 h/szemeszter)

-    2013-tól az EEM felkérésére „Gyógyszerkémia, Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia” szakterületen szakvizsgáztatói feladatokat ellátása.

-   „Hétcsillagos gyógyszerész” gyógyszerész továbbképzésen eladó 2012-től.

-    Az eddig végzett diplomamunkázók, diákkörösök száma 11.

-    PhD képzés: 8 PhD hallgató rész-témavezetése, ebből 4 védte meg értekezését.

Dr. Szakonyi Zsolt közleményjegyzéke (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10002784

Dr. Szakonyi Zsolt idézettsége:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10002784&view=pubTable 

 

A 10 legfontosabbnak ítélt közlemény listája

1. Tam, Minh Le; Antal, Csámpai; Ferenc, Fülöp; Zsolt, Szakonyi
    Regio‐ and Stereoselective Synthesis of Bicyclic Limonene-Based Chiral Aminodiols and Spirooxazolidines
    CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 24 : 51 pp. 13607-13615. , 9 p. (2018)
    Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)

2.  Zsolt, Szakonyi; István, Zupkó; Ferenc, Fülöp
     Stereoselective Synthesis and Antiproliferative Activity of Monoterpene-Fused 2-Imino-1,3-oxazines
     CURRENT ORGANIC SYNTHESIS 14 : 4  pp. 612-619. , 8 p.  (2017)
     Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)
     Független idéző: 1, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1

3.  Szakonyi, Z; Csőr,Á; Csámpai, A; Fülöp, F
     Stereoselective Synthesis and Modelling-Driven Optimisation of Carane-Based Aminodiols and 1,3-Oxazines as Catalysts for the
     Enantioselective Addition of Diethylzinc to Benzaldehyde
     CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 22 pp. 7163-7173. , 11 p. (2016)
     Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)
     Független idéző: 3, Függő idéző: 4, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 7

4.  Szakonyi, Z; Csor, Á; Haukka, M; Fülöp, F
     Stereoselective synthesis of carane-based chiral β- And γ-amino acid derivatives via conjugate addition
     TETRAHEDRON 71 : 29  pp. 4846-4852. , 7 p. (2015)
     Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)
     Független idéző: 1, Függő idéző: 3, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 4

5.  Olajos, G; Hetényi, A; Wéber, E; Németh, LJ; Szakonyi, Z; Fülöp, F; Martinek, TA
     Induced Folding of Protein-Sized Foldameric β-Sandwich Models with Core β-Amino Acid Residues
     CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 21 : 16  pp. 6173-6180. , 8 p. (2015)
     Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)
     Független idéző: 4, Függő idéző: 4, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 8

6.  Szakonyi, Z; Fülöp, F
     Monoterpene-based chiral beta-amino acid derivatives prepared from natural sources: syntheses and applications
     AMINO ACIDS 41 : 3 pp. 597-608. , 12 p. (2011)
     Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)
     Független idéző: 13, Függő idéző: 15, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 28

7.  Nurminen, EM; Pihlavisto, M; Lázár, L; Szakonyi, Z; Pentikainen, U; Fülöp, F; Pentikainen, OT
     Synthesis, in Vitro Activity, and Three-Dimensional Quantitative Structure-Activity Relationship of Novel Hydrazine Inhibitors
     of Human Vascular Adhesion Protein-1
     JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 53 : 17 pp. 6301-6315. , 15 p. (2010)
     Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)
     Független idéző: 11, Függő idéző: 5, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 16

8.  Fülöp, F; Szakonyi, Z
     CHIRAL CYCLIC ss-AMINO ACIDS AND THEIR DERIVATES, PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING THEM AND THE USE
     OF SUCH COMPOUNDS WO2008059299 (A1) ,
     Benyújtás éve (szabadalom): 2008 , Benyújtás száma: WO2007HU00107 2007111 , Benyújtás országa: Magyarország
     Oltalmi formák/Nemzetközi szabadalom (Oltalmi formák)
     Független idéző: 0, Függő idéző: 3, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 3

9.  Kanizsai, I; Gyónfalvi, S; Szakonyi, Z; Sillanpää, R; Fülöp, F
     Synthesis of bi- and tricyclic beta-lactam libraries in aqueous medium
      GREEN CHEMISTRY 9 : 4 pp. 357-360. , 4 p. (2007)
      Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)
      Független idéző: 42, Függő idéző: 20, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 62

10. Szakonyi, Z; Balázs, A; Martinek, T A; Fülöp, F
     Enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes catalyzed by gamma-amino alcohols derived from (+)- and (-)-alpha-pinene
     TETRAHEDRON-ASYMMETRY 17 : 2 pp. 199-204. , 6 p. (2006)
      Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)
      Független idéző: 45, Függő idéző: 30, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 75