Végzett PhD hallgatók

  • Nyomtatás

2016.

Dr. Kovács Lenke:
Ph.D. értekezés: Asymmetric cascade reaction of 2-nitrophenylpyruvates over chirally modified platinum catalyst
P
hD értekezés tézisei: 2-Nitrofenilpiroszőlősav-etilészter származékok aszimmetrikus kaszkád reakciója királisan módosított platina katalizátoron

Dr. Sas Judit:
Ph.D. értekezés: Selective N-alkylation/alpha-arylation of N-heterocycles
P
hD értekezés tézisei: Nitrogén tartalmú heterociklusos vegyületek szelektív N-alkilezése illetve α-arilezése


2014.

Dr. Csillag Kinga Karola:
Ph.D. értekezés: Stereoselective synthesis of monoterpene-based 1,3- diamines and 3-amino-1,2-diols and their application in enantioselective transformations

Dr. Cherepanova Maria:
Ph.D. értekezés: A stereocontrolled access to functionalized cispentacins and acyclic ß2,3-amino acids through oxidative ring cleavage protocol

Dr. Schönstein László:
Ph.D. értekezés: Enzymatic resolution of tetrahydroisoquinoline derivatives in batch and continuous-flow systems


2013.

Dr. Nonn Melinda:
Ph.D. értekezés: Selective functionalization of alicyclic β-amino acids by 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides

Dr. Sipos László:
Ph.D. értekezés: High-performance liquid chromatographic enantioseparation of unnatural β-amino acids on chiral stationary phases

Dr. Ötvös Sándor Balázs:
Ph.D. értekezés: Exploiting the benefits of continuous-flow processing for the development of novel sustainable catalytic procedures


2012.

Dr. Hermán Beáta:
Ph.D. értekezés: α,β-Telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése cinkonidinnel módosított palládium katalizátoron

Dr. Wéber Edit:
Ph.D. értekezés: Investigation of protein-ligand interactions of targets with solvent-exposed binding sites

Dr. Csütörtöki Renáta:
Ph.D. értekezés : Syntheses and transformations of carbamatoalkylnaphthols prepared via modified Mannich reactions


2011.

Dr. Mándity István:
Ph.D. értekezés: Tailoring β-peptide foldamers by backbone stereochemistry and side-chain topology


2010.

Dr. Schuster Ildikó:
Ph.D. értekezés: Syntheses and Transformations of Difunctional Tetrahydroisoquinolines
PhD értekezés tézisei: Tetrahidroizokinolin-vázas difunkciós vegyületek szintézise és átalakításai

Dr. Balázs Árpád:
Ph.D. értekezés: Structural diversity-driven synthesis of cycloalkane-based heterocycles and 1,3-bifunctional compounds
PhD értekezés tézisei: Cikloalkán-vázas heterociklusok és 1,3-bifunkciós vegyületek szintézise

Dr. Tasnádi Gábor: 
Ph.D. értekezés: Direct enzymatic routes to b-substituted b-amino acid enantiomers
PhD értekezés tézisei: β-Szubsztituált β-aminosav enantiomerek direkt enzimatikus úton történı előállítása

Dr. Tóth Diána:
Ph.D. értekezés: Synthesis and Stereochemistry of New Naphthoxazine Derivatives
PhD értekezés tézisei: Ú
j naftoxazin-származékok szintézise és sztereokémiája

Dr. Benedek Gabriella:
Ph.D. értekezés: Hidroxi-szubsztituált aliciklusos β-aminosav származékok szintézise és sztereokémiája
PhD értekezés tézisei: Hidroxi-szubsztituált aliciklusos β-aminosav származékok szintézise és sztereokémiája


2009.

Dr. Sztojkov-Ivanov Anita:
Ph.D. értekezés: High-performance liquid chromatographic separation of the enantiomers of  amino compounds on chiral stationary phases
PhD értekezés tézisei: A
mino-csoportot tartalmazó vegyületek enantiomerjeinek elválasztása királis folyadékkromatográfiás módszerekkel

Dr. Gyónfalvi Szilvia:
Ph.D. értekezés: Syntheses and applications of novel beta-amino acids
PhD értekezés tézisei: Új típusú β-aminosavak előállítása és alkalmazásai


2008.

Dr. Juhász Márta:
Ph.D. értekezés: Foszfortartalmú heterociklusos vegyületek tömegspektrometriás viselkedése és néhány 1,3-O,N-heterociklus gyűrű-lánc tautomériája.


2007.

Dr. Kanizsai Iván:
Ph.D. értekezés: Regio- and stereoselective syntheses and some transformations of 1,3-N,N-, and 1,3-O,N-heterocycles


2005.

Dr. Solymár Magdolna:
Ph.D. értekezés: Enzymatic kinetic resolution of ß-amino and ß-hydroxy acid derivatives
PhD értekezés tézisei:

Dr. Hetényi Anasztázia:
PhD értekezés: Investigation of Dynamic Processes and Self-Organization by Spectroscopic Methods and Molecular Modelling
Ph.D. értekezéstézisei: Dinamikus folyamatok és önrendeződés vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel és molekulamodellezéssel

Dr. Palkó Márta:
Ph.D. értekezés: Syntheses and transformations of alicyclic β-amino acid derivatives


2004.

Dr. Szatmári István:
PhD értekezés: Syntheses and Transformations of a-Aminobenzylnaphtol Derivatives
Ph.D. értekezés tézisei: (α-Aminobenzil)-szubsztituált naftolszármazékok szintézise és átalakítása


2002.

Dr. Kámán Judit:
PhD értekezés: Lipase-Catalysed Kinetik Resolution of Primary and Secondary Alcohols in Organic Media
Ph.D. értekezés tézisei: Primer és szekunder alkoholok lipáz-katalizálta kinetikus rezolválása szerves közegben

Dr. Göblyös Anikó:
PhD értekezés: Ring-Chain Tautomerism of 1,3-N,N-Heterocycles
Ph.D. értekezés tézisei: 1,3-N,N-Hetrociklusok gyűrű-lánc tautomériája


2001.

Dr. Martinek Tamás:
PhD értekezés: Conformational studies of bioactive saturated heterocycles by NMR spectroscopy and molecular modelling
Ph.D. értekezés tézisei: Bioaktív telített heterociklusok konformációs vizsgálata NMR spektroszkópia és molekulamodellezés alkalmazásával

Dr. Péter Mária:
PhD értekezés: Chiral Discrimination of Compounds Possessing an Amino Group
Ph.D. értekezés tézisei: Aminocsoportot tartalmazó vegyületek királis megkülönböztetése


2000.

Dr. Forró Enikő:
PhD értekezés: Lipase-catalysed kinetic resolution of 2-substituted cycloalkanols
Ph.D. értekezés tézisei: 2-Szubsztituált cikloalkanolok lipáz-katalizálta kinetikus rezolválása


1998.

Dr. Csomós Péter:
PhD értekezés: Enzymatic resolution of β-amino acid derivatives by lipase catalysis
Ph.D. értekezés tézisei: β-Aminosav származékok lipáz-katalizált rezolválása

Dr. Szakonyi Zsolt:
PhD értekezés: Synthesis of cycloalkane-fused 1,3-heterocycles; study of the influence of alkyl subtitution on the cycloalkane ring
PhD értekezés tézisei: Cikloalkánokkal kondenzált 1,3-heterociklusok szintézise és az alkilszubsztitúció hatásának tanulmányozása

Dr. Günther Gábor:
PhD értekezés: Application of nmr spectroscopy for structure elucidation of anellated 1,3­heterocycles and terpenoids
PhD értekezés tézisei: Az NMR spektroszkópia alkalmazása anellált 1,3-heterociklusok és terpenoidok vizsgálatában

Dr. Virág Miklós:
PhD értekezés: Synthesis and structure of (bi)cycloalkane-condensed 1,3-oxazines and thiazines, oxazoloisoindolones and formylpyrrolidines
PhD értekezés, Summary: Synthesis and structure of (bi)cycloalkane-condensed 1,3-oxazines and thiazines, oxazoloisoindolones and formylpyrrolidines

 

 

Dr. Fitz Mónika:
Ph.D. értekezés: Enzymatic kinetic resolution of β-amino acid derivatives
PhD értekezés tézisei:

Dr. Zalán Zita:
PhD értekezés:
Ph.D. értekezés tézisei:

Dr. Miklós Ferenc:
Ph.D. értekezés:
PhD értekezés tézisei: Heterociklusos vegyületek előállítása γ-oxokarbonsavakkal aminosavszármazékokból; retro Diels-Alder reakciók

Dr. Gedey Szilvia:
Ph.D. értekezés: Application of ß-amino acids in lipase-catalysed kinetic resolutions and in combinatorial synthesis
PhD értekezés tézisei:

Dr. Gyarmati Zsuzsanna:
Ph.D. értekezés:  Synthesis, enzymatic resolution and transformations of alicyclic cis- and trans-1,2-difunctional compounds
PhD értekezés tézisei: