header
Hírek
2022. április PDF Nyomtatás E-mail

IV. Herba Medica Tanulmányi Verseny

Az intézetünk által kezdeményezett, de mára Kari tevékenységgé bővült tanulmányi verseny negyedszer került meghirdetésre a közpiskolások körében. Idén 106 versenyző és 50 felkészítő tanár regisztrált a versenyre. A kétfordulós online verseny legjobban teljesítői közül az első tizenkettő országos döntőn vehetett részt 2022. április 2.-án Szegeden a Gyógyszerésztudományi Karon.

A szóbeli döntő három részből állt. Az első megmérettetés egy tesztsor volt, amelyet előadás és laboratóriumi munka követett. Az előadások során a versenyzők prezentálták egy-egy részterületben való jártasságukat, szóbeli kommunikációs- és előadóképességüket. Az előadásokat szakmai zsűri hallgatta meg. A zsűri részéről Dr. Csupor-Löffler Boglárka a következő véleményt fogalmazta meg: „Évről-évre meglepődünk, újra és újra, mert hogy magas színvonalúak összeségében az előadások. Tudományos igényeséggel, szép ábraanyaggal vannak összeállítva az előadásanyag. Nagy különbség van az előadókészségben, így differenciálni a versenyzők között igazából itt tudtunk. Természetesen vannak rutinosabb előadók, de összességében nagyon színvonalas előadásokat hallottunk, némelyek egyetemi előadásnak is beillene.”.

A tanulók a laboratóriumban ismeretlen vegyületeket azonosítottak. A különböző laboratóriumi gyakorlattal érkező versenyzők közül még azok is igen felkészültek voltak, akiknek az iskolájában nincs laboratórium, de még kémiatanár sem. Dr. Lázárné dr. Zalán Zita, a laboratóriumi rész kidolgozója és zsűritag véleménye szerint a tanulók felkészülten érkeztek, és a feladat végrehajtása közben ügyesen, a szakmai követelményeknek megfelelően dolgoztak.

Néhány versenyzőt megkérdeztünk, hogy mi az a három dolog, ami eszébe jut a versenyzőről. A következőket válaszolták: kutatómunka, gyógynövények, kellemes időtöltés, betekintés az egyetemi tananyagba, álom, siker. A versenyzők elmondása szerint a legkülönböző feladatok megoldása során alkalmuk volt betekinteni a gyógyszerészi szakma sokszínűségébe.


A szervező bizottság fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a döntőn résztvevő tizenkét versenyző mindegyike nyertes, hiszen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az online fordulón, továbbá sikeresen megmérettették magukat a szóbeli döntőn is. Emiatt mindegyik versenyző helyezést ért el, mégpedig a következő sorrendben:

1. helyezés:
Jáger Tekla (Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium, felkészítő tanárai: Kissné Kriszt Zsuzsanna és Dr. Tomicskóné Magyar Tünde)
2. helyezés:
Stock Zita (Ciszteri Szent István Gimnázium, Székesfehérvár, felkészítő tanára: Rideg Gabriella)
3. helyezés:
Kozák Anna (Debreceni Egyetemi Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, felkészítő tanára: Dr. Krakompergerné Aros Adrienn)
4. helyezés:
Farkas Fruzsina (Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium, felkészítő tanára: Dr. Tomicskóné Magyar Tünde)
5. helyezés:
Boros Júlia (Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok, felkészítő tanára: Borosné Szlávik Mária)
6. helyezés:
Dani Regina Jázmin (Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, felkészítő tanárai: Gabnai Edit, Mikulás Rolandné)
Sarkadi Máté (ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely, felkészítő tanára: Szabó Bence Farkas)
8. helyezés:
Szalai Donát (Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, felkészítő tanára: Révészné Japport Tünde)
9. helyezés:
Tóth Dominik (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg, felkészítő tanára: Bancsó Andrea)
10. helyezés:
Szánthó Tünde (Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium, felkészítő tanára: Kis-Szölgyémi Judit)
Hesz Lilla (Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő, felkészítő tanára: Kerényi Zoltán)
12. helyezés:
Barabás Nóra (Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, felkészítő tanára: Barta Mónika)

Jáger Tekla, a IV. Herba Medica I. helyezettje


A versenyzők és a felkészítő tanárok egyaránt díjat kaptak. Minden versenyző és felkészítő tanár 10.000,- Ft könyvvásárlási utalványt, ezen felül az első három helyezést elérő versenyző értékes utalványokat vihettek haza (1. helyezés: 150.000,- Ft; 2. helyezés: 100.000,- Ft, 3. helyezés: 50.000,- Ft.).


A verseny szervezésében részt vettek:

• feladatszerkesztők: Dr. Bózsity-Faragó Noémi, Dr. Csupor-Löffler Boglárka, Dr. Engi Zsófia, Dr. Csuvik Oszkár, Dr. Lőrinczi Bálint, Bajtai Attila, Dr. Püski Péter, Dr. Kiss Tivadar, Prof. Dr. Zupkó István.

• zsűritag: Dr. Bózsity-Faragó Noémi, Dr. Engi Zsófia, Dr. Csupor-Löffler Boglárka, Bajta Attila, Dr. Szakonyi Gerda, Dr. Vasas Andrea, Németh Veronika, Dr. Lázárné dr. Zalán Zita, Dr. Rédei Dóra, Dr. Veres Katalin, Prof. Dr. Szakonyi Zsolt


Az eseményen készült fényképek a következő linken tekinthetőek meg: https://photos.app.goo.gl/jjAVn1o2v8VrEVjeA.


A IV. Herba Medica Tanulmányi Verseny megszervezését a Nemzeti Tehetség Program keretében (NTP-TMV-21-0111) a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter 1000.000,- Ft összegben támogatta. További támogatóink voltak még az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, valamint a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány.

          


Módosítás dátuma: 2022. április 14. csütörtök, 19:28
 
2022. január PDF Nyomtatás E-mail

Vendégkutatók a Farmakognóziai Intézetben

Erasmus program keretében 6 hónapot tölt az intézetben Mária Gáborova PhD hallgató (Masaryk University, Faculty of Pharmacy, Department of Natural Drugs, Brno, Csehország). Témavezetője Hunyadi Attila.

Dr. Gordana Krstić, a Belgrádi Egyetem, Szerves Kémiai Intézetének munkatársa posztdoktoktori munkát végez az intézetben 2021. október 1-től 2022. szeptember 30-ig.

A Visegrádi Alap támogatásával 5 hónapot (2021. szeptember 1-től 2022. január 30-ig) tölt az intézetben Tohfa Nasibova, az Azerbaijan Medical University, Faculty of Pharmacy, Department of General and Toxicological Chemistry doktorandusza.

 
2021. december PDF Nyomtatás E-mail

Bayar Chuluunbaatar PhD védése

2021. december 3-án Chuluunbaatar Bayar sikeresen megvédte Triterpenes from Hypholoma lateritium: Isolation, structure determination and biological activity című doktori értekezését. Az értekezés elérhető https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=23957 linkenk.


Módosítás dátuma: 2022. április 14. csütörtök, 21:23
 
2021. november PDF Nyomtatás E-mail

Prof. Rudolf Bauer a Szegedi Tudományegyetem díszdoktora

Az SZTE Egyetem Napja rendezvénysorozatát lezáró ünnepi szenátus ülésen 2021. november 13-án adták át a Doctor Honoris Causa kitüntető címet kilenc nemzetközileg is elismert, kiemelkedő tudományos munkát végző, továbbá a Szegedi Tudományegyetemmel eredményes kapcsolatban álló kutatónak. A Gyógyszerésztudományi Kar felterjesztésére Doctor Honoris Causa kinevezést kapott Rudolf Bauer, a Grazi Egyetem professzora.

Prof. Rudolf Bauer a Müncheni Egyetemen szerzett gyógyszerészi diplomát, ahol 1984-ben doktorált, 1990-ben pedig habilitált gyógyszerészi biológiából. 1993-tól a Düsseldorfi Egyetemen kapott egyetemi tanári kinevezést. 2002-től a Grazi Egyetemen (Karl-Franzens-Universität Graz, Ausztria) a Gyógyszerésztudományi Intézet vezetőjeként, jelenleg pedig a Farmakognóziai Intézet igazgatójaként dolgozik. Bauer professzor az Európai Gyógyszerkönyvi Bizottság TCM munkacsoportjának elnöke.

Rudolf Bauer fő kutatási területei a növényi gyógyszerek és növényi gyógyszerkészítmények minőségellenőrzése, a biológiailag aktív növényi metabolitok izolálása és szerkezetvizsgálata, ezek farmakológiai és farmakokinetikai vizsgálatai, újabban pedig a növényi hatóanyagok és a mikrobiom kölcsönhatásainak tanulmányozása. Mintegy 400 tudományos közlemény és 6 szabadalom szerzője, a független hivatkozásainak száma meghaladja a 10 000-et, h-indexe 65. Számos kutatási ösztöndíjat nyert el eddigi pályafutása alatt. 1990-ben Egon Stahl-díjjal, 2010-ben Norman R. Farnsworth Excellence in Botanical Research-díjjal, 2019-ben a Varro E. Tyler-díjjal tüntették ki. Öt kínai egyetem tiszteletbeli vendégprofesszora és a Helsinki Egyetem tiszteletbeli doktora.

Bauer professzor 2007-ben kezdett együttműködni a Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetének munkatársaival. Ennek a gyümölcsöző együttműködésnek az eredménye hét tudományos közlemény, öt kongresszusi előadás és négy közös PhD-értekezés. Több alkalommal is tartott egyetemünkön előadást a Farmakognóziai Intézet vendégeként.


Dr. Sárközy András PhD védése

 2021. november 30-án Sárközy András 100%-os eredménnyel sikeresen megvédte Hymenochaetaceae és Meripilaceae családba tartozó taplógombák bioaktív metabolitjainak izolálása és szerkezetmeghatározása című doktori értekezését. Gratulálunk Andrásnak és témavezetőinek, Ványolós Attilának és Hohmann Juditnak! Az értekezés elérhető itt: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=23949Módosítás dátuma: 2022. április 14. csütörtök, 21:33
 
2019. május PDF Nyomtatás E-mail

Prof. Hohmann Juditot a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották

Az MTA 191. közgyűlésén, az Akadémikusok Gyűlésének 2019. május 7-i zárt ülésén megválasztották az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait.

A Gyógyszerésztudományi Kar volt dékánját, a Farmakognóziai Intézet vezetőjét, Prof. Hohmann Juditot az MTA levelező tagjává választották. A Szegedi Tudományegyetem kutatói közül összesen 4 levelező és 2 rendes tagot választottak meg.


Módosítás dátuma: 2019. május 07. kedd, 19:02
 
2019. április PDF Nyomtatás E-mail

Tajvani vendékutató előadása

2019. április 12-én Yu-Chi Tsai intézetünk tajvani vendégkutatója tartott előadást "Pharmacognosy studies & Occupation careers: My previous works" címmel.

Szakdolgozatvédés a Farmakognóziai Intézetben

Az Intézetünkben 2018/2019 tanév tavaszi szemeszterében 13 hallgató nyújtotta be szakdolgozatát. Két hallgató a korábbi TDK eredménye alapján a szakdolgozat védés alól felmentést kapott. 2019. április 26-án így 11 hallgató mutatta be előadás formájában a szakdolgozatukat az Intézet oktatóiból álló védési bizottságnak.

HallgatóSzakdolgozat címeTémavezető
Bitó BernadettEgy tradicionális festőnövény szerepe a gyógyászatban – A henna
Rédei Dóra
Danka HenriettA propolisz kémiája és farmakológiájaHáznagyné Radnai Erzsébet
Feke OtíliaFestőnövényből gyógyszer? – Az Alkanna tinctoria szerepe a fitoterápiában az ókortól napjainkig
Rédei Dóra
Frank AlexandraA Coleus forskohlii jellemzése és farmakológiai hatásai az újabb kutatások alapján
Kiss Tivadar
Grüll NikolettPleuromutilinek: Egy új antibiotikum család a humán terápiában
Ványolós Attila
Miskolczi EvelinA zöldkávé, mint klorogénsavforrásCsupor Dezső, Horváth Attila
Nagy EnikőA Gardenia jasminoides Ellis kémiája és farmakológiája
Háznagyné Radnai Erzsébet
Nagy KlaudiaAz aranycserje (Forsythia suspensa) – Dísznövényből gyógynövény?
Vasas Andrea
Tálas LauraA Taraxacum officinale kémiája és farmakológiájaVeres Katalin
Viczián RékaGalagonya-kámfor kombináció a hipotónia kezelésében - a klinikai bizonyítékok metaanalízise
Csupor Dezső
Burc Suleyman EziciOverview of Turkish Folk Herbal Medicines
Hajdú Zsuzsanna
Bezzeg EszterFlavonoid rézkomplexek előállítása és vizsgálata
Hunyadi Attila, Gajda Tamás (TTIK)
Dávid Csilla ZsuzsannaA Crepis pulchra biológiailag aktív vegyületeinek izolálása és szerkezet-meghatározása
Vasas Andrea

XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Az OTDK történetének legnagyobb rendezvényét április 23-26. között Debrecenben tartották.

A Debreceni Tudományegyetem által szervezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekciójában a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának 14 jelenlegi vagy volt hallgatója vett részt. Az előadásokat a szervezők összesen 6 tagozatba sorolták. A zsűri munkájában karunk két oktatója, Dr. Aigner Zoltán egyetemi docens (SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) és Dr. Hunyadi Attila egyetemi docens (SZTE, GYTK Farmakognoziai Intézet) vettek részt. Hallgatóinknak minden tagozatban eredményesen szerepeltek és sikerült a zsűri valamelyik díját elnyerniük.

Ferencz Elek, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatója, az Intézetünkben végzett kutatómunkáját mutatta be és a II. díjat nyerte el. Témavezetője Dr. Csupor-Löffler Boglárka.


Tudományos Diákköri Konferencia Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen 26-ik alkalammol szervezték meg a Tudományos Diákköri Konferenciát. A tudományos eseményen az erdélyi hallgatók, PhD hallgatók és fiatal kutatók mellett magyarországi diákok is részt vesznek. Karunkról idén négy hallgató mutatta be munkáját előadás keretében (Háznagy Márton Benedek, Pamlényi Krisztián, Party Petra, Szilasi Tamás János).

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem Gyógyszerészeti Karának két hallgatója Urkon Melinda és Ferencz Elek az Intézetünkben végzett kutatások eredményeit mutatták be.

Előadásuk címe:


 • Urkon Melinda: A búzafű flavonoidtartalmának és antioxidáns kapacitásának mérése, valamint véralvadási időre kifejtett hatásának vizsgálata patkányokon. (Témavezető: Dr. Csupor Dezső)
 • Ferencz Elek: A parlagfűgyökér (Ambrosiae artemisiifoliae radix) farmakognóziai vizsgálata (Témavezető: Dr. Csupor Boglárka)Módosítás dátuma: 2019. december 08. vasárnap, 13:03
 
2019. március PDF Nyomtatás E-mail

Mesekönyv az Év Gyögynövényéről

Az Év Gyógynövénye 2019-ben az orbáncfű. A növény népszerűsítése céljából mesekönyv is született. Machler Anna szerző Olina és a varázsszirom című mesének szakmai lektorálását Intézetünk munkatársai végezték (Dr. Csupor Dezső, Dr. Csupor-Löffler Boglárka, Dr. Rédei Dóra és Dr. Tóth Barbara). Az év gyógynövényéről a http://www.evgyogynovenye.hu/ oldalon olvashatunk.

Könyv borítója

Könyvbemutató

II. Herba Medica Tanulmányi Verseny Szegeden

2019. március 23-án mérte össze a tudását az 15 középiskolás versenyző, aki a II. Herba Medica Tanulmányi Verseny országos döntőjébe továbbjutott. A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetének kezdeményezésére létrejött tanulmányi verseny az idén is sok középiskolást vonzott. A verseny célja, hogy népszerűsítse a gyógynövényeket, a gyógyszerésztudományokat és a gyógyszerészi szakmát, ezzel segítve a biológia-kémia iránt érdeklődők pályaorientációját a gyógyszerészi hivatás felé.

Az idei versenyfelhívásra 160 tanuló jelentkezett. A jelentkezések közel negyede erdélyi és vajdasági iskolákból érkezett. A tanulók felkészülését 82 felkészítő tanár segítette. A verseny két online fordulóból és országos döntőből állt. Az online fordulók feladatait a Farmakognóziai Intézet munkatársai állították össze. A feladatlapok szerkesztői a középiskolai biológia-kémia tananyagon túl gyakorlatközeli feladatokkal állították kihívás elé a versenyzőket. Az idei feladatsorok újdonsága volt, hogy a versenyzőknek a majonézkészítésen keresztül magyarázták el az emulziókészítés folyamatát, amelyet videóra is kellett venni.

II. Herba Medica Tanulmányi Verseny (versenyzők, felkészítő tanárok, szervezők)

Az országos döntőt a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának épületében rendezték meg. A versenyzők előadásban mutatták be előadókészségüket, emellett laboratóriumi feladatot is teljesíteniük kellett, amely során a gyógynövények indikáció alapján teakeveréket állítottak össze egy szituációs gyakorlat keretében. A szóbeli döntőbe jutott hallgatók: Kegyes Dávid-Valentin - Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti (felkészítő tanár: Sárándi Annamária), Szilágyi Margaréta – Patrona Hungariae Katolikus Központ, Budapest (Velkei Rozália), Gergics Franciska – Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek (Rutkai Kornélia, Lapostyán Adrienn), Kovács Anna Lídia – Ajkai Bródy Imre Gimnázium, Ajka (Kovácsné Véber Eszter), Fejes István – Lónyai Utcai Református Gimnázium, Budapest (Dr. Bubenyák Máté), Gombás Anna – Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek (Rutkai Kornélia, Lapostyán Adrienn), Kálmán Anasztázia – Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek (Rutkai Kornélia, Lapostyán Adrienn), Nyilas Tamás – Egészségügyi Középiskola, Zenta (Gere Anikó), Nagy Imre Richárd – Lónyai Utcai Református Gimnázium, Budapest (Dr. Bubenyák Máté), Szabó Boglárka – Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium, Kisvárda (Dr. Koncz Gábor), Répási Gergő – DRK Dóczy Gimnázium, Debrecen (Takács Judit), Bebesi Ákos – Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest (Juhász Gergely, Bálint Martin, Tóth Szilvia), Czettisch Petra – Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata (Barsi Éva), Lovas Miklós – Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen (Novák Veronika, Dr. Várallyainé Balázs Judit), Gyuricskó István – Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok (Borosné Szlávik Mária).

A II. Herba Medica Tanulmányi Verseny dobogósai Kegyes Dávid (1. hely), Szilágyi Margaréta (2. hely), Szabó Boglárka (3. hely).

A felkészítő tanárok és a versenyzők visszajelzése alapján a verseny hiánypótló és igényes, ezért már izgatottan várják a következő évi regisztrációt.

A verseny szervezői ez úton mondanak köszönetet a szponzoroknak, akik önzetlenül támogatták az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának kezdeményezését. Támogatóink: Aranymérleg Patika Bt., Aura Pharma Kft., B&N Pharma Kft., Calen D Kft., Csanád Pharma Kft., Dr. Csapi Bence, Csiki Patika Kft., Dombóvári Hárs Patika Kft., Ezüstkehely Patika Bt., Dr. Grabarits István, Ifjúság Patika Kft., Kabay-Med Bt., Kecskeméti Szent György Patika Bt, Körpatika, Magyar Gyógyszerész Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete, Magyar Gyógyszerész Kamara Csongrád Megyei Szervezete, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Csongrád Megyei Szervezete, Pharmagist Bt., Makói Pro Sanitas Patika Bt., Pharmainvest Zrt., Pharm-Aster Kft., Dr. Tóth Anna, valamint a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány..

A versenyről készült képek a verseny facebook oldalán és a Google Photos albumban tekinthetők meg.


Módosítás dátuma: 2019. május 11. szombat, 12:22
 
2019. február PDF Nyomtatás E-mail

Dr. Kovács Bernadett PhD védése

Dr. Kovács Bernadett 2019. február 4-én megvédte a "Cicklopeptidektől a terfenil-kinonokig: biológiailag aktív metabolitok magyarországi nagygombafajokból" c. doktori tézisét. A doktorjelölt témavezetői Dr. Ványolós Attila és Dr. Hohmann Judit voltak.ISAADI Halima Meriem PhD védése

Intézetünk doktorjelöljte ISAADI Halima Meriem 2019. február 14-én megvédte a "Preparation of bioactive oxidized ecdysteroid derivatives" c. doktori disszertációját. Témavezetője Dr. Hunyadi Attila.


 


 
2018. november PDF Nyomtatás E-mail

17. VMTDK

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium által szervezett 17. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián Püski Péter hallgatónk vett részt Újvidéken, 2018. november 24.-én. Előadásának címe: Koffeinmentes-e a koffeinmentes kávé? (témavezető: Dr. Kiss Tivadar).


Intézetünk hallgatói a szegedi TDK-n

A Szegedi Tudományegyetem ÁOK-FOK-GYTK-ETSZK Tudományos Diákköri Konferenciájára 2018.11.14.-16. között került sor. Az Intézetünkből összesen négy TDK hallgató tartott előadást a konferencián:.


 • Dávid Csilla Zsuzsanna: A Crepis pulchra biológiailag aktív vegyületeinek izolálása és szerkezetmeghatározása (témavezető: Dr. Vasas Andrea) - II. díj
 • Soltész János Zsolt: Antitumor hatású szintetikus protokalkon analógok és rokon szerkezetű p-kinolok előállítása és vizsgálata (témavezető: Dr. Hunyadi Attila, Dr Szőri Kornél) - különdíj
 • Érszegi András: Gyomnövény vagy haszonnövény? Az alkörmös, mint potenciális luteinforrás (témavezető: Horváth Attila, Dr. Csupor Dezső) - III. díj
 • Barta Anita: A Juncus gerardii vegyületeinek izolálása, szerkezetmeghatározása és farmakológiai vizsgálata (Dr. Vasas Andrea, Dr. Stefkó Dóra) - III. díj


A Konferencia programfüzete pdf formátumban letölthető.

Módosítás dátuma: 2019. május 06. hétfő, 19:04
 
2018. október PDF Nyomtatás E-mail

Juhari Zsuzsanna Különdíjban részesült Dr. Csupor Dezső

Dr. Csupor Dezső a Gyógyszerésztudományi Kar egyetemi docense, dékánhelyettese és a Ködpiszkáló blog alkotója. Rendszeres blogbejegyzéseiben számos alternatív gyógyászati módszerről és annak értékeléséről olvashatunk.

Az írások nagy részét azonban nem csupán orvosok és gyógyszerészek olvassák, hanem a tudományok egyéb szakemberei is (biológusok, vegyészek), sőt a szerző közérthető stílusának köszönhetően a laikus olvasóközönség is szívesen böngészi ezt az oldalt. Dr. Csupor Dezső nem csupán szakmai szempontból alkot kiváló írásokat hanem kiemelkedő újságírói tevékenységet is végez. Az utóbbi tevékenységéért a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Tudományos Újságírók Klubja Dr. Csupor Dezső részére, a kodpiszkalo.blog.hu alkotójának Juhari Zsuzsanna Különdíjat adományozott.


Módosítás dátuma: 2018. október 06. szombat, 18:54
 
2018. július PDF Nyomtatás E-mail

Young Scientists' Meeting 2018 - Liverpool UK

Az Európai Növénykémiai Társaság (The Phytochemical Society of Europe) által évente megszervezett konferenciasorozatnak idén a Liverpool-i John Moores University adott otthont. Az összesen 22 országból érkező 125 kutatónak lehetősége volt a növénykémia területén elért legújabb eredményekről beszámolni előadás, illetve poszterprezentáció formájában. 

A következő évi budapesti Young Scientists' Meeting szervezője a mi Intézetünk lesz. 

Intézetünk munkatársai poszterprezentáción mutatták be munkájukat:


 • Bayar Chuluunbaatar és mts-i: Steroids from the mushroom Hypholoma lateritum: isolation, structure determination and their investigation in bdelloid rotifer assays.
 • Javad Mottaghipisheh és mts-i: Antiproliferative and cytotoxic activities of furocoumarins of Ducrosia anethifolia.
 • Vágvölgyi Máté és mts-i: Nontoxic protoflavone derivatives as potential inhibitors of xanthine oxidase.
 • Kiss Tivadar és mts-i: Effect of green tea on the gastrointestinal absorption of amoxicillin in rats.
Bayar Chuluunbaatar


Javad Mottaghipisheh


Vágvölgyi Máté


Kiss Tivadar


Módosítás dátuma: 2018. július 16. hétfő, 16:55
 
2018. június PDF Nyomtatás E-mail

Hohmann Judit a Kisfaludy Lajos Alapítvány elismerésében részesült

A Farmakognóziai Intézet vezetője 2018. június 21-én Budapesten, a Kisfaludy Lajos Alapítvány díjátadó ünnepségén Dr. Hudecz Ferenc akadémikustól vehette át „A magyar gyógyszerkutatásért” plakettet. A Kisfaludy Lajos Alapítványnak kiemelkedő szerepe van a hazai gyógyszerkutatással kapcsolatos munka támogatásában, illetve a kiváló, nemzetközileg is magas színvonalú kutatási eredmények elismerésében. Az Alapítvány Kuratóriuma évente pályázatot ír ki fiatal kutatók számára, amelyre nemzetközi folyóiratban megjelent, gyógyszerkutatással kapcsolatos publikáció benyújtásával lehet pályázni. A pályázat díjátadó ünnepségének felkért plenáris előadója Hohmann Judit professzor asszony volt, aki előadásában a magasabb rendű növényeket, gombákat és mohákat mint biológiailag aktív vegyületek gazdag forrásait mutatta be. Az Alapítvány névadójának, Kisfaludy Lajos akadémikusnak a munkássága is kötődik a természetes eredetű anyagok kutatásához, hiszen az agyi vérkeringést elősegítő vinpocetinnek az előállítását és farmakológiai vizsgálatát először Szász Kálmán, Kisfaludy Lajos, Lőrincz Csaba, Kárpáti Egon és Szporny László szabadalma írta le.

  

 
2018. április PDF Nyomtatás E-mail

Algéria gyógynövényeinek biodiverzitása

2018. április 25-én Zaoui Aïcha (Ziane Achour Egyetem, Djelfa, Algéria) előadást tartott az Intézet munkatársainak "Kelet-Algéria gyógynövényeinek biodiverzitása" címmel. 

  

Drogot is vizsgáltak a középiskolások az SZTE GYTK Herba Medica Tanulmányi Versenyén

(forrás: SZTE Hírarchívum)

240 diák vett részt az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognózia Intézete által először meghirdetett tanulmányi versenyen. A Herba Medica elnevezésű vetélkedő a kémia és a biológia tantárgyhoz kapcsolódott. A döntősökkel beszélgetve kiderült: a feladatok között növénybemutató és "drog" felismerés is szerepelt.

Az országhatáron innen és túl összesen 240 középiskolás jelentkezett az I. Herba Medica Tanulmányi Versenyre. A Szegedi Tudományegyetem GYTK Farmakognózia (korábbi nevén Gyógynövény- és Drogismereti) Intézete hirdette meg a különleges, mert multiszdiplináris szemléletű, komplex természettudományos ismeretek alkalmazására ösztönző versenyt.

– A középiskolások megszólítása, a gyógyszerész- és az orvostudomány népszerűsítése, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar nyújtotta továbbtanulási lehetőségek bemutatása is céljaink között szerepel. A versenyt azért hirdetjük meg, hogy szorgalmas, ambiciózus tehetségekkel találkozzunk – hallottuk az I. Herba Medica Tanulmányi Verseny főszervezőjétől. Kiss Tivadar, az SZTE GYTK egyetemi tanársegédje elárulta: az először meghirdetett vetélkedő két online fordulójában magyarországi középiskolákból 195, Erdélyből 30, a Vajdaságból 11, a felvidékről 4 diák vett részt. A kémia és biológia tantárgyat fókuszba állító feladatokra adott válaszok mögött a 107 felkészítő tanár munkáját is megköszönte, mikor értékelte a döntősök eredményét.

A macskagyökér, vagyis a Valeriana Officinalis, ez az alkaloid tartalmú gyógynövény Balog Réka figyelmét keltette fel. A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium diákját előadása is hozzásegítette, hogy az I. Herba Medica Tanulmányi Verseny 11 döntőse közül a győztesek képzeletbeli dobogójának 3. fokára állhatott.

– Kevés a verseny biológiából és kémiából Romániában. Ott minket az is korlátoz, hogy a versenyek egy részén csak románul lehet részt venni, a kérdések nincsenek meg magyarul. Márpedig ha egy diáknak prezentációt kell készítenie vagy előadást kell tartania, egyáltalán nem mindegy, hogy azt az anyanyelvén teheti-e meg. Így aztán nyelvi okokból nem veszünk részt bizonyos versenyeken – indokolta Sárándy Annamária biológia szakos tanár, hogy miért reagáltak az SZTE GYTK versenyfelhívására a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnáziumból. – A kolozsvári egyetemen végeztem, több versenyre is készítettem már föl diákot, de ennyire komplex vetélkedővel, mint a szegedi gyógyszerészkaré, én még nem találkoztam.

Mikor fényérzékenyítő egy növény? Erre a kérdésre is válaszolnia kellett annak a versenyzőnek, aki e témát választotta. Az előadónak a bemutatott növény botanikai jellemzőit is fel kellett sorolnia, miközben kitért annak megértetésére, hogy mi is az a „bergaptén” vagy a „xanthotoxin”.

 

– Szeretem az összes versenyt, sok vetélkedőn részt is veszek. Botanikával eddig még nem kellett foglalkoznom, de ez a verseny kiváló lehetőség volt a tudásom ilyen irányú fejlesztésére. Ezért is választottam a számomra teljesen új témát: a fényérzékenyítő növényekét. Szeretem az újdonságokat, a kihívásokat – indokolta Kegyes Dávid Valentin, hogy Szatmárnémetiből miért érkezett Szegedre. A továbbtanulását tudatosan tervező és szervező 11. osztályos diák orvosi pályára készül. Ismerősei támogatásával talán eljut az ausztriai Innsbruck egyetemére is, de végzett orvosként vissza szeretne térni a szülőföldjére, ahol endokrinológus sebészként gyógyítana. Motivációi között említette, hogy édesapja is szenved belső elválasztású mirigy okozta betegségben, a sebészet komplexitásának elsajátítását pedig kihívásnak érzi. Szatmárnémetiben egy szájsebészeti labor önkénteseként és fogyatékosokkal foglalkozva már most tapasztalja, nagyszerű dolog emberekkel törődni, jó érzés gyógyítani.

A mosolygyilkos. E címmel mutatta be a mákot a döntőbe jutott Tankó Dorina. A Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium 10.e osztályos diákja az SZTE GYTK vetélkedőjén a „rekorder csapat” tagjaként tartott előadást. E középiskolából ugyanis öten jutottak a döntőbe. Dorinának nagyon tetszett az a másfél nap, amit a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán tölthetett. Úgy véli: sokszínű az itteni munka. Eddig csak a kémia érdekelte, nem foglalkozott gyógynövényekkel. Számára is került: a „drog” szó jelentése az idők folyamán megváltozott: a múltban egyértelműen a gyógyításhoz kötődött, míg napjaink szóhasználatában az illegálisan előállított és fogyasztott kábítószereket jelenteti. A Herba Medica verseny felkeltette az érdeklődését a biológia iránt is – árulta el a diáklány, aki tíz év múlva orvosként vagy gyógyszerészként képzeli el magát.

– Az anyarozst mutattam be, e növényt a kapcsolati hálójával szemléltettem – magyarázta az ugyancsak a Bessenyibe járó Révész Panna, aki biológiai és a kémiai tudására alapozva gyógyszerészi vagy orvosi pályára készül.

Az érettségire való készülődés miatt a döntőbe 3. helyen bejutó Szakszon Eszter Kisvárdán maradt. Ám iskolatársa, az amúgy a zongoraversenyeken is rendre megmérettetést vállaló Szabó Boglárka, aki a fényérzékenyítő növényekről egy rajzot is készített az előadásához, a tudásával az I. Herba Medica Tanulmányi Verseny végén „ezüstérmes”, vagyis második helyezett lett.

Az édes hetes címmel tartott előadást Szászi József. A kisvárdai diák egy kémiai anyagról szólva beszélt arról, hogy miként lehet barátból ellenség, válaszolt a kérdésre: Mik azok a cukoralkoholok? A természetes és a mesterséges édesítőszerekkel foglalkozó kisvárdai diák lett e vetélkedő „aranyérmese”. Az I. Herba Medica Tanulmányi Verseny rekorder csapatának a legjobbja a természettudományok iránt kisgyerek kora óta érdeklődik. Legfőképp a kémia vonzza, vegyész szeretne lenni.

– A farmakognózia mindig is közel állt hozzám, ezért a gyógynövényekkel kapcsolatos ismereteket a középiskolai tananyagba is be tudom építeni. A Herba verseny két írásbeli fordulója és a döntő feladatai is meggyőztek: ez a legmenőbb vetélkedő, amivel eddig találkoztam – fogalmazott a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium biológia-kémia tagozatáról öt diákot felkészítő és a döntőig segítő tanár. Tóth Szilvia – kérdésünkre válaszolva – elmondta: többféle készségterületet vett igénybe, a diákok rengeteg kompetenciáját fejlesztette a Herba Medica verseny. – A kérdéssorokat összeállító egyetemi tanárok és a zsűri tagjai nem arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerekek mennyit tudnak bemagolni, hanem azt szerették volna elérni, hogy a diákok észrevegyék az összefüggéseket, tudjanak önállóan kísérletet elvégezni, képesek legyenek a részletek mögött komplexen látni az egészet.

Hasonlóképpen dicsérte a verseny összetettségét a halászteleki Bocskai István Református Oktatási Központ két tanára. Rutkai Kornélia és Lapostyán Adrienn a gyógyszerésznek készülő tanítványuk felkészítésében örömmel segített. Értékelték, hogy az SZTE gyógyszerésztudományi kari versenye nagyfokú kutatómunkát igényelt és feltételezett a diákok részéről. – Nagyon sok gyakorlati példát láthattak arra versenyzés közben, hogy miben más a gyógyszerészet a hasonló ismereteket kívánó, de más szakmákhoz képest – mondta a kémia szakos tanár. – Manapság nemigen találkoznak a növényekkel, nem tudják, mire alkalmasak a gyógyítás szempontjából – tette hozzá a biológia szakos kolléga. – Itt kiderült, így ez is haszna ennek az új, szegedi versenynek.

– A nadragulyát választottam előadás témámnak, mert alkaloid tartalmú növény elemzése volt az egyik feladat. A nadragulyát gyakran összekeverik a Harry Potterben is szereplő mandragórával. A két növény között a különbség, hogy a mandragórának „emberkealakú” a gyökre, míg a nadragulyának sima, szerteágazó. A hatóanyaguk is eltérő, ugyanakkor a hasonlóság alapja az, hogy mindkét növény nagyon mérgező. Nagyon híres ez a növény, még magyar irodalmi alkotásokban is föltűnik: például Jókai Mór Sárga Rózsájában. Vitatják, de valószínű, hogy a Rómeó és Júliában emlegetett méreganyag nadragulya származék volt-e – magyarázta a halászteleki Kálmán Anasztázia. Témájának sokoldalú megközelítését hallgatva nem csoda, hogy a felkészülését figyelő alsóbb évesek őt is kérdezgették: jövőre ők is nevezhetnek-e az SZTE GYTK újszerű vetélkedőjére. – Érdekel a kémia és a biológia is. Tetszene a pszichiáterkedés is, de a kísérletek és a pilulák készítése miatt a gyógyszerész pálya vonz igazán – osztotta meg velünk dilemmáját Anasztázia, aki a felsőoktatási felvételi időszak előtti egyetemi nyílt napok alapján dönt arról, hogy melyik hivatásra voksoljon. A Herba Medica versenynek köszönhetően a szegedi egyetemen tett látogatásból leginkább a laboratóriumok hangulata ragadta meg.

A döntőbe jutó, így legfelkészültebb versenyzők teljesítményét értékelő zsűri véleménye szerint a laborbeli feladatok közül az ismeretlen háromféle por meghatározása okozta a legjelentősebb pontszám különbséget. Ám mindenki feltalálta magát, tudta kezelni a laborbeli eszközöket. A diákok előadásairól szólva a szakmai tartalom, az előadói készség mellett a prezentációk szóbeli kiegészítésinek kreativitását is dicséret illette.

– Akik a második forduló feladatait is beküldték: nyertesek, hiszen sokat tanultak a felkészüléssel és a versenyzéssel, kompetenciájukat is fejlesztették – hangsúlyozta az I. Herba Medica verseny zsűrijének elnöke, Hohmann Judit. Az SZTE GYTK dékánja bemutatta a 60. évfordulóját ünneplő egyetemi kart, de hozzátette: Szegeden 90 éve folyik gyógyszerészképzés, az ország a legmagasabb rangú tudományos képzésében részesül az itt angol nyelven tanuló 60 és az 500 magyar hallgató. – A doktorandusz képzés mellett posztgraduális formában szakgyógyszerész képzés is folyik. A kiemelkedő tehetségű hallgatóknak széleskörű lehetőséget biztosítunk: már első éves koruktól bekapcsolódhatnak a tudományos munkába. Büszkék vagyunk a Kabay János Szakkollégiumunk munkájára is. – sorolta a dékán. – A gyógyszertárak mellett a gyógyszergyárak is várják az itt diplomázó fiatalokat – villantotta föl a jövő lehetőségeit Hohmann Judit, aki ígéretet tett arra, hogy az SZTE GYTK jövőre ismét megrendezi a Herba Medica Tanulmányi Versenyt.

Herba Medica Tanulmányi Verseny országos döntője

A Herba Medica Tanulmányi Verseny országos döntőjével véget ért az SZTE Farmakognóziai Intézet által első alkalommal meghirdetett komplex biológia-kémia középiskolai tanulmányi verseny. A döntőt 2018. április 21-én került megszervezésre az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar épületében. A versenyre összesen 240 tanuló regisztrált, 73 magyarországi és 16 határon túli iskolából. A versenyzőket 103 felkészítő tanár segítette. A verseny célja, hogy a résztvevő diákok olyan multidiszciplináris feladatok megoldásával mérjék össze tudásukat és képességeiket, amelyeken keresztül mélyebben megismerhetik a gyógyszerészi szakma összetett jellegét.

A verseny két online és egy szóbeli fordulóból állt. Az interneten keresztül beküldendő feladatsorok megoldása legtöbbször olyan természettudományos ismereteket igényelt, amelyeket a versenyzők szakirodalmazással és kutatómunkával szerezhettek meg. A komplex biológia-kémia feladatok főleg orvos- és gyógyszertudományi, valamint gyógynövényekkel és növénykémiával kapcsolatos témákat érintettek. Az online fordulókon legtöbb pontot elérő 12 diák jutott be a Szegeden megrendezett országos döntőbe.

Az SZTE Gyógyszerésztudomány Karának épületében lebonyolított döntő két részből állt. A szóbeli fordulón három farmakognóziai téma (alkaloidtartalmú gyógynövények, fényérzékenyítő növények, cukoralkoholok) közül a versenyzők egyet előadás formájában mutattak be. A Farmakognóziai Intézet hallgatói laboratóriumában lezajlott gyakorlati forduló során drogporokat kellet azonosítaniuk a résztvevőknek.

Az országos döntőn – egy visszalépés miatt – 11 versenyző vett részt. Mindannyian nagyon színvonalas előadást tartottak, amelynek kötelező elemeként kreatív szemléltetőeszközt is kellett készíteni. Ennek keretében képzőművészeti alkotás, zöldség- és gyümölcskosár, plakát, termékgyűjtemény, saját készítésű sütemény, valamint online közvéleménykutatások eredményei kerültek bemutatásra. A laboratóriumi munka során az ismeretlen drogporok többnyire sikeres mikroszkópos, valamint kémiai azonosítása a versenyzők gyakorlati felkészülésének és a felkészítő tanárok munkájának eredményességét igazolta.

A diákok és a felkészítő tanárok egyaránt ajándékot, a tanulók pénzbeli ösztöndíjat kaptak – köszönhetően a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásának.

 

Az SZTE GYTK I. Herba Medica Tanulmányi Versenyen készült fényképek az alábbi linken érhetőek el: https://photos.app.goo.gl/c1hYKzhOoekHRlpj1

A versenyt a Bethlen Gábor Alap a „Magyar oktatásért és kultúráért” c. pályázat keretében támogatta.

Az első Herba Medica Tanulmányi Verseny remélhetőleg minden versenyző számára érdekes volt, és segített betekintést nyerni a gyógyszertudományok néhány területére. Reményeink szerint lesz folytatás, és a verseny 2019-ben is megrendezésre kerül.


A döntő végeredménye:

1. Szászi József, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda (felkészítő tanár: Tóth Szilvia)

2. Szabó Boglárka, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda (felkészítő tanár: Tóth Szilvia)

3. Balog Réka, Kecskeméti Bolyai János Gimnázium, Kecskemét (felkészítő tanár: Márkusné Svihrán Mária)

4. Hornyák Teodóra, Kecskeméti Református Gimnázium, Kecskemét (felkészítő tanár: Vargáné Lengyel Adrien)

5. Révész Panna, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda (felkészítő tanár: Tóth Szilvia)

6. Aszalós Máté, Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnázum, Debrecen (felkészítő tanár: Dr. Forgács Katalin)

7. Kegyes Dávid - Valentin, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti (felkészítő tanár: Sárándi Annamária)

8. Vincze Zalán Attila, Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium, Karcag (felkészítő tanár: Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna)

9. Kálmán Anasztázia, Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek (felkészítő tanár: Rutkai Kornélia, Lapostyán Adrienn)

10. Tankó Dorina, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda (felkészítő tanár: Tóth Szilvia)

11. Kántor Kinga, Ferences Gimnázium, Szentendre (felkészítő tanár: Mészáros Ottó)


  

  

  

  

  

  

  

  

Módosítás dátuma: 2018. július 03. kedd, 18:20
 
2017. december PDF Nyomtatás E-mail

Nekem szól! - Egészségügyi Szakember

Csupor Dezső a hatékony egészségügyi kommunikációért az AIPM által meghirdetett „Nekem szól! Egészségértés díj” pályázaton díjazott lett Egészségügyi szakember kategóriában. A díjat 2017. december 1-jén vette át. A díjról bővebben az AIPM oldalán olvashatunk.


Áldott Karácsonyt! - 2017


Módosítás dátuma: 2017. december 29. péntek, 15:50
 
2017. november PDF Nyomtatás E-mail

Csupor Dezső Bruckner Győző díjas

Pécsett 2017. november 3-án Dr. Csupor Dezsőt Bruckner Győző díjjal tüntették ki. A Díjat a Magyar Tudományos Akadémia adományozza a szerves kémia területén végzett kiemelkedő munkásság elismerésére, beleértve a bio-organikus, biokémiai gyógyszerkutatást és az azzal összefüggő analitikai, spektroszkópiás és elválasztástechnikai tevékenységet.

  

Magyar Tudomány Ünnepe

Stefkó Dóra, Intézetünk PhD hallgatója előadás tartott a Szegedi Akadémiai Bizottság dísztermében a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett előadóülésen "A Juncus atratus Krock. fitokémiai vizsgálata" címmel 2017. november 9-én.

Pro Laudanda Promotione

Dr. Tóth Barbara Pro Laudanda Promotione díjat kapott a kiemelkedő PhD munkájának elismeréséért 2017. november 11-én.

 

Orbán-Gyapai Orsolya PhD védése

Orbán-Gyapai Orsolya sikeresen megvédte "Pharmacological screening of Polygonaceae species and isolation of biologically active compounds from Rumex aquaticus L. and Rumex thyrsiflorus Fingerh." doktori disszertációját 2017. november 15-én.


Intézetünk hallgatói a TDK konferencián

Intézetünk hallgatói, Bezzeg Eszter, Miskolczi Evelin, Sátori Gréta és Girst Gábor, sikeresen vettek részt az SZTE ÁOK, FOK, GYTK és ETSZK 2017. Évi Tudományos Diákköri Konferenciáján. 

Bezzeg Eszter (GYTK IV. évf.) - III. díj
Potenciálisan tumorellenes hatású flavonoid-fém komplexek előállítása és vizsgálata
Témavezetők: Dr. Gajda Tamás, SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék; Dr. Hunyadi Attila, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet

Miskolczi Evelin (GYTK IV. évf.) – Különdíj
Zöldkávéminták klorogénsav-tartalmának vizsgálata és extrakciójának optimalizálása
Témavezetők: Dr. Csupor Dezső és Horváth Attila, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet 

Sátori Gréta (GYTK V. évf.) - Kiemelt I. díj
Magyarország homokpusztagyepein őshonos növényfajok citotoxikus hatásának szűrővizsgálata
Témavezetők: Dr. Rédei Dóra, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet; Dr. Zupkó István, SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet

Girst Gábor (TTIK MSc. II. évf.) –Különdíj
Nem citotoxikus, potenciálisan xantin-oxidáz gátló protoflavonoid származék előállítása és vizsgálata
Témavezetők: Dr. Hunyadi Attila, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet; Dr. Ötvös Sándor Balázs, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet


PhD védések a Kaoshiung Medical University Gyógyszerésztudományi Karán

Intézetünk két PhD hallgatói Tóth Barbara (témavezetők: Vasas Andrea, Hohmann Judit, Fang-Rong Chang) és Dankó Balázs (témavezetők: Hunyadi Attila, Fang-Rong Chang és Yang-Chang Wu) sikeresen megvédték a doktori disszertációjukat a tajvani Kaoshiung Medical University Gyógyszerésztudományi Karán 2017. november 21-én.

 

Novák István Díj

A XXIV. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén Kerekes Diánát és Pálúr Palómát Novák István hallgatói pályadíjjal jutalmazták kiemelkedő farmakognóziai tárgyú szakdolgozatuk elismeréséül.

A Novák István pályadíjat azok a gyógyszerészhallgatók nyerhetik el, akik kiemelkedő munkát végeznek a gyógynövényekkel vagy kábítószerekkel kapcsolatos kutatás vagy ismeretterjesztés területén.


Módosítás dátuma: 2017. december 29. péntek, 15:46
 
2017. október PDF Nyomtatás E-mail

Kiss Tivadar PhD védése

2017. október 26-án Kiss Tivadar sikeresen megvédte a "Phytochemical, pharmacological and toxicological studies of alkaloid and sesquiterpene lactone-containing medicinal plants" című doktori értekezését.


Módosítás dátuma: 2017. november 07. kedd, 13:42
 
2017. szeptember PDF Nyomtatás E-mail

Kutatók Éjszakája

2017. szeptember 29-én az Intézetünk hallgatói laboratóriumában közel félezer látogató vendégeskedett. A Kutatók Éjszakája c. rendezvény keretében az Intézet munkatársai a teakészítés fortélyait mutattak be, meséltek érdekes drogokról és azok történetéről, illóolajversenyt rendeztek és a kromatográfiát szemléletes példán mutatták be.

  

  

További fényképek az Intézet facebook oldalán.


International PSE Symposium részvétel

Vasas Andrea részt vett az olaszországi Francavilla al Mare “International PSE Symposium: New & old phytochemicals: their role in ecology, veterinary & welfare” c. konferencián 2017 szeptember 17-19. között.

Előadásának címe:

Andrea Vasas, Barbara Tóth, Csaba Bús, Dóra Stefkó, Norbert Kúsz, Judit Hohmann:
Juncaceae species: promising source of natural phenanthrenes.


Hunyadi Attila Egon Stahl Díjas

A Society for Medicinal Plant and Natural Product Research konferenciáján, Bázelben Intézetünk munkatársa, Dr. Hunyadi Attila ekdiszteroidokkal és protoflavonokkal kapcsolatos kutatásaiért Egon Stahl-díjban (Egon Stahl Award in Silver) részesült. Ezzel a díjjal a farmakognóziában és fitokémiában nyújtott kiemelkedő teljesítményt ismerik el. Hunyadi Attila az első magyar kutató, aki részesült ebben a kitüntetésben.

  

(Fotók: www.ga2017.ch)


Ványolós Attila poszterprezentációja GA2017 konferencián különdíjat nyert

A Society for Medicinal Plant and Natural Product Research konferenciáján, Bázelben Intézetünk munkatársa, Dr. Ványolós Attila „Hungarian mushrooms as untapped source of natural products: from screening studies to biologically active metabolites” című poszterével (poszter letöltése) különdíjat nyert 2017. szeptember 6-án.

  

(Fotók: www.ga2017.ch)

Intézetünk munkatársai Bázelben a GA2017 konferencián

Intézetünk munkatársai 2017. szeptember 3-7. között részt vettek a svájci Bázelben megrendezett „65th Annual Meeting of Society for Medicinal Plant and Natural Product Research” konferencián. 12 poszterprezentáción és 1 előadásban mutatták be az Intézet munkásságát.

Szerzők


Cím:

Hohmann Judit, Hunyadi Attila, Musat Mihaela G., Matei Ana, Ciubotaru Mihai

HIV-integrase inhibitory activity of natural flavonoids

Tóth Barbara, Kúsz Norbert, Bózsity Noémi, Zupkó István, Csizmadia Vanda, Pinke Gyula, Hohmann Judit, Vasas Andrea

Phytochemical and pharmacological investigation of Sideritis montana L.

Vasas Andrea, Lajter Ildikó, Forgó Péter, Kúsz Norbert, Bózsity Noémi, Zupkó István, Nagy Nikolett, Krupitza Georg, Frish Richard, Hohmann Judit

Sesquiterpenes from Neurolaena lobata with antiproliferative activity

Csupor Dezső, Kiss Tivadar, Oszlánczi Gábor, Lukács Anita, Tímár Zoltán, Tiszlavicz László, Szabó Andrea

Safety issues concerning common ragweed

Csupor Dezső, Kerekes Diána, Gosztola Beáta, Zámbori-Németh Éva

The furocoumarin content of Foeniculum vulgare

Ványolós Attila, Kovács Bernadett, Béni Zoltán, Dékány Miklós, Krámos Balázs, Liktor-Busa Erika, Zomborszki Zoltán Péter, Zupkó István, Hohmann Judit

Hungarian mushrooms as untapped source of natural products: from screening studies to biologically active metabolites

Kúsz Norbert, Sátori Gréta, Kincses Annamária, Spengler Gabriella, Barina Zoltán, Hohmann Judit, Rédei Dóra

Novel MDR-modulating Diterpenes from Euphorbia taurinensis

Gokmen Ayse, Kúsz Norbert, Karaca Nursenem, Demirci Fatih, Hohmann Judit, Kirmizibekmez Hasan

Bioactivities of Verbascum bugulifolium and isolation of secondary metabolites

Gonda Tímea, Ötvös Sándor Balázs, Hunyadi Attila

Synthesis of new, potentially bioactive chalcones as protoflavone analogues

Vágvölgyi Máté, Martins Ana, Kulmány Ágnes, Zupkó István, Tóth Gábor, Hunyadi Attila

Preparation and chemo-sensitizing activity of nitrogen-containing ecdysteroid derivatives: 6-oximes, oxime ethers, and a lactam

Zoofishan Zoofishan, Kúsz Norbert, Zomborszki Zoltán Péter, Csorba Attila, Hunyadi Attila

In vitro angiotensin-converting enzyme inhibition by phenolic compounds isolated from the root bark of Morus nigra

Issaadi Halima Meriem, Csábi József, Németh Krisztina, Hunyadi Attila

Comparative HPLC and CE studies on the formation of 20-hydroxyecdysone metabolites from base-catalyzed autoxidation and Fenton reaction

Hunyadi Attila (lecture)

Ecdysteroids: from insect molting hormones to potent chemo-sensitizers in cancer


  

(Fotók: www.ga2017.ch)

Lajter Ildikó különdíjas

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért kuratóriuma Dr. Lajter Ildikó, a Farmakognóziai Intézet egykori Ph.D. hallgatója részére kutatástámogatási különdíjat adományozott kiemelkedő doktori értekezése (Cím: Polygonaceae és Asteraceae fajok biológiailag aktív másodlagos anyagcseretermékei) elismeréséül. A díj átadására 2017. szeptember 11-én, Szegeden a Forrás Hotelben megrendezett Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpóziumon került sor.Módosítás dátuma: 2017. október 09. hétfő, 14:05
 
2017. július PDF Nyomtatás E-mail

Rédei Dóra a Kar Kiváló TDK témavezetője

A gyógyszerészavató ünnepség keretében 2017. július 8-án Dr. Rédei Dórát a Kar Kiváló TDK témavezetője Díjjal tüntették ki. 


Szerenád - búcsú a 2017 végzőseitől

Hagyományos szerenád keretében a végzett gyógyszerészek búcsút vettek az Intézettől és az oktatóktól.

 

 


PSE Young Scientists' Meeting - Lille (Franciaország)

Prof. Hohmann Judit, Isaadi Halima Meriem, Zoofishan, Kiss Tivadar és Cank Kristóf részt vettek a PSE Young Scientists' Meeting konferencián a franciaországi Lille városában 2017. június 27. és július 1. között.

Intézetünk munkatársai a következő prezentációkban mutatták be eredményeiket:


 • Isaadi Halima Meriem, Krisztina Németh, Attila Hunyadi:
  Direct analysis of the formation of autoxidized derivatives of 20-hydroxyecdysone by capillary electrophoresis (előadás)
 • Tivadar Kiss, Botond Borcsa, Péter Orvos, László Tálosi, Judit Hohmann, Dezső Csupor:
  Selective inhibitory activity on cardiac GIRK channels of new semisynthetic lipo-alkaloids (előadás)
 • Kristóf Cank, Tivadar Kiss, Orsolya Orbán-Gyapai, Erika Liktor-Busa, Santa Rutkovska, Irena Pucka, Dezső Csupor:
  Phytochemical and pharmacological investigation of Spiraea chamaedryfolia (poszter)
 • Zoofishan, Norbert Kúsz, Zoltán Péter Zomborszki, Attila Csorba, Attila Hunyadi:
  Angiotensin-Converting Enzyme inhibition by phenolic compounds isolated from the root bark of Morus nigra (poszter)
 
    

IV. Levendula Napok

Intézetünk munkatársai, Zomborszki Zoltán Péter és Vollár Martin, korhű öltözetben mutatták be a kolostori gyógynövénykertet. A bemutatóra az SZTE Füvészkert által szervezett IV. Levendula Napok keretében került sor július első hétvégéjén. A hallgatóság a kolostori gyógyászati hagyományok mellett megismerkedhetett a modern fitoterápiában alkalmazott gyógynövényekkel is.


  

(Fényképek forrása: SzegedMa)

Módosítás dátuma: 2017. július 12. szerda, 15:27
 
2017. május PDF Nyomtatás E-mail

Csábi József PhD védése

2017. május 22-én Csábi József sikeresen megvédte a "Preparation of novel bioactive semi-synthetic ecdysteroid derivatives" című doktori értekezését!

 

 

Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma

A hagyományokhoz híven, ismét a Gyógynövénykutató Intézetben került megszervezésre a Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma 2017. május 12-én.

Intézetünkből a következő előadások hangzottak el:

A teljes absztraktfüzet itt elérhető.

 

 


Módosítás dátuma: 2017. május 22. hétfő, 13:28
 
2017. április PDF Nyomtatás E-mail

Szakdolgozatvédés az Intézetünkben

Az idén 2017. április 26-án védte meg 20 gyógyszerészhallgató a szakdolgozatát az Intézetünkben.

NévDolgozat címeTémavezető
Fülöp DianaHydrastit canadensis kémiája és farmakolgóiájaDr. Veres Katalin
Nagy EvelinMelissa officinalis illóolajának gázkromatográfiás vizsgálataDr. Veres Katalin
Halasi VeronikaA keserű pohár - A Quassia amara kémiája és farmakológiájaDr. Rédei Dóra
Kis AnitaA szinefrin, mint modern fogyasztószer
Dr. Csupor Dezső
Nagy Réka BorbálaGyógynövények felhasználása a régmúlttól napjainkig, különös tekintettel a Mentha nemzetségreHáznagyné Dr. Radnai Erzsébet
Nyári EmeseA Morus nigra kémiája és antioxidáns hatásaDr. Hunyadi Attila
Ujlaki Zoltán Péter6-etoxiprotoflavon származékok előállítása és vizsgálataDr. Hunyadi Attila
Kerekes DiánaFurokumarinok, mint az édeskömény potenciálisan toxikus összetevőjeDr. Csupor Dezső
Tamás Beatrix ViolaA réti lórom (Rumex obtusifolius L.) tartalomanyagainak összehasonlító vizsgálataHáznagyné Dr. Radnai Erzsébet
Sándor BoglárkaAz Ausztriában gyűjtött Stachys alpina L. tartalomanyagainak további vizsgálataHáznagyné Dr. Radnai Erzsébet
Vadas HelgaAz azaron toxicitásaDr. Csupor Dezső
Cank Kristóf BenceÚjabb ígéretes diterpénalkaloid-forrás: a Spiraea nemzetségKiss Tivadar, Dr. Csupor Dezső
Medve AnettA felső légúti megbetegedésekben leggyakrabban alkalmazott gyógynövények kémiája és farmakológiájaHáznagyné Dr. Radnai Erzsébet
Kupcsik ZsoltZingiber officinale kémiája és farmakológiájaDr. Veres Katalin
Mucsi EditA Myristica fragrans kémiája és farmakológiájaDr. Veres Katalin
Pálúr Palóma KíraÉdeskömény tartalmú készítmények esztragol tartalmának meghatározásaDr. Veres Katalin
Brimo Diána Fitodermatitiszt okozó növényekDr. Liktor-Busa Erika, Prof. Dr. Hohmann Judit
Varga SzilviaA gyógynövények a krónikus mozgásszervi betegségek kiegészítő kezelésébenDr. Csupor Dezső, Dr. Matuz Mária
Kovács NorbertBorsmentaminták mentofurán- és pulegontartalmának vizsgálataDr. Csupor Dezső, Dr. Veres Katalin
Stefkó DóraRumex fajok antibakteriális szűrővizsgálata és a hatásért felelős vegyületek izolálása Rumex aquaticusból Dr. Vasas Andrea


Sátori Gréta eredményes szereplése az OTDK-n

Sátori Gréta az Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el. Az idei OTDK április 21-én került megrendezésre Pécsett.

 

Tóth Barbara PhD védése

2017. április 4-én Tóth Barbara sikeresen megvédte a "Juncaceae fajok biológiailag aktív vegyületeinek izolálása és szerkezet-meghatározása" c. doktori értekezését.

Módosítás dátuma: 2017. július 03. hétfő, 14:10
 
1. oldal / 4