Szegedi TudományegyetemGyógyszertechnológiai Intézet

Szakmai önéletrajz

Prof. Erős István
egyetemi tanár

Cím: 6720 Szeged, Eötvös u. 6
Telefon: 36-62-545-570
Fax: 36-62-545-571
e-mail: eros@pharm.u-szeged.hu  


Született: 1940. 12.08

Szakmai képzettség, tudományos fokozatok

 • Okleveles gyógyszerész (1965)
 • Galenusi laboratórium vezető gyógyszerész (1972)
 • Gyógyszertechnológus szakgyógyszerész (1973)
 • Egyetemi doktor (gyógyszerészdoktor) (1969)
 • A gyógyszerészeti tudományok kandidátusa (1976)
 • Az MTA doktora (gyógyszertudományok doktora) (1994)
 • az MTA köztestületi tagja (1994)
 • Habilitált doktor (1995)

Munkahelyek, beosztás

 • SZTE Gyógyszer-technológiai Intézet: tanársegéd, adjunktus, docens
 • Tanszékvezető egyetemi tanár (1995-2005)
 • Egyetemi tanár (2005-)

Oktatási tevékenység, felsőoktatási megbízások, tisztségek

 • Oktatott kötelező tárgy: Gyógyszerészeti alapismeretek (8. szemeszter) előadója
 • Kötelezően választható tárgyak:
  • A holnap gyógyszerei
  • A 20. század híres gyógyszerészei előadója
 •  Szabadon választható tárgy:
  • Biokozmetikumok és
  • Gyógyszerészeti reológia előadója

Kari megbízások:

 • a Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettese (1993-1997)
 • a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja (1997-2000)
 • a Kari Tanács tagja
 • az Egyetemi Tanács választott tagja
 • Szakképzési és Továbbképzési Tagozat igazgatója (2000-2007)
 • PhD programvezető (1996-)
 • A Kar Habilitációs Szakbizottságának elnöke (2000-2006)
 • Számos kari bizottság elnöke, illetve tagja volt, ill. jelenleg is az

Intézeti megbízás:

 • Kolloidikai és reológiai kutatócsoport vezetője

Kiemelkedő teljesítményt elért tanítványok

A következő diákkörös hallgatói nyerték el az Apáthy István emlékérmet:

 •  Bihari Piroska (1981)
 •  Theisz Gyöngyi (1983)
 •  Zöld Valéria (1986)
 •  Csóka Ildikó (1990)
 •  Orosz Krisztina (1996)

A következő diákkörös hallgató kapott Pro Siencia emlékérmet:

 •  Csóka Ildikó (1989)

Aranygyűrűs doktor kitüntetés várományosa:

 •  Orosz Krisztina

Kutatási tevékenység

 • Új gyógyszerformák tervezése, a gyógyszerformák szerkezetének, stabilitásának és gyógyszerleadásnak kutatása:
  • vízoldékony polimerek gélképzésének vizsgálata,
  • polimerekből gyógyszertartalmú mikro- és nanorészecskék előállítása,
  • makro-, mikro, összetett- és gélemulziók kutatása
  • bőrgyógyászati gyógyszerformák terápiás hatásának optimálása
  • rossz vízoldékonyságú hatóanyagok szolubilizálása és mikrokapszulázása
  • mikrorészecskék és nanorészecskék vizsgálata

Akkreditált doktori program:

 • Gyógyszer-technológia: új gyógyszerformák tervezése és tulajdonságaik vizsgálata (programvezető) A program jelenleg a Gyógyszertudomány Doktori Iskola keretében működik)

Publikációs tevékenység

 • A publikációk száma összesen: 748 (dolgozat, könyv, jegyzet, előadás-kivonat, előadás, ipari tervtéma, szabadalom)
 • Részletes bontás:
  • 4 könyv, ill. könyvfejezet
  • 278 dolgozat szerkesztett folyóiratokban
  • 176 teljes szövegű előadás-kivonat
  • 241 előadás országos és nemzetközi tudományos rendezvényen (ebből 16 plenáris előadás, felkérésre)
  • 2 egyetemi jegyzet magyar nyelven
  • 2 egyetemi jegyzet angol nyelven
  • 43 ipari kutatási-fejlesztési tervtéma
  • 2 szabadalom
 • Kumulatív impakt faktor:~110
 • Független hivatkozások száma: ~200

Disszertációs munkák vezetése

 • irányítása alatt készült egyetemi doktori disszertációk száma: 30
 • irányítása alatt készült kandidátusi értekezések száma: 3
 • irányítása alatt készült, megvédett, illetve védés előtt álló PhD disszertációk száma:10

Tudományos egyesületekben, szakmai szervezetekben betöltött szerep

 • Magyar Gyógyszerészeti Társaság tagja, a Gyógyszertechnológiai Szakosztály mb. elnöke, (2003-2004)
 • az MGYT Országos vezetőségének tagja és a Csongrád Megyei Szervezet elnöke (2000-2004)
 • a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tudományos és továbbképzési alelnöke (2004-2006
 • a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke (2006-)
 • az MGYT Tudományos Bizottságának tagja
 • a Magyar Tudományos Akadémia Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottságának tagja
 • a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya Kémia Doktori Bizottság tagja
 • a Szegedi Akadémiai Bizottság Gyógyszerészeti Szakbizottságának elnöke (1996-2005)
 • Magyar Gyógyszerész Kamara alapító tagja, a Kamara elnökségének tagja (1998-2002)
 • Magyar Kémikusok Egyesületének tagja
 • Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület tagja
 • Acta Pharmaceutica Hungarica szerkesztő bizottsági tagja
 • Ipari Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium elnöke (2000-2004), jelenleg tagja
 • Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács tagja
 • a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztőbizottságában a Galenusi és Technológiai albizottság elnöke

Lektori tevékenység:

 •  Int. J. Pharm
 •  Langmuir
 •  Drug Dev. Ind. Pharm.
 •  Colloid Polymer.Sci.

 

Hazai és nemzetközi projektek témavezetése

 • ETT pályázat 1991-93 (altéma-vezető)
 • Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért, 1991 (altéma-vezető)
 • Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért, 1992 (altéma-vezető)
 • FEFA III. (JATE, SZOTE és a JGYTK Főiskola közös pályázata, altéma vezető)
 • FEFA IV. (GYTK közös pályázata, témavezető)
 • OTKA tematikus és műszerpályázatok (3 témában altéma-vezető, 2 tematikus pályázatban témavezető, 3 műszerpályázatban témavezető)
 • TéT magyar-szlovén kormányközi pályázat, témavezető 
  • a felsoroltakon kívül 25 elutasított pályázatot állított össze munkatársaival

 

Elismerések

 • Kiváló Gyógyszerész (Népjóléti Miniszter, 1990),
 • Mestertanár (Oktatási Miniszter, 1999),
 • Gyógyszerészetért - életműdíj (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, 2000)
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje (2002)
 • Szebellédy László emlékérem, (2004, MGYT)
 • Hincz György emlékérem (2006, MGYT, Gyógyszer-technológiai Szakosztály)
 • Batthyányi Strattmann László emlékérem (Egészségügyi Miniszter, 2007)

Publikációs lista (PDF file)