Szakdolgozat témák

  • Nyomtatás

Szakdolgozat témák

Prof. Dr. Fülöp Ferenc:

      1. Aliciklusos aminosavak peptidkémai alkalmazásai (irodalmi).
      2. Szabadon választott téma a gyógyszerkémia tárgyköréből (irodalmi).

Dr. Lázár László:

      1. Tetrahidroizokinolinvázas vegyületek szintetikus alkalmazásai (kísérletes vagy irodalmi).
      2. Szabadonválasztott téma a gyógyszerkémia tárgyköréből (irodalmi).

Prof. Dr. Forró Enikő:

      1. Új enzimes stratégiák kidolgozása a Taxol kulcs-intermedierjének szintézisére (kísérletes).
          (Nádasdi Zala)
      2. Új eljárás kidolgozása a Salsolidin enzimes rezolválására az NH aszimmetrikus acilezésén keresztül (kísérletes).
          (Kovács Barbara)

Dr. Szakonyi Zsolt:

      1. Királis 1,3-bifunkciós vegyületek előállítása és felhasználása enantioszelektív transzformációkban (kísérletes).
      2. Monoterpénvázas β-aminosavszármazékok sztereoszelektív előállítása (kísérletes).

Dr. Kiss Loránd:

      1. Ciklusos β-aminosavak szelektív funkcionalizálásai (kísérletes).

Dr. Szatmári István:

      1. Új aminonaftol-származékok szintézise az aminkomponens módosításával (kísérletes).
      2. Új aminonaftol-származékok szintézise az aldehidkomponens módosításával (kísérletes).
      3. Új szubsztituált dihidroxinaftalin-származékok szintézise a módosított Mannich reakció alkalmazásával (kísérletes).
          (Kuruczleki Nóra)

Dr. Miklós Ferenc:

      1. Heterociklusok mikrohullámú besugárzással történő előállítása (irodalmi vagy kísérletes).
      2. Enantiomer heterociklusok előállítása rDA-reakciókkal (kísérletes).
          (Bozó Kristóf Attila)

Dr. Palkó Márta:

      1. Biciklusos β-aminosavak átalakításai (kísérletes).
      2. Szabadon választott téma a gyógyszerészkémia tárgyköréből (irodalmi).

Dr. Zalán Zita:

      1. Izokinolinnal kondenzált heterociklusosk szintézise (kísérletes).
          (Raffai Natália)

Dr. Ötvös Sándor:

      1. Potenciálisan bioaktív fenamátok előállítása áramlásos reaktorban átmenetifém-katalizált keresztkapcsolások során
         (kísérletes).
      2. Aszimmetrikus szén-oxigén és szén-nitrogén kötések kialakítása folyamatos áramú reaktorban (kísérletes).