II. Évfolyam

  • Nyomtatás

Szerves Kémia – I. félév

 

Előadás:

GYTK kurzuskód: GYTK121
Tantárgy jellege: kötelező
Kreditérték: 4,
Heti kontaktóra szám: 4
Évközi számonkérés formája: írásbeli demonstráció
Értékelés/vizsgaforma: kollokvium
Mintatantervi helye: 3. szemeszter
Tantárgyi előfeltételek: GYTK 051 Általános kémia előadás, GYTK 052 Általános kémia gyakorlat; GYTK 091 Kvalitatív kémiai analízis előadás, GYTK 092 Kvalitatív kémiai analízis gyakorlat
Tantárgy felelőse: Dr. Kiss Loránd
Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. Kiss Loránd, Dr. Szatmári István, Prof. Dr. Fülöp Ferenc

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
A Szerves Kémia tárgy gyógyszerészhallgatóknak kíván szerves kémiai alapokat nyújtani. Célja a gyógyszerésztudományokban hasznosítható, megfelelő szerves kémiai ismeretanyag átadása a hallgatók részére. Az általános szerves kémiai szemlélet kialakítása mellett további célja ezek alkalmazásának bemutatása is a gyógyszermolekulák szintéziseinek a területén, a szerves vegyületekben található funkciók átalakításainak az ismertetése, az alapvető átalakulások mechanizmusainak ismertetése, a szerkezet-reaktivitás összefüggések, valamint a szerves molekulák sztereokémiájának a tárgyalása is.

 

Gyakorlat:

GYTK kurzuskód: GYTK 122
Tantárgy jellege: kötelező
Kreditérték: 5
Heti kontaktóra szám: 6
Évközi számonkérés formája: 2 írásbeli beszámoló teljesítése
Értékelés/vizsgaforma: gyakorlati jegy
Mintatantervi helye: 3. szemeszter
Tantárgyi előfeltétel:    Kvalitatív kémiai analízis előadás (GYTK 091), Kvalitatív kémiai analízis gyakorlat (GYTK 092), általános kémia 1 előadás (GYTK 051) és általános kémia 1 gyakorlat (GYTK 052)

Tantárgy felelőse: Dr. Szatmári István

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. Nonn Melinda, Dr. Ötvös Sándor,

A tárgy oktatásának célja:
A hallgatók laboratóriumi készségének fejlesztése, a laboratóriumi munka biztonságos végzésének elsajátítása és a kémiai gondolkodás alapjainak kialakítása. Minden hallgatónak el kell sajátítani a legfontosabb szerves kémiai laboratóriumi műveleteket (desztillálás, átkristályosítás, szűrés, olvadáspont meghatározás, vékonyréteg-kromatográfiás tisztaság-vizsgálat és reakciókövetés, extrakció, bepárlás, stb.), amelyek alapján elő kell állítsák a tematika szerinti preparátumokat, valamint kémcsőkísérleteket. Az önálló laboratóriumi munkát és jegyzőkönyv vezetését mindenkitől megköveteljük.

Letölthető dokumentumok:
-előadás tematikája
-gyakorlat tematikája
Ajánlott irodalom:
1. Antus Sándor, Mátyus Péter: Szerves Kémia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005
2. J. McMurry: Organic Chemistry, Books/Cole, Thomson Learning, Fifth Edition, 2000
3. Árpád Molnár: Organic Chemistry for pharmacists (First semester: basic organic compound classes, Second semester: heterocycles and natural compounds), e-jegyzet
4. T. W. G. Solomons: Organic Chemistry, J-Wiley, Seventh Edition, 1998
5. Kiss L.; Fülöp, F., Szerves Kémiai Praktikum -Egyetemi jegyzet, 2007.

 

Szerves Kémia - Hetrociklusos vegyületek – II. félév

GYTK kurzuskód: GYTK123
Tantárgy típusa: előadás
Tantárgy jellege: kötelező
Kreditérték: 5
Heti kontaktóra szám: 3
Évközi számonkérés formája: írásbeli demonstráció
Értékelés/vizsgaforma: szigorlat
Mintatantervi helye: 4. szemeszter
Tantárgyi előfeltételek: GYTK 121 Szerves kémia 1. előadás, GYTK 122, Szerves kémia gyakorlat
Tantárgy felelőse: Dr. Kiss Loránd
Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. Kiss Loránd, Dr. Szatmári István, Prof. Dr. Fülöp Ferenc

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
A Szerves Kémia tárgy gyógyszerészhallgatóknak kíván szerves kémiai alapokat nyújtani. Célja a gyógyszerésztudományokban hasznosítható, megfelelő szerves kémiai ismeretanyag átadása a hallgatók részére. Az általános szerves kémiai szemlélet kialakítása mellett további célja ezek alkalmazásának bemutatása is a gyógyszermolekulák szintéziseinek a területén, a szerves vegyületekben található funkciók átalakításainak az ismertetése, az alapvető átalakulások mechanizmusainak ismertetése, a szerkezet-reaktivitás összefüggések, valamint a szerves molekulák sztereokémiájának a tárgyalása is.

Letölthető dokumentumok:
-előadás tematikája
Ajánlott irodalom:
1. Antus Sándor, Mátyus Péter: Szerves Kémia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005
2. J. McMurry: Organic Chemistry, Books/Cole, Thomson Learning, Fifth Edition, 2000
3. Árpád Molnár: Organic Chemistry for pharmacists (First semester: basic organic compound classes, Second semester: heterocycles and natural compounds), e-jegyzet
4. T. W. G. Solomons: Organic Chemistry, J-Wiley, Seventh Edition, 1998