Szegedi TudományegyetemGyógyszertechnológiai Intézet

Szakmai önéletrajz

Prof. emer. Dr. habil. Kata Mihály, CSc, DSc
ny. egyetemi tanár

Lakáscím: H-6723 Szeged, Gáz utca 14/A
Telefon: 36-62-477-197
Mobil: 36-20-490-6659

Intézeti cím: H-6720 Szeged, Eötvös utca 6.
Telefon: 36-62-545-575
Fax: 36-62-545-571
e-mail: katam@pharm.u-szeged.hu


Született: Körösladány, 1935. január 15.
Fiai: László (1964, gépészmérnök) és Péter (1967, közgazda)

Iskolai végzettség

 • elemi és általános iskola: Körösladány, 1941-1950,
 • középiskola: Péter András Gimnázium, Szeghalom, 1950-1954,
 • Szegedi Orvostudományi Egyetem, Gyógyszerész Szak, ill. Kar, 1954-1959.
 • Nyelvismeret: angol (előad), orosz (állami középfok), német (fordít).

Szakmai képzettség és tudományos fokozat

 • gyógyszerész, Szeged, 1959: kitüntetéses oklevél,
 • gyógyszerészdoktor, Szeged, 1964: summa cum laude,
 • gyógyszertechnológus szakgyógyszerész, Budapest, 1973,
 • kémiai tudomány kandidátusa, Budapest, 1979,
 • gyógyszerésztudomány doktora, Budapest, 1991,
 • habilitáció, Szeged, 1996.

Munkahelyek és beosztások

 • 1958-1960 között államvizsgás és beosztott gyógyszerész Várpalotán és környékén,
 • 1960-tól egyetemi gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens, 1993-tól egyetemi tanár,
 • 2005-től nyugdíjas (prof. emeritus).

Oktatási tevékenység, felsőoktatási megbízások és tisztségek

 • a Gyógyszertechnológia tárgy oktatója (gyakorlatok és előadások), 1960-2005
 • a "Galenusi készítmények vizsgálata" oktatója és felelőse, 1973-1989
 • a Pharmaceutical Technology tárgy oktatója és felelőse, 1989-2004
 • a Gyógyszerészi etika és Ethics in Pharmacy tárgy oktatója és felelőse, 1987-2004, ill.
 • 1989-2004, azóta óraadó tanár
 • az Állatgyógyászati készítmények és Veterinary Pharmacy tárgy oktatója és felelőse, 1985-2004, ill. 1989-2004, 2005-től óraadó tanár
 • a Biokozmetikumok speciál-kollégium előadója, majd társoktatója, 1996-2004
 • a gyógyszertári asszisztens-képzés kari felelőse és oktatója, 1997-2001, ill. 2005-től
 • a posztgraduális gyógyszerészképzés oktatója, 2004-ig
 • szakgyógyszerészek képzése és vizsgáztatása, Szegeden és Debrecenben
 • felvételi bizottságok tagja 2003-ig, több mint 40 éven át
 • a Kar Államvizsgabizottságának tagja, 1985-2003
 • 113 diplomamunka készítésének irányítója
 • 26 TDK-s hallgató témavezetője
 • 38 pályamunka irányítója.

Kiemelkedő személyiségek (névsorban)

 • Dr. Gyéresi Árpád tanszékvezető egyetemi tanár, Marosvásárhely
 • Dr. Kedvessy György egyetemi tanár, 1914-2002
 • Nagy Elekné ny. tanítónő, Körösladány
 • Dr. Nikolics Károly egyetemi tanár, 1918-2000
 • Dr. Petri Gábor orvos, egyetemi tanár, 1914-1985
 • Dr. Regdon Géza sen. ny. egyetemi docens
 • Dr. Simon Ferenc állatorvos, ny. egyetemi tanár
 • Dr. Stampf György ny. egyetemi docens
 • Dr. Szejtli József DSc, a Cyclolab R&D igazgatója, 1933-2004
 • Dr. Szendrei Kálmán, ny. egyetemi tanár és sokan mások.

Kiemelkedő teljesítményt elért tanítványok (névsorban)

 • Dr. Aigner Zoltán, PhD, egyetemi docens
 • Dr. Erős István, DSc, egyetemi tanár
 • Dr. Falkay György, DSc, tanszékvezető egyetemi tanár
 • Dr. Fejér Ildikó, PhD, kutató
 • Dr. Filiz Taneri, PhD (Izmir, Törökország)
 • Dr. Hajós Mihály, DSc, kutató (Anglia)
 • Dr. Hohmann Judit, DSc, tanszékvezető egyetemi tanár
 • Dr. Hódi Klára, DSc, egyetemi tanár
 • Dr. Ismail A. Hadi, PhD, egyetemi tanár (Kartum, Szudán)
 • Dr. Révész Piroska, DSc, tanszékvezető egyetemi tanár, dékánhelyettes
 • Dr. Sánta Zsuzsanna, a Pharma Pract Szövetség szaktanácsadója
 • Dr. Takács Zoltán PhD, herpetológus (USA) és még többen mások.

Kutatási tevékenység

 • gyógyszeres kúpok fizikai stb. tulajdonságainak vizsgálata
 • gyógyszertartalmú porkeverékek technológiájának tanulmányozása, ill.
 • gyógyszerek biohasznosíthatóságának optimálása és vizsgálata, ezen belül: szilárd oldatok, porlasztásos technológiák (porlasztva szárítás, beágyazás, fagyasztás és mikro-kapszulázás), montmorillonitos ásvány- és ciklodextrines zárvány-komplexek, kozme-tikumok, liposzómák és állatgyógyászati készítmények tanulmányozása.

Publikációs tevékenység

 • 289 tudományos, továbbképző és szakmapolitikai dolgozat - részletezve:
 • 100 tudományos közlemény angol, német stb. nyelven
 • 79 tudományos közlemény magyar nyelven
 • 40 továbbképző jellegű
 • 70 szakmapolitikai dolgozat

továbbá:

 • 28 informatív közlemény
 • 32 teljes kivonat
 • 33 rövid kivonat
 • 23 átdolgozott és korszerűsített kiadásban 8 egyetemi jegyzet (+ 10 utánnyomás)
 • 4 könyv
 • 13 könyvrészlet
 • 4 szabadalom és
 • 1 monográfia.

Mindösszesen: 427.

 • Szerzőtársak száma: 177.
 • 64 hivatalos tanulmányút, ill. részvétel külföldi tudományos rendezvényeken, vagy hallgatók kísérőjeként (Európa, USA, Ázsia és Afrika).

Disszertációs munkák vezetése

 • 17 egyetemi doktori értekezés témavezetője
 • 5 PhD kutató témavezetője (további 5 esetben aktív közreműködő).

Tudományos egyesületekben és szakmai szervezetekben betöltött szerep

 • az MTA Tudományos Minősítési Bizottságban kandidátusi és doktori értekezések opponense, ill. a Bizottság tagja, legalább 25 alkalommal. Újabban számos PhD-védés opponense (Budapesten és Debrecenben)
 • a GYTK Tudományos Bizottság tagja, 1980-1988
 • a SZOTE Tudományos Bizottság tagja, 1984-1988, továbbá
 • a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tagja, 1967-től
 • az MGYT Országos Etikai Bizottságának elnöke, 1986-2000
 • az MGYT Szakmai Bíráló Bizottság elnöke, 2000-2004
 • az MGYT Ipari Szervezet tagja és vezetőségének tagja, 1986-1991
 • az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztály tagja 2003-tól és alelnöke 2006
 • a Magyar Orvostörténeti Társaság tagja, 2007-től
 • az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztály vezetőségének tagja, 2004-ig
 • az MGYT Jelölő Bizottság tagja, 2003-2004
 • az MGYT Szenátusának tagja, 2004-től, valamint
 • Magyar Gyógyszerészi Kamara - alapító - tagja, 1989-től
 • az MGYK Felügyelő Bizottságának tagja, 1989-1990
 • az MGYK Országos Etikai-Fegyelmi Bizottság tagja, 1991-2002, 2006-tól, ill.
 • a MOTESZ Etikai és Szakmai Érdekvédelmi Bizottság tagja, 1988-1991
 • a Magyar Zoológiai Társaság tagja, 1994-től
 • a Magyar Professzorok Világtanácsának tagja, 1997-től
 • az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság tagja, megalakulása óta
 • az SZTE Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Tanári Testület tagja, 2007-ig
 • Magyarországi Egyetemi és Főiskolai Tanárok Egyesülete (MEFTE, Debrecen), tagja, 2002-től
 • Research Board of Advisors of American Biographical Institute, Inc. tagja
 • a Gyógyszerészet Szerkesztőbizottságának tagja, 1976-2005
 • a Current Awareness in Particle Technology magyar referense, 1976-1980
 • a Magyar Nagylexikon első 5 kötetének szerzője és címszógyűjtője, 1992-1997
 • a Kedvenceink Szerkesztőbizottságának tagja, 1997-től
 • a FoNoVet III. kiadás Szerkesztőbizottságának tagja, 1998-1999
 • az Erdélyi-Múzeum Egyesület tagja, 2004-től
 • Hungaropharma Rt. Tanácsadó Testületének tagja, 2005-től
 • MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság tagja
 • a Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU, Brüsszel) szakértője,

továbbá

 • dékánhelyettes volt: 1982-1985, 1985-1988 és 1991-1993
 • a SZOTE Egyetemi Tanács tagja, 12 éven át
 • a Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának tagja, 27 éven át
 • a MEDINFO Workshops '87, '88 és '89 országos rendezvény szervezője
 • állatgyógyászati gyógyszerismertető gyógyszerészek orsz. képzésének megszervezője
 • részvétel kari felvételi bizottságok munkájában, több mint 40 éven át
 • 1986: Selmeczi professzor dékánsága idején - Zsoldosné Jerémiás Ildikóval - meg-szervezte az angol nyelvű képzést: azóta 18 országból 182 fiatal végzett
 • 1997: Erős professzor dékánsága idején - Regdon Géza docenssel - megszervezte a gyógyszertári asszisztensek képzését: azóta 56 asszisztens végzett
 • a Körösladányi Nadányi Társaság tagja, 2004-től.

Lektori tevékenység

 • Acta Pharmaceutica Hungarica
 • Gyógyszerészet
 • Egyptian J. of Pharm. Sci.
 • J. Inclus. Phenom. & Macrocyclic Chem.
 • J. Pharmaceutical Sciences
 • J. Thermal Analysis & Calorimetry
 • MTA: kandidátusi és doktori értekezések opponense
 • számos OMFB pályázat birálója
 • külföldi tudományos pályázatok (pl. Pozsony, Zágráb) bírálója.

Elismerések

 • Érdemes Gyógyszerész, Budapest, 1974
 • Munka Érdemrend Ezüst Fokozat, Budapest, 1980
 • a Gyógyszerészet Nívó-díja: Budapest, 1981, 1985, 1985 és 1997
 • Végh Antal Nívódíj, 2007
 • szegedi gyógyszerészhallgatók Arany Pisztillus Díja, Szeged, 1983
 • Állatorvostudományi Egyetem: Magyary-Kossa Emlékérem, Budapest, 1990
 • Societas Pharmaceutica Hungarica, Budapest, 1989 és 1996
 • Gyógyszerészhallgatók Oklevele, Szeged, 1995, 1997, 2002 és 2003
 • Angolul Tanuló Gyógyszerészhallgatók Díja, Szeged, 1997, 1999 és 2000
 • Batthyány-Strattmann László Díj, Budapest 2001 és 2004
 • a Magyar Gyógyszerész Kamara ,,Honoris Causa" oklevele, Budapest, 2002
 • Zwack Unicum Oktatói Díj, Szeged, 2003.

Disszertációk

 • Kata M.: Kakaóvajjal készített kúpok egyes fizikai és kolloid-fizikai sajátságainak tanulmányozása. Gyógyszerészdoktori értekezés, Szeged, 1964
 • Kata M.: Technológiai segédanyagok alkalmazása gyógyszertartalmú porkeverékek előállításában. Kandidátusi értekezés, Szeged, 1977
 • Kata M.: Farmakonok oldékonyságának és oldódási sebességének befolyásolása gyógyszertechnológiai módszerekkel. Akadémiai doktori értekezés, Szeged, 1989.

Egyetemi jegyzetek

 • Kata M. és Kása P.: Galenusi készítmények vizsgálata. GYTK, Szeged, 1987: 81 oldal
 • Kata, M.: Drug Technology, Vol. I. GYTK, Szeged, 1988, 229 oldal
 • Kata, M.: Drug Technology, Vol. II. GYTK, Szeged, 1990, 350 oldal
 • Kata, M.: Ethics in Pharmacy. GYTK, Szeged, 1991: 116 oldal
 • Kata, M.: Veterinary Pharmacy. GYTK, Szeged, 1992: 320 oldal
 • Kata M.: Kozmetikai ismeretek. GYTK, Szeged, 2000: 213 oldal
 • Kata M. és Kissné Kapocsi E.: Gyógyszerészi etika, 4. átdolgozott és bővített kiadás. GYTK, Szeged, 2001: 242 oldal
 • Kata M.: Állatgyógyászati alapismeretek, állatgyógyászati készítmények, a 9. átdol-gozott és bővített kiadás változatlan utánnyomása, GYTK, Szeged, 2002: 375 oldal. + 15 átdolgozott kiadás és legalább 10 változatlan utánnyomás.
 • Könyvek
 • Formulae Normales Veterinariae, III. kiadás (a Szerkesztőbizottság tagjaként). Formu-lae Libres Kiadó, Budapest, 1999: ISBN 963 03 7951 1
 • Gyéresi Á. és Kata M,: Gyógyszervegyületek vékonyréteg-kromatográfiás minőség-vizsgálata. Kontraposzt Kiadó Bt., Budapest, 2000: ISBN 963 00 2651 1
 • Stampf Gy. és Kata M.: Kutyabarátok könyve. Golden Book Kiadó, Budapest, 2000: ISBN 963 8232 82 X
 • Kata M.: Kozmetika a gyógyszertárban. ,,Bibliotheca Pharmaceutica" sorozat 2. szám. Dictum Kiadó és MGYT, Budapest, 2001: ISBN 963 00 5896-0.
Publikációs lista