Prof. Dr. Kiss Loránd

 • Nyomtatás


  Prof. Dr. Kiss Loránd
 
intézetvezető egyetemi tanár

  Szegedi Tudományegyetem
 
Gyógyszerkémiai Intézet
 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
 
Tel: +36-62-545561
  
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

http://www2.pharm.u-szeged.hu/gyki
http://kisslorandvegyesz.blogspot.hu/
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10002186


Lakcím: 6726 Szeged, Kockaház u. 8 3/10
Tel: +36-30-8535341
Tel: +36-30-8904092
Születési hely: Gyergyószentmiklós, 1974.05.10.

 

T u d o m á n y o s   ö n é l e t r a j z


Iskolai végzettség:

1. Egyetemi alapképzés (BSc):

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Vegyész és Vegyészmérnöki Kar, vegyész szak
Kolozsvár, Románia, BSc, 1996

2. Egyetemi magiszteri képzés (MSc):

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar
Kolozsvár, Románia, MSc (Heterociklusos vegyületek), 1997

3. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar
kémia tanári szak, 1997

Doktori (PhD) fokozat:

Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Szerves Kémiai Tanszék
Debrecen, PhD fokozat, 2002 (témavezető Prof. Dr. Antus Sándor)

Habilitáció:

Szakterület: Szerves kémia, gyógyszerkémia (gyógyszertudomány)
Témája: Ciklusos béta-aminosavak szelektív funkcionalizálásai, Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, 2012

MTA doktori cím:

Tudományos osztály: kémia
Tudományág: szerves kémia
Címe: Ciklusos béta-aminosavak szelektív és sztereokontrollált funkcionalizálásai (2015.06.24., védés: 2016.05.09.)

Posztdoktori kutatómunka:

Genti Egyetem, Faculty of Bioengineering, Department of Organic Chemistry
Gent, Belgium 2005 (7 hónap) és 2006 (6 hónap) (Norbert De Kimpe)

Posztdoktori tanulmányút:

 • Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia, Departamento de Química Orgánica
  Valencia (Santos Fustero), Spanyolország (2010, 2 hónap)
 • Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia, Departamento de Química Orgánica
  Valencia (Santos Fustero), Spanyolország (2012, 2 hónap)
 • Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia, Departamento de Química Orgánica
  Valencia (Santos Fustero), Spanyolország (2015, 1 hónap)

Vendégkutató:

 • Universitad de Valencia, Facultad de Farmacia, Departamento de Química Orgánica
  Valencia (Santos Fustero), Spanyolország (2017, 1 hónap)

Munkahelyek:

 • Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, tudományos segédmunkatárs, 2000-2003
 • Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet, egyetemi gyakornok, 2003-2004
 • Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet, egyetemi tanársegéd, 2004-2008
 • Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet, egyetemi adjunktus, 2008-2013
 • Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet, egyetemi docens, 2013-
 • Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet, tanszékvezető egyetemi docens, 2017 (február)
 • Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet, tanszékvezető egyetemi tanár, 2017 (szeptember)

Tudományos kutatási tevékenység:

Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet (2003-)
1. aliciklusos béta-aminosavak szelektív funkcionalizálásai
2. ciklusos béta-aminosavak bioaktív vegyületekké történő átalakításai
3. szelektív technikák aciklusos béta-aminosavak szintézisére
4. fluortartalmú aminosavak szintézisei; új fluorozási technikák
5. ciklusos béta-laktámok diverzitásorientált szintézisei metatézissel

Tudományos munkák:

Doktori (PhD) dolgozat:

Pterokarpánok enantioszelektív szintézise
Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Szerves Kémiai Tanszék
Debrecen, 2002

Közlemények előadások:

- nemzetközi folyóiratokban 94 (angol), hazai folyóiratokban 4 magyar nyelvű közlemény
- összimpaktfaktor: 288.067, idézés: 1377, független idézés: 755
- Hirsch index: 22
- 43 magyar, 66 angol nyelvű előadás, konferencia kiadvány
- 1 angol nyelvű könyvfejezet
- 4 közleményben egyedüli szerző
- 59 közleményben első vagy levelező szerző
- kiemelt publikációk:
A de novo Synthetic Route to 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline Derivatives (Synlett 2018)
https://www.thieme.de/en/thieme-chemistry/synthesis-of-tetrahydroisoquinoline-derivatives-135362.htm

Application of Metathesis Reactions in the Synthesis and Transformations of Functionalized β-Amino Acid Derivatives (Synthesis 2018)
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0036-159160

- meghívott előadások száma: 9

Szabadalmak:

Pihlavisto M, Smith D, Juhakoski A, Fulop F, Lazar L, Szatmari I, Miklos F, Szakonyi Z, Kiss L, Palko M: New pyridazinone and pyridone compounds
WO 2012120195 A1 20120913 esp@cenet link (2012)

Elnyert pályázatok:

1. F OTKA F67970, 2008-2010, témavezető (Aliciklusos beta-aminosavak szelektív funkcionalizálása)
2. K OTKA K100530, 2012-2015, témavezető (Új multifunkcionalizált ciklusos béta-aminosavak szelektív szintézise és bioaktív vegyületekké történő átalakításai)
3. NKFI-K (K OTKA) K 119282, 2016-2020, témavezető (Sztereokémiai információkban gazdag, funkcionalizált telített hetero- illetve aliciklusok sztereokontrollált és szelektív szintézisei)
4. UNKP Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, 2018-2019, 10 MFt

További elnyert pályázatok:

5. K OTKA 49407; társkutató (Ciklusos béta-aminosavak szeletív szintézisei és átalakításai)
6. NK OTKA 81371; társkutató (Ciklusos béta-aminosavak szelektív szintézisei és átalakításai)
7. B-11/04; OMFB-00229/2005. Magyar–flamand Kormányközi Tudományos és Technológiai Együttműködés 2005–2006; társkutató (Azetidinek és biciklusos pirrolidinek szintézise)
8. Baross Gábor Program REG-DA-09-2-2009-0115 (OMFB-00337/2010), 2010-2012; résztvevő (Aritmiák és szívelégtelenség kezelésére alkalmas Na+/Ca2+ kicserélő gátlószerek szintézise és gyógyszerjelöltté fejlesztése)
9. K-OTKA-108943, 2013-2017; résztvevő kutató (Új enzimes stratégiák kidolgozása biológiai és kémiai szempontból jelentős enantiomertiszta vegyületek előállítására)

Díjak:

 • Kisfaludy Lajos díj (2008)
 • Bolyai János kutatási ösztöndíj (2009-2012)
 • Zemplén Géza ifjúsági díj (2010)
 • Bolyai János kutatási ösztöndíj (2013-2016)
 • Bolyai Plakett (2017)

Egyéb elismerések:

 • Kiválósági támogatás (2015)
 • Legjobb oktató elismerés (2014/2015 tanév)
 • Legjobb oktató elismerés (2016/2017 tanév)
 • Legjobb oktató elismerés (2017/2018 tanév)

Bírálói tevékenységek:

 • Tetrahedron (Elsevier)
 • Current Medicinal Chemistry (Bentham Science)
 • Current Organic Synthesis (Bentham Science)
 • Molecular Diversity
 • Arabian Journal of Chemistry (Elsevier)
 • BioMed Research International
 • Chemical Communications (Royal Society of Chemistry)
 • Letters in Organic Chemistry (Bentham Science)
 • Molecules
 • Synthesis (Thieme)
 • Chemistry: European Journal (Wiley)
 • Beilstein Journal of Organic Chemistry
 • European Journal of Organic Chemistry (Wiley)
 • Chemistry an Asian Journal (Wiley)
 • Research Foundation Flanders (FWO) postdoctoral application
 • Bioorganic Medicinal Chemistry Letters (Elsevier)
 • Organic Letters (ACS)
 • ACS Combinatorial Science (ACS)

Folyóirat szerkesztés:

Molecules, 2019, IF 3.1
Special Issue: Organofluorine Chemistry
Website: https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/molecules_OrganofluorineChemisty

Pályázati bírálói tevékenység:

 • OTKA pályázatok (folyamatos)
 • Docensi pályázatok (Hunyadi Attila 2016, Szakonyi Gerda 2018)
 • Tanszékvezetői pályázat (Borbás Anikó, 2017)
 • Research Foundation Flanders (FWO) posztoktori pályázat
 • Tanszékvezetői pályázat (Martinek Tamás, 2019)

Opponensi tevékenység:

a) Pécsi Tudományegyetem, ÁOK (Kulcsár Győző: Új nitroxidokkal módosított heterociklusok és karbociklusok szintézise, PhD értekezés, 2013)
b) Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Doktori Iskola (Kovács Lenke doktorjelölt), PhD szigorlati bizottsági tag, 2015
c) Debreceni Egyetem, GYTK (Kicsák Máté: Új heterotriciklust tartalmazó nukleozid analógok szintézise, PhD értekezés, 2018, opponens)

 

Tagság Tudományos egyesületekben, szakmai szervezetekben:

 • Magyar Kémikusok Egyesülete
 • MTA Heterociklusos Kémiai és Elemorganikus Munkabizottság
 • Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság
 • MTA Köztestületi tagság
 • MTA Szegedi Akadémiai Bizottság, Gyógyszerésztudományi Szakbizottság, Gyógyszerkémiai és Gyógyszeranalitikai Munkabizottság elnöke (2017-től)
 • Az SZTE GYTK Kari Tanács tagja (2017-től)
 • MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tudományos Bizottság (tag, 2018-tól)
 • MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság (tag, 2018-tól)
 • SZTE Gyógyszertudományi Habilitációs Szakbizottság (tag, 2018-tól)

 

Meghívott előadó:

 1. Kiss L: Selective synthesis of highly functionalized cyclic β-amino acids
  Foldamers: Synthesis and structure of functional materials, Barcelona, Spain, 2011, April 7-9

 2. Kiss L: Selective synthesis of fluorinated cyclic beta-amino acid derivatives
  Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia, Valencia, Spain, 2012, July 31

 3. Kiss L: Recent results in the stereocontrolled and stereoselective transformations of cyclic beta-amino acid derivatives
  Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia, Valencia, Spain, 2015, April 17

 4. Kiss L, Forró E, Fülöp F: Selective synthesis of fluorinated cyclic beta-amino acid scaffolds
  7th Annual Global Pharma Summit, New Orleans, USA, 2016, August 22-24

 5. Kiss L: Selective synthesis of highly functionalized cyclic beta-amino acid scaffolds
  New perspectives in asymmetric and organometallic synthesis, Valencia, Spain, 2016, October 27-28

 6. Kiss L: Szelektív módszerek fluortartalamú ciklusos béta-aminosavszármazékok szintéziseire
  Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, 2017, június 19-21 (meghívott, plenáris előadás)

 7. Kiss L: Recent results on selective functionalization of cyclic beta-amino acid derivatives
  Universitat de Valencia, Facultat de Farrmacia, Valencia, Spain, 2017, July 18

 8. Kiss L: Szelektív módszerek fluortartalmú ciklusos béta-aminosavszármazékok szintéziseire
  Debrecen, GYTK, 2017. november 22.

 9. Kiss L: Recent results on selective methods for access to fluorine-containing cyclic β-amino acid derivatives
  Department of Green Chemistry and Technology, Ghent University, Gent, Belgium, 2018. október 9


Hazai és nemzetközi együttműködések:

 • Prof. Santos Fustero, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia (Valencia, Spanyolország)
 • Prof. Norbert De Kimpe, Department of Organic Chemistry, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University (Gent, Belgium)
 • Dr. Sven Mangelinckx, Department of Organic Chemistry, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University (Gent, Belgium)
 • Prof. Reijo Sillanpää, Department of Chemistry, University of Jyväskylä (Jyväskylä, Finnország)
 • Dr. Mikko Hänninen, Department of Chemistry, University of Jyväskylä (Jyväskylä, Finnország)
 • Dr. Matti Haukka, Department of Chemistry, University of Jyväskylä (Jyväskylä, Finnország)
 • Prof. Ashok K. Grover, Department of Medicine, McMaster University (Hamilton, Ontario, Kanada)
 • Prof. Eusebio Juaristi, Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Mexikóváros, Mexikó)
 • Prof. Mozibur Rahman, Firestone Institute for Respiratory Health, McMaster University (Hamilton, Ontario, Kanada)
 • Danina M. Muntean, Department of Pathophysiology, Center for Translational Research and Systems Medicine “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timișoara (Temesvár, Románia)
 • Prof. Dr. Varró András, Szegedi Tudományegyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
 • Dr. Jost Norbert, Szegedi Tudományegyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
 • Dr. Pablo Barrio, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia (Valencia, Spanyolország)
 • Prof. Takahiko Akiyama, Department of Chemistry, Faculty od Sciences, Gakushuin University (Tokió, Japán)
 • Prof. Toshiyuki Itoh, Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Director, Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University (Tottori, Japán)
 • Lieve Naesens, Associate Professor – KU Leuven, Rega Institute for Medical Research
  Laboratory of Virology and Chemotherapy Herestraat 49 – postbox 1043 BE-3000 Leuven │ Belgium Tel. +32 (0)16-322098 Fax +32 (0)16-330026; http://www.rega.be/cmt/ln
 • Jacques Kessl, PhD., Assistant Professor, Department of Chemistry & Biochemistry, The University of Southern Mississippi
 • Pratibha Koneru, 12700 East 19th avenue, Room 11430D, University of Colorado Denver, Anschutz medical campus, Aurora, Colorado-80045
 • Kvaratskhelia, Mamuka 12700 East 19th avenue, Room 11430D, University of Colorado Denver, Anschutz medical campus, Aurora, Colorado-80045


Oktatási tevékenységek:

1. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Szerves Kémia Tanszék (Kolozsvár), Románia, 1996/1997
Szerves kémiai gyakorlatok és szemináriumok (kémia-fizika és biológia tanári szak)

2. Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen, 1998-2003
Szerves kémiai gyakorlatok és szemináriumok (vegyész, kémia tanári, gyógyszerész, környezettan szak)

3. Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet, Szeged, 2004-től
I.
a) Minőségi analitikai kémiai gyakorlat (gyógyszerész szak)
b) Qualitative Analitical Chemistry (practice). Gyakorlatok angol nyelven külföldi gyógyszerészhallgatóknak

II. A Szerves kémia tantárgy oktatásának (laboratóriumi gyakorlatok, szemináriumok, előadások) irányítása, az oktatásban résztvevő oktatók munkájának koordinálása (2007-től)
c) Szerves kémiai gyakorlatok (gyakorlatok és szemináriumok vezetése, koordinálása, tematika kidolgozása), 2007-2012
Szerves kémiai praktikum gyógyszerészhallgatóknak (gyakorlati jegyzet, JATEPress, Kiss Loránd, Fülöp Ferenc, 2007)
Szerves kémiai szemináriumok gyógyszerészhallgatóknak, (e-ábrajegyzet)

d) Practical Organic Chemistry. Gyakorlatok angol nyelven külföldi gyógyszerészhallgatóknak; tematika kidolgozása, 2007-2013
Practical Organic Chemistry for pharmacists (e-jegyzet külföldi gyógyszerészhallgatóknak; Kiss Loránd, Fülöp Ferenc, 2007)
Organic Chemistry seminars for pharmacists (e-ábrajegyzet, Kiss Loránd)

e) Szerves kémiai előadások gyógyszerészhallgatóknak 2014-től (I, II félév, magyar és angol nyelven, e-ábrajegyzet, Kiss Loránd) 2013-től; (2007-2013, helyettes)


f) Interconversion of functional groups in organic chemistry. Basic organic reactions (e-jegyzet, oktatási segédanyag, Nonn Melinda, Kiss Loránd), 2014


g) Funkciós csoportok átalakításai a szerves kémiában. Segédanyag alap szerves kémiai reakciókhoz (e-jegyzet, oktatási segédanyag, Nonn Melinda Kiss Loránd), 2014


h) Szerves Kémia gyógyszerészhallgatóknak (e-jegyzet, angol nyelven írta: Prof. Dr. Molnár Árpád; magyar nyelvre fordította: Remete Attila Márió; lektorálta: Prof. Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Kiss Loránd), 2015


i) Szerves Kémia gyógyszerészhallgatóknak. Heterociklusok és természetes vegyületek (e-jegyzet, angol nyelven írta: Prof. Dr. Molnár Árpád; magyar nyelvre fordította: Remete Attila Márió; lektorálta: Prof. Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Kiss Loránd), 2015


j) Szerves kémia gyakorlatok (e-jegyzet, Prof. Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Kiss Loránd, Dr. Szatmári István, 2015)


k) Practicals of Organic Chemistry (e-note, Prof. Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Kiss Loránd, Dr. Szatmári István, 2015)


III.

a) A tudományos kutatás és közlés módszertana és etikája (Methods and ethics of scientific research and publication)

b) Modern gyógyszerszintézisek. Retroszintézis (Synthesis of representative pharmaceuticals. Retrosynthesis)
PhD kurzus magyar és angol nyelven (1 félév, 5 kredit), (e-ábrajegyzet, Kiss Loránd), 2017-től

c) Selected Chapters of Organic Chemistry
PhD kurzus (angol, 1 félév, 5 credits), 2017-


PhD hallgatók: (koordinálása, irányítása)

Maria Cherepanova (résztémavezető, 5 közös nemzetközi publikáció, PhD fokozat 2014, résztémavezető 50%)
Kardos Márton (résztémavezető, 3 közös publikáció), 2013-
Remete Attila Márió (5 közös publikáció), 2014-
Ábrahámi Renáta (3 közös publikáció), 2015-
Benke Zsanett Amália 2017-
Vass Csaba (1 közös publikáció), 2017-
Lamiaa Ouchakour (1 közös publikáció), 2017-


Diplomadolgozatok:

 • Tóth Viktor, vegyész (Ferrocenil-triazol szubsztituált ciszpentacin sztereoizomerek szintézise azid-alkin dipoláros cikloaddícióval, 2011)
 • Levendovics Gábor, gyógyszerész (Aliciklusos β-aminociklohexánkarbonsavak átalakításai újtípusú karbociklusos nukleozid analógokká, 2012)
 • Nagy András, gyógyszerész (Aliciklusos β-aminociklopentánkarbonsavak átalakításai újtípusú karbociklusos nukleozid analógokká, 2012)
 • Mracskó László, gyógyszerész (Aliciklusos β-aminosavak szelektív funkcionalizálása elektrofil indukált ciklizációval, 2012)
 • Csábi József, gyógyszerész (Fluortartalmú ciklohexánvázas β-aminosavak szelektív szintézise, 2012)
 • Remete Attila Márió, vegyészhallgató BSc (Multifunkciós ciklohexánvázas β-aminosavak szelektív szintézisei, 2012)
 • Silye Emőd, vegyész (Nitril-szubsztituált aminociklopentánkarbonsavak szelektív szintézise, 2012)
 • Andami Khatereh, gyógyszerész (Stereoselective aziridination of cyclic β-amino acids. Synthesis of conformationally constrained aziridino-β-amino acid derivatives, 2013)
 • Havas Anita, gyógyszerész (Aril-szubsztituált aliciklusos β-aminosavak szintézise, 2013)
 • Bugyi Szabolcs, gyógyszerészhallgató (Fluorozott ciszpentacin származékok szelektív szintézisei, 2014)
 • Remete Attila Márió, vegyészhallgató MSc (Új, fluorozott multifunkciós ciklusos β-aminosavszármazékok szintézisei, 2014)
 • Ábrahámi Renáta, gyógyszerészhallgató (Ciklohexánvázas icofungipen analógok szintézisei β-aminociklohexénkarboxilátok sztereoszelektív epoxidálási reakcióját követő átalakításokkal, 2015)
 • Orsy György, gyógyszerészhallgató Ciklohexánvázas icofungipen analógok szintézisei β-aminociklohexénkarboxilátok regio- és sztereoszelektív jódlaktonizációját követő átalakításokkal, 2015)
 • Vass Csaba, gyógyszerészhallgató (Funkcionalizált aliciklusos vegyületek szelektív fluorozásai, 2017)
 • Petrovszki Ágnes, gyógyszerészhallgató (Ciklusos béta-aminosavszármazékok kemoszelektív fluorozásai, 2017)


Szakdolgozat bírálati tevékenység:

Styaszny Anita, gyógyszerészhallgató, Gyógyszerkémiai Intézet (2011)
Galla Zsolt, gyógyszerészhallgató, Gyógyszerkémiai Intézet (2012)
Bartus Éva Karolina, gyógyszerészhallgató, Gyógyszerkémiai Intézet (2013)
Fekete Beáta, gyógyszerészhallgató, Gyógyszerkémiai Intézet (2013)
Olasz Balázs, gyógyszerészhallgató, Gyógyszerkémiai Intézet (2014)
Kis Koppány, gyógyszerészhallgató, Gyógyszerkémiai Intézet (2017)
Szilvássy Orsolya, gyógyszerészhallgató, Gyógyszerkémiai Intézet (2018)


Tudományos diákköri előadások:

Remete Attila Márió, vegyész BSc (Multifunkciós ciklohexánvázas β-aminosavak szelektív szintézise, 2012, 3 díj, Ifjú Szerves Kémikusok)
Bugyi Szabolcs, gyógyszerész (Fluorozott ciszpentacin származékok szelektív szintézise, 2013, 2 díj, TDK)
Remete Attila Márió, vegyész MSc (Új fluortartalmú ciklusos β-aminosavszármazékok szintézise, XXXVI. Kémiai Előadói Napok, 2013. október 28-30)
Ábrahámi Renáta, gyógyszerészhallgató (Ciklohexánvázas Icofungipen analógok szelektív szintézisei, 2014, 3 díj, TDK, 2014-04-06)
Remete Attila Márió, vegyészhallgató MSc (Új fluortartalmú ciklusos β-aminosavszármazékok szintézise, 2014, 2 díj, TDK, 2014-04-29)
Remete Attila Márió, vegyészhallgató MSc (Új, fluorozott multifunkciós ciklusos β-aminosavszármazékok szintézisei, 2014, Hermecz István díj, Ifjú Szerves Kémikusok)
Kardos Márton: A Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítványdíj (2015-04-29)
Vass Csaba, Petrovszki Ágnes, gyógyszerészhallgatók (Ciklusos béta-aminosavak szelektív fluorozásai), 2016, 2 díj, TDK, 2016-03-12)
Ábrahámi Renáta Anita, I éves PhD hallgató (Fluortartalmú piperidin és azepánvázas béta-aminosavszármazékok szintézisei, 2016, Hermecz István díj, Ifjú Szerves Kémikusok)
Szerves kémiai problémamegoldó verseny, ELTE, TTK, 2016. április 29 (Háznagy Márton, Zsikla Kincső, Uhljar Luca, Simon Attila, Bata Bálint, Tóth Tímea, Topal Leila)
Ábrahámi Renáta Anita, II éves PhD hallgató (Trifluormetilcsoportot tartalmazó piperidin és azepánvázas β-aminosavszármazékok szintézisei, Clauder Ottó Emlékverseny, Budapest, 2016. október 20-21, különdíj)
Szerves kémiai problémamegoldó verseny, ELTE, TTK, 2017. április 28 (Binder Adrienn, Cseh Martin, Laczkó Dávid, Simon Péter; különdíj: Simon Péter)
Remete Attila Márió, doktorjelölt „Funkcionalizált, fluortartalmú építőelemek szelektív szintézisei” című pályamunka I. díjj (Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottsága és A Tudomány támogatásáért a Dél-Alföldön Alapítvány, 2017. november 6)
Szerves kémiai problémamegoldó verseny, ELTE, TTK, 2018, április 27 (Novák Tamás, Kara Dominika)


Idegennyelvi ismeretek:

 • angol: középfok (C-típusú állami nyelvvizsga)
 • román: felsőfok

 

Kiss Loránd közleményjegyzéke (MTMT)