Az elismerést a Szegedi Tudományegyetem ünnepélyes tanévnyitóján adták át

Dr. Sovány Tamás, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének egyetemi adjunktusa oktatói munkájának elismeréseként részesült a díjban. Az Év Fiatal Oktatója elismerést idén adták át először. Összesen három díjat osztottak ki, élő természettudományok (ebben a kategóriában ismerték el dr. Sovány Tamást), humán- és társadalomtudományok, valamint élettelen természettudományok és matematika tudományterületeken tevékenykedőknek. A díjat az a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, 40. életévét be nem töltött oktató kaphatja, aki több éven át kiemelkedő eredménnyel oktatta és nevelte az Egyetem hallgatóit, és erkölcsi, emberi magatartása példaként állítható az ifjúság elé. Dr. Sovány Tamás teljes szakmai pályafutását az SZTE GYTK-n töltötte. Jelentős részt vállal a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet oktatási tevékenységében, több elméleti és gyakorlati kurzus oktatója. A Kar oktatói a legutóbbi véleményezés során dr. Sovány Tamást választották meg a legjobb gyakorlatvezetőnek.

Sovany Tamas

Pin It