Prof. Dr. Kata Mihály publikációs jegyzéke


1962

 

1. Kedvessy Gy. és Kata M.: Újabb adatok a fenomerbor inkompatibilitásához

Gyógyszerészet 6(4), 135-136 (1962).

 

 

1964

 

2. Kata M.: Kakaóvajjal készített kúpok egyes fizikai és kolloidfizikai sajátságának

tanulmányozása

Gyógyszerészdoktori értekezés, Szeged, 1964: 104 oldal, 25 táblázat, 30 ábra és 80 hivatkozás.

3. Kata M.: A Suspensio siccans eltartásáról

Gyógyszerészet 8(4), 144-145 (1964).

4. Kata, M. und G. Kedvessy: Über einige physikalische Eigenschaften der mit Kakao-

butter bereiteten Suppositorien. 1. Mitt.

Pharm. Indust. 26, 607-610 (1964)

C.A. 62:406 h.

5a. Kata, M. und G. Kedvessy: Über einige physikalische Eigenschaften der mit Kakao-

butter bereiteten Suppositorien. 2. Mitt.

Pharm. Indust. 26, 678-681 (1964)

C.A. 62:6347 d.

 

 

1965

 

5b. Kata M. és Kedvessy Gy.: Adatok kakaóvajjal készített kúpok néhány fizikai sajá-

tosságához. Összefoglaló ismertetés

Acta Pharm. Hung. 35, 179-180 (1965).

 

 

1967

 

6. Kata M.: Receptúrai eszközök és kisgépek

Gyógyszerészet 11(1), 19-22 (1967).

7. Regdon-Kiss, E. und M. Kata: Colorimetrische Bestimmung von Isoprenalin und Iso-

prenalin-3-methyl-aether

Pharm. Zhalle 106(3), 138-141 (1967)

C.A. 66: 108 310.

8. Kata M.: Néhány kötőanyagnak a pilulák szétesését befolyásoló hatásáról

Gyógyszerészet 11(11), 420-421 (1967)

C.A. 70:22 892.

 

 

1968

 

9. Kata M.: Polioxetén-elegy inkompatibilitása amidazofénnel

Gyógyszerészet 12(1), 21-22 (1968)

C.A. 68:98 614.

10. Kata, M.: Über einige, insbesondere physikalische Eigenschaften und Wechsel-

wirkungen von mit WitepsolR-Masse zubereiteten Suppositorien

Pharmazie 23(7), 368-373 (1968)

C.A. 69:99 374.

11. Kata M.: Szemcseppek szűrése üvegszűrőn

Gyógyszerészet 12(8), 291-292 (1968).

12. Kata, M. und G. Kedvessy: Der Einfluss des Dispersitätsgrades auf die Arzneimittelab-

gabe aus Aminophenazon Suppositorien in vitro

Pharmazie 23(11), 667-668 (1968)

C.A. 70:50 453.

 

 

1969

 

13. Dobóné Wayer M., Kedvessy Gy. és Kata M.: Gyógyszertároló tartályok fényáteresztő-

képességének vizsgálata

Gyógyszerészet 13(1), 19-22 (1969).

14. Kata, M.: Untersuchungen über die Arzneifreisetzung aus Suppositorien in Abhän-

gigkeit vom HLB-Wert

Pharmazie 24(7), 395-397 (1969)

C.A. 71:128 667.

 

 

1970

 

15. Erős I., Kata M. és Kedvessy Gy.: Tanulmány megfelelő reológiai sajátosságú gyógy-

szeres kenőcs előállítására

Acta Pharm. Hung. 40, 64-69 (1970)

C.A. 73: 59 279.

 

 

1971

 

16. Kata M. és Papp J.: Gondolatok a gyógyszertechnológiai dialektikus jellegéről

Gyógyszerészet 15(9), 321-324 (1971).

17. Kata M. és Kedvessy Gy.: Porok keverésének tanulmányozása

Acta Pharm. Hung. 41, 259-266 (1971)

C.A. 76: 49 906.

 

 

1972

 

18. Kata M.: Segédanyagok a gyógyszer-technológiában

Gyógyszerészet 16(7), 241-243 (1972)

C.A. 77: 92 751.

19. Kata, M. und M. Wayer: Das Studium einiger wichtiger, das Vermischen von Pulvern

beeinflussender Faktoren

Sci. Pharm. 40(4), 273-286 (1972)

C.A. 78: 88 584.

 

 

1973

 

20. Kata M. és Mayer A.: Szuszpenziós szemkenőcsök gyógyszertári előállításának tech-

nológiai problémái

Gyógyszerészet 17(4), 136-137 (1973).

21. Kata M.: Porok keverésének elméleti és gyakorlati kérdései

Gyógyszerészet 17(8), 286-290 (1973).

22. Mayer, A. und M. Kata: Eine Methode zur Bestimmung der Löslichkeit von Wirkstof-

fen in Salben- und Suppositoriengrundlagen

Pharmazie 28(3), 214-215 (1973)

C.A. 78:164 011.

 

 

1974

 

23. Kata M. és Wayer M.: Báriumszulfát-tartalmú porkeverék technológiájának tanulmá-

nyozása

Gyógyszerészet 18(11), 401-403 (1974).

24. Kata M. és Papp J.: Problémák a szocialista szakemberképzés körül

Felsőoktatási Szemle 23, 718-720 (1974).

 

 

1975

 

25. Kata, M. und M. Wayer: Untersuchungen über das Mischen von Eutektika-bildenden

Arzneimitteln. 1. Mitteilung

Pharmazie 30(6), 382-385 (1975)

C.A. 83:197 757

Impakt faktor: 0,675.

26. Kata, M. und M. Wayer: Untersuchungen über das Mischen von Eutektika-bildenden

Arzneimitteln. 2. Mitteilung

Pharmazie 30(8), 533-535 (1975)

C.A. 83:183 355

Impakt faktor: 0,675.

27. Kata M. és Révész P.: Nagy tapadóképességű kristályos anyagok keverésének tanul-

mányozása

Gyógyszerészet 19(10), 371-374 (1975)

C.A. 84: 111 588.

 

 

1976

 

28. Kata, M. und M. Wayer: Zur Herstellung von Eutektika-bildenden Arzneimitteln.

3. Mitteilung

Pharmazie 31(9), 630-632 (1976)

C.A. 85:198 130

Impakt faktor: 0,519.

29. Kata, M. and M. Wayer: Investigation of Mixing Drug Powders Susceptible to Eutectic

Formation

Austral. J. Pharm. Sci. NS5(4), 115-118 (1976)

C.A. 87:106 676.

30. Kata, M., K. Pintye-Hódi and. G. Kedvessy: Elektronenmikroskopisches Studium der

Lokalisation von kolloidalem Siliziumdioxyd an der Oberfläche fester Arznei-partikel

Sci. Pharm. 44(4), 299-307 (1976).

31. Kata M., Kedvessy Gy. és Mayer K.: Mikronizált ható- és segédanyagokat tartalmazó

porok keverésének tanulmányozása. I. rész

Gyógyszerészet 20(9), 335-338 (1976).

32. Mayer K. és Kata M.: Mikronizált hatóanyagokat és segédanyagokat tartalmazó po-

rok keverésének tanulmányozása. II. rész

Gyógyszerészet 20(10), 376-379 (1976)

C.A. 86:145 873.

33. Kata M. és Mayer K.: Mikronizált hatóanyagokat és segédanyagokat tartalmazó

porok keverésének tanulmányozása. III. rész

Gyógyszerészet 20(10), 380-383 (1976)

C.A. 86:145 874.

 

 

1977

 

34. Kata M. és Regdon G.: A nevelőmunka eredményei és időszerű feladatai

Felsőoktatási Szemle 26(1), 32-35 (1977).

35. Kata, M., M. Wayer und J. Szotor: Das Mischen von Pulvern mit sehr niedrigem Wirk-

stoffgehalt. 1. Mitteilung

Acta Pharm. Technol. 23(1), 53-62 (1977)

C.A. 86:177 244.

36. Wayer, M. und M. Kata: Das Mischen von Pulvern mit sehr niedrigem Wirkstoff-

gehalt. 2. Mitteilung

Acta Pharm. Technol. 23(1), 63-68 (1977)

C.A. 86:177 245.

37. Kata M.: Technológiai segédanyagok alkalmazása gyógyszertartalmú porkeverékek

előállításában

Kandidátusi értekezés. Szeged, 1977: 125 oldal, 24 táblázat, 49 ábra és 300 hivatkozás.

38. Kata, M. and G. Kedvessy: The application of auxiliary products in drug powder tech-

nology

Proceedings of the 3rd Conference on Applied Chemistry, Unit Operations and Pro-cesses. Veszprém, 1977: pp. 587-590.

C.A. 89:117 710.

39. Wayer, M. und M. Kata: Mischbarkeit von Acetylsalicylsäure mit 2-Phenyl-chinolin-4-

carbonsäure

Acta Pharm. Technol. 23(4), 249-256 (1977).

40a. Kata M.: Gyógyszertartalmú porkeverékek egyes technológiai kérdéseinek tanulmá-

nyozása

Kandidátusi értekezés munkahelyi vitájának tézisei. Szeged, 1977.

40b. Kata, M.: Application of technological auxiliary materials for the production of

powder mixtures containing drugs

Theses of dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Candidate of Pharmaceutical Sciences. Szeged, 1977.

41. Pintye-Hódi, K., M. Kata, J. Mezősi and B. Várkonyi: Electron Microscopic, X-ray

Diffraction and IR-spectrometric Investigation of Powder Mixtures containing Antipyrine and Citric Acid

Sci. Pharm. 45(4), 289-297 (1977)

C.A. 88:197 571.

 

 

1978

 

40c. Kata M.: Technológiai segédanyagok alkalmazása gyógyszertartalmú porkeverékek

előállításában

Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1978.

42. Kata M. és Mayer K.: Mikronizált hatóanyagokat és segédanyagokat tartalmazó

porok keverésének tanulmányozása. V. rész

Gyógyszerészet 22(9), 327-330 (1978). - C.A. 89:220 826.

43. Mayer K. és Kata M.: Mikronizált hatóanyagokat és segédanyagokat tartalmazó

porok keverésének tanulmányozása. IV. rész

Gyógyszerészet 22(11), 416-419 (1978)

C.A. 90:28 970.

 

 

1979

 

44. Kata M. és Csernai M.: Kininiumszulfát és granulátumok keverésének tanulmá-

nyozása

Gyógyszerészet 23(3), 95-98 (1979)

C.A. 91:9 433.

45. Kata M., Boda K. és Eller J.: Keveréskinetikai következtetések a porkeverési adatok

számítógépes feldolgozásával

Acta Pharm. Hung. 49, 57-61 (1979).

46. Kata, M.: Untersuchung von Pulvergemischen, die mikronisierte Wirkstoffe enthal-

ten, mit Hilfe einer Scherzelle

Acta Pharm. Technol. 25(3), 203-216 (1979)

C.A. 92:64 634.

47. Kata M.: Aerosil befolyása porkeverékek szegregációs sajátságaira

Acta Pharm. Hung. 49, 241-249 (1979)

C.A. 92:116 363.

 

 

1980

 

48. Wayer M., Pap A. és Kata M.: Üzemi méretű porkeverési kísérletek

Acta Pharm. Hung. 50, 25-31 (1980)

C.A. 93:31 723.

49. Kata M., Wayer M. és Gadó E.: Porlasztásos szárítást befolyásoló tényezők tanulmá-

nyozása. I. rész

Acta Pharm. Hung. 50, 275-282 (1980)

C.A. 94:52 890.

50. Wayer M., Kata M. és Kedvessy Gy.: Porlasztásos szárítást befolyásoló tényezők tanul-

mányozása. II. rész

Acta Pharm. Hung. 50, 283-288 (1980)

C.A. 94:52 891.

 

 

1981

 

51. Kata M. és Wayer M.: A porlasztásos szárítás technológiája

Gyógyszerészet 25(1), 18-22 (1981)

C.A. 94:52 891.

52. Wayer M. és Kata M.: Porlasztásos beágyazás

Gyógyszerészet 25(3), 88-91 (1981)

NIVÓ Díjas dolgozat.

53. Kata, M., M. Wayer and G. Kedvessy: New Application of Auxiliary Substances in

Drug Powder Technology

Proceedings of the Mixing of Particulate Solids, 2nd European Symposium with the Powtech ¢81 Exhibition, 1981, Birmingham, UK, S4/S/1-11.

54. Kata M.: Az állatgyógyászati készítmények forgalmazásáról

Gyógyszerészet 25(6), 219-220 (1981).

55. Kata, M., M. Wayer und M. M. Asztrahanova: Untersuchungen über das Mischen und

die Stabilität Diphenhydramine enthaltender Pulver

Pharmazie 36(4), 274-276 (1981)

C.A. 95:67 864

Impakt faktor: 0,388.

56. Pintye-Hódi, K., E. I. Tóth and M. Kata: Investigation of the Formation of Magnesium

Stearate Film by Energy Dispersive X-ray Microanalysis

Pharm. Acta Helv. 56(11), 320-324 (1981)

C.A. 96:110 038.

57. Kata M. és Wayer M.: Eredmények a gyógyszertartalmú porok vizsgálatában

Magyar Kémiai Folyóirat 87(11), 491-496 (1981)

Impakt faktor: 0,328.

58. Regdon G. és Kata M.: A nevelőmunka jelentősége az oktatás-képzés időszakában és a

diplomaszerzés után

Gyógyszerészet 25(11), 419-423 (1981).

59. Kata, M. und L. Haragh: Sprüheinbettung von Spironolacton mit b-Cyclodextrin

(Kurze Originalmitteilung)

Pharmazie 36(11), 784-785 (1981)

Impakt faktor: 0,388.

60. Kata M., Wayer M. és Kedvessy Gy.: Kolloidkémiai jellemzők befolyása oldatok por-

lasztásos szárítására

Proceedings of the 3rd Conference on Colloid Chemistry, Siófok, 13-16 April, 1981. pp. 324-327.

 

 

1982

 

61. Kata M. és Regdon G.: Az egyetemi beiskolázás jelentősége és problémái

Gyógyszerészet 26(3), 104-105 (1982).

62. Kata, M und E. György: Sprüheinbettung von Vinpocetin mit b-Cyclodextrin (Kurze

Originalmitteilung)

Pharmazie 37(11), 386 (1982)

C.A. 97: 133 438

Impakt faktor: 0,421.

 

 

1983

 

63. Kata M., Wayer M. és György E.: Mikrokapszulázás porlasztva szárítással

Acta Pharm. Hung. 53, 36-43 (1983)

C.A. 98:132 247.

64. Kata M. és Tóth L.: A tudományos ösztöndíjasok helyzete

Felsőoktatási Szemle 32, 161-166 (1983).

65. Kata M. és Vágó M.: Gyógyszertartalmú szilárd oldatok

Gyógyszerészet 27(5), 168-174 (1983)

C.A. 99:76 699.

66. Kata, M., M. Wayer and G. Kedvessy: Spray Processes in Drug Research

Proceedings of the 4th Conference on Applied Chemistry, Unit Operations and

Processes, Veszprém, 1983. aug. 30-szept. 1. Vol. 3. pp. 210-215.

67. Fazekas T., Selmeczi A., Kata M., Udvary É. és Szekeres L.: Zsírsav (palmitinsav) terhe-

és hatása a szívműködésre kutyában

Poster Abstract. Kísérletes Orvostudomány 35, 441 (1983).

68. Kata M., Hódi K. és Wayer M.: Porlasztva szárított gyógyszertermékek szemcse-

analitikai vizsgálata

Proceedings of Poranal ¢83, a Symposium on Particle Size Analysis and Powder Technology, Balatonfüred, 1983. szeptember 27-30: pp. 377-382.

69. Hortobágyi Gy., Kata M., Kedvessy Gy. és Wayer M.: Eljárás vízben jól és gyorsan

oldódó készítmények előállítására bázisos nitrogénatomot tartalmazó, kevéssé és lassan oldódó gyógyszeranyagokból

Szabadalmi okirat. Bejelentve: 1983.04.08. Lajstromszám: 190 082. Megadva:

1985.12.09.

 

 

1984

 

70. Regdon G. és Kata M.: Gyógyszerészhallgatók oktatása nyári, illetve államvizsgás

gyakorlatokon

Gyógyszerészet 28(1), 21-23 (1984).

71. Wayer M., Kata M. és Kedvessy Gy.: Perhapar pulvis előállítása porlasztásos szárítás-

sal

Acta Pharm. Hung. 54, 64-68 (1984).

72. Tóthné Pápay V., Gábor M., Sallai J., Pápay I., Husz S., Nikolin K., Kata M., Szilárd J.,

Heiner L., Tóth L., Stepper M., Tóth V. K., és Tóth T.: Javított eljárás a propolisz összes biológiailag aktív anyagainak kivonatolására, azok hatás szerinti elkülöní-tésére és az egyes frakciók hatékonyságának növelésére

Szabadalmi okirat. Bejelentve: 1984.08.29. Lajstromszám: 195 113. Megadva: 1989.10.20.

73. Kata M. és Antal Á.: Metronidazol és b-ciklodextrin tartalmú termékek előállítása és

vizsgálata

Acta Pharm. Hung. 54, 116-122 (1984)

C.A. 101:78 776.

74. Kata M., Pintyéné Hódi K. és Wayer M.: Gyógyszertermékek szemcseanalitikai

vizsgálata képanalizátorral

Acta Pharm. Hung. 54, 123-126 (1984).

75. Györgyné Vágó M. és Kata M.: Spironolakton-polietilénglikol beágyazatok előállítása

és vizsgálata

Gyógyszerészet 28(6), 210-214 (1984).

76. Kata M., Györgyné Vágó M. és Kedvessy Gy.: Spironolakton oldékonyságának növelése

szilárd oldatok készítésével. I. rész

Acta Pharm. Hung. 54, 210-215 (1984) - C.A. 102:12 312.

77. Györgyné Vágó M., Kata M. és Kedvessy Gy.: Spironolakton oldékonyságának növelése

szilárd oldatok készítésével. II. rész

Acta Pharm. Hung. 54, 256-261 (1984).

78. Kata M. és Wayer M.: Ciklodextrinek alkalmazása gyógyszerkészítményekben

Gyógyszerészet 28(11), 407-411 (1984)

C.A. 102:84 279.

79. Kata, M. and Á. Antal: Enhancement of Solubility of Furosemide with b-cyclodextrin.

(Kurze Originalmitteilung)

Pharmazie 39(12), 856 (1984) - C.A. 102:137 700 - Impakt faktor: 0,457.

80. Kata, M. and M. Lukács: Preparation and Investigation of Hydrochlorothiazide

Products with b-Cyclodextrin. (Kurze Originalmitteilung)

Pharmazie 39(12), 857 (1984)

C.A. 102:137 701

Impakt faktor: 0,457.

 

 

1985

 

81. Kata, M. and M. Wayer: Spray Processes in Drug Research

Acta Chimica (Hungarica) 118, 171-178 (1985)

C.A. 103:59 236701

Impakt faktor: 0,336.

82. Hódi, K. and M. Kata: Electron microscopic study of cyclodextrin derivatives

Starch/Stärke 37, 205-208 (1985)

Impakt faktor: 0,562.

83. Kata M.: Az állategészségügy gyógyszerellátása és gyógyszerei

SZOTE GYTK jegyzet, Szeged, 1985. Törzsszám: 85-575 (527), 148 oldal, 8 ábra, 17 táblázat, 72 hivatkozás, 250 példány, 7,50 Ft.

84. Kata M.: A gyógyszerészet időszerű kérdései: profarmakonok

Gyógyszerészet 29(9), 334-338 (1985)

NIVÓ Díjas dolgozat.

85. Kata M. és Selmeczi B.: A szegedi gyógyszerészképzés fejlesztési terve

Gyógyszerészet 29(11), 409-413 (1985).

86. Kata M. és Wayer M.: A gyógyszerkutatás időszerű kérdései: liposzómák

Gyógyszerészet 29(12), 441-448 (1985)

NIVÓ Díjas dolgozat.

87. Regdon G. és Kata M.: Külföldi hallgatók képzésével kapcsolatos pedagógiai tapaszta-

latok

Magyar Pedagógia 1985(1), 38-41 oldal.

 

 

1986

 

88. Kata M. és Selmeczi B.: A gyógyszerészi pályaalkalmasság kérdései

Gyógyszerészet 30(1), 3-8 (1986).

89a. Kata, M., and M. Lukács: Enhancement of Solubility of Vinpocetine Base with

g-Cyclodextrin

Pharmazie 41(2), 151-152 (1986)

C.A. 104:213 132

Impakt faktor: 0,453.

90. Kata M.: Állatorvosi gyógyszertan és állategészségügyi ismeretek

SZOTE GYTK jegyzet, Szeged, 1986. Törzsszám: 86-1541 (527), 169 oldal,

8 ábra, 17 táblázat, 78 hivatkozás, 120 példány, 9,- Ft.

91. Kata M.: Állatorvosi gyógyszertan és állategészségügyi ismeretek

Az MGYT kiadványa, Szeged, 1986. Törzsszám: 86-055, 243 oldal, 40 ábra, 26 táblázat, 118 hivatkozás, 1200 példány, ár nélkül.

92. Kata, M., M. Wayer, P. Szabóné Révész, G. Kedvessy, Á. Stadler-Szőke und J. Szejtli:

Tablettierung einer Nitroglycerin-Einschlussverbindung und Prüfung der Re-tardtabletten

Acta Pharm. Hung. 56, 157-163 (1986)

C.A. 105:178 359.

93. Hódi, K., M. Vágó and M. Kata: Spray-Dried Particle Product Microscope and

Electron Microscope Examination

Proceedings of Poranal ¢86, Balatonfüred, 1986. szeptember 16-18: pp. 417-424.

 

 

1987

 

94. Kata, M. and G. Kedvessy: Increasing the Solubility Chraracteristics of Pharmaca

with Cyclodextrins

Pharm. Indust. 49(1), 98-100 (1987)

C.A. 107:12 748

Impakt faktor: 0,124.

95. Kata M.: Ionofor antibiotikumok az állatgyógyászatban

Gyógyszerészet 31(1), 5-9 (1987).

96. Kata M. és Selmeczi B.: A gyógyszerészképzés fejlesztési terve

Felsőoktatási Szemle 36, 385-389 (1987).

97. Kata, M. and L. Papp: Study of Products Containing Mebendazole and b-Cyclo-

dextrin

Pharmazie 42(1), 65-66 (1987)

C.A. 107:83 788

Impakt faktor: 0,350.

98. Kata, M. and B. Selmeczi: Increasing the Solubility of Drugs through Cyclodextrin

Complexation

Proceedings of the 3rd Intern. Symposium on Cyclodextrins

J. Inclusion Phenomena 5(1), 39-43 (1987)

Impakt faktor: 1,043.

99. Simonné Schauer M. és Kata M.: Farmakonok biohasznosíthatóságának növelése

Medinfo-Workshops Szeged, 1987: 4.1-4.4 oldal.

100. Kata M.: Állatorvosi gyógyszertani műveltségünk időszerű kérdései

Gyógyszerészet 31(11), 425-427 (1987).

101. Bálint G-né, Budai Zs., Gábor M., Kata M., Koltai M., Lepránné Mezei Zs., Nikolin K.,

Sallai J., Szirmai S., Tóth L., Tóthné Pápay V., Vargáné Mucsi I., Ábrahám É., Jeney J., Lendvai M. és Szabó D-né: Eljárás bőrregeneráló kivonatok előállítására, valamint e kivonatot tartalmazó kozmetikai készítmények

Szabadalmi okirat. Bejelentve: 1987.04.17. Lajstromszám: 202 407. Megadva: 1991.03.28.

102a. Kata M.: Az állategészségügy gyógyszerellátása és gyógyszerei, III. bővített kiadás.

SZOTE GYTK jegyzet, Szeged, 1987. Törzsszám: 87-3179 (527), 197 oldal, 8 ábra, 20 táblázat, 17 kémiai szerkezeti képlet, 105 hivatkozás, 150 példány, 10,- Ft.

103a. Kata M. és ifj. Kása P.: Galenusi készítmények vizsgálata

Egyetemi jegyzet, Szeged, 1987. Törzsszám: 87-9174 (701), 81 oldal, 8 ábra, 2 táblázat, 18 hivatkozás, 300 példány, 4,50 Ft.

104. Kata M.: Állatorvosi gyógyszertan és állategészségügyi ismeretek, II. bővített kiadás.

MGYT, Szeged, 1987: 289 oldal, 40 ábra, 35 táblázat, 156 hivatkozás, 1000 példány, 260 Ft.

105. Bálint G-né, Budai Zs., Gábor M., Kata M., Koltai M., Lepránné Mezei Zs., Nikolin K.,

Sallai J., Szirmai S., Tóth L., Tóthné Pápay V., Vargáné Mucsi I., Ábrahám É., Jeney J., Lendvai M. és Szabó D-né: Eljárás vírus-, baktérium- és gombaellenes, gyulladás-gátló, valamint potenciát növelő hatású kivonat és azt tartalmazó gyógyszerkészít-mények előállítására

Szabadalmi okirat. Bejelentve: 1987.04.17. Lajstromszám: 202 759. Megadva: 1992.04.28.

 

 

1988

 

106. Kata M.: A gyógyszertárakban dolgozók tevékenységének etikai vonatkozásai

Egészségügyi Munka 35, 94-95 (1988)

107. Kata M.: Etikai kérdések a gyógyszertárakban

Gyógyszerészet 32(4), 171-174 (1988).

108. Kata, M. and B. Tüske: Increasing the Solubility Characteristics of Griseofulvin with

 g-Cyclodextrin

Pharmazie 43(1), 52-53 (1988)

C.A. 108:173 450

Impakt faktor: 0,413.

109. Aigner Z., Szabóné Révész P., Pintyéné Hódi K., Selmeczi B. és Kata M.: Iomeglamsav

oldódási jellemzőinek növelése ciklodextrinekkel

Medinfo-Workshops Szeged, 1988: 6.1-6.3 oldal.

110. ifj. Kása P. és Kata M.: A liposzómák - a farmakonok célbajuttatásának egyik lehe-

tősége

Medinfo-Workshops Szeged, 1988: 20.1-20.4 oldal.

111. Kata M. és Selmeczi B.: Farmakonok és gyógyszerkészítmények biológiai használ-

hatóságának optimalizálása

Monográfia: „A gyógyszerészeti tudomány aktuális kérdései” sorozat, 3. szám. MGYT, Budapest, 1988: 33-116. oldal.

112. Kata M.: Az állategészségügy gyógyszerellátása és gyógyszerei, IV. bővített kiadás. SZOTE GYTK jegyzet, Szeged, 1988. Törzsszám: 88-1788 (113), 236 oldal, 8 ábra, 28 táblázat, 123 hivatkozás, 500 példány, 12 Ft.

113. Kata, M.: Increasing the bioavailability of pharmacons

Gyógyszerészet 32(9), 493 (1988): Abstract.

114. Simon-Schauer, M. and M. Kata: Increasing of solubility and diffusion of diazepam

with cyclodetrin derivatives

Gyógyszerészet 32(9), 497-498 (1988): Abstract.

115. Kata, M.: Cyclodextrins in Pharmaceutical Technology

Abstract of XX. Conference of Pharmaceutical Sciences, Cairo, 23-26 February, 1988.

116. Kata, M., Z. Aigner and F. Fahr: Increasing the Solubility Characteristics of Iomeg-

lamic Acid with b-Cyclodextrin

Book of Abstracts of 4th Intern. Symp. on Cyclodextrins, April 20-22, 1988, Munich, FRG, B14.

117. Kata, M., M. Schauer and B. Selmeczi: Preparation and Investigation of Products

Containing Diazepam and Dimethyl-b-Cyclodextrin

Book of Abstracts of 4th Intern. Symp. on Cyclodextrins, April 20-22, 1988, Munich, FRG, P32.

118a. Kata M., Ponyi S., Morva L. és Zoltán Örs T.: Korszerű és gazdaságos továbbképzés

Szegeden az egészségügyi alapellátásban dolgozó gyógyszerészek, fogorvosok és

orvosok részére

Gyógyszerészet 32(12), 631-632 (1988).

118b. Ponyi S., Morva L., Kata M. és Zoltán Örs T.: Új, folyamatos, szintentartó oktató és

továbbképzésző módszer a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen

Medicus Universalis 21(6), 335 (1988).

119. Kata, M., Z. Aigner and F. Fahr: Increasing the Solubility Characteristics of Iomeg-

lamic Acid with b-Cyclodextrin

Proceedings of the 4th Intern. Symp. on CDs. Huber, O. & J. Szejtli: (szerk.). Kluwer Academic Publ., Dordrecht/Boston/London, 1988, pp. 293-298.

120a. Kata, M.: Drug Technology, Volume I.

Egyetemi jegyzet, Szeged, 1988. Törzsszám: 258/1989, 229 oldal, 41 ábra.

 

 

1989

 

121. Kata M. és Selmeczi B.: Felvételi tapasztalatok

Gyógyszerészet 33(1), 5-7 (1989).

122. Kata, M., Z. Aigner, P. Révész, and B. Selmeczi: Increasing the Solubility Charac-

teristics of Iomeglamic Acid with b-Cyclodextrin

J. Inclus. Phenom. & Mol. Recogn. in Chemistry 7, 289-299 (1989)

Impakt faktor: 0,884.

123. Kata M.: Szegedi gyógyszergyár

Gyógyszerészet 33(5), 229-231 (1989).

89b. Baltáné Lukács M. és Kata M.: Vinpocetin bázis és g-ciklodextrin-tartalmú termékek

előállítása és vizsgálata

Gyógyszerészet 33(7), 353-355 (1989).

124. Kata M. és Regdon G.: Az államvizsgák tapasztalatai Szegeden

Gyógyszerészet 33(6), 310-312 (1989).

125. Hamza, Y. E. and M. Kata: Influence of Certain Hydrotropic and Complexing Agents

on Solubilization of Allopurinol

Pharm. Indust. 51(10), 1159-1162 (1989)

Impakt faktor: 0,241.

126. Hódi, K., Z. Aigner, F. Fahr and M. Kata: Electron Microscopic Study of Products

Containing b-Cyclodextrin

Starch/Stärke 41(10), 392-395 (1989)

Impakt faktor: 0,557.

127. Hamza, Y. E. and M. Kata: Influence of Certain Non-ionic Surfactants on Solubiliza-

tion and In-vitro Bioavailability of Allopurinol

Pharm. Indust. 51(12), 1441-1444 (1989)

Impakt faktor: 0,241.

128. Kata M.: Farmakonok oldékonyságának és oldódási sebességének befolyásolása

gyógy-szertechnológiai módszerekkel

Akadémiai doktori értekezés, Szeged, 1989: 151 oldal, 59 ábra, 19 táblázat, 222 hivatkozás.

129. Kata M.: Farmakonok oldékonyságának és oldódási sebességének befolyásolása

gyógyszertechnológiai módszerekkel

Akadémiai doktori értekezés tézisei, Szeged, 1989: 24 oldal.

130. Aigner, Z., K. Hódi, I. Farkas and M. Kata: Energy Dispersive X-ray Microanalysis of

Particles Containing Iomeglamic Acid

Poranal ¢89; Proceedings of the 4th Symposium on Particle Size Analysis and Powder Technology. Szeged, 13-15 September, 1989: p. 311.

 

 

1990

 

131. Kata M.: Gyógyszerészek Etikai Kódexe

Gyógyszerészi Hírlap 1(2), 1-3 (1990. február).

103b. Kata M. és ifj. Kása P.: Galenusi készítmények vizsgálata

Egyetemi jegyzet, változatlan utánnyomás, Szeged, 1990. Törzsszám: 87-9174,

(701): 81 oldal, 8 ábra, 2 táblázat, 18 hivatkozás, 300 példány, 4,50 Ft.

132. Kata, M., L. Haragh and K. Pintye-Hódi: Production and Investigation of Tablets

Containing Furosemide and b-Cyclodextrin

Acta Pharm. Hung. 60, 40-45 (1990)

133. Hamza, Y. E. and M. Kata: Cosolubilization and in vitro Availability of Solubilized

Allopurinol

Pharm. Indust. 52(2), 241-244 (1990)

Impakt faktor: 0,241.

134a. Kata, M.: Drug Technology, Volume II.

Egyetemi jegyzet, Szeged, 1990. Törzsszám: 312/1990, 350 oldal, 91 ábra, 150 példány.

135. Hamza, Y. E. and M. Kata: Improvement of Dissolution Characteristics and Solubi-

lity of Allopurinol via Solid Dispersion and Hydroptropy with Gentisic acid ethanolamide      

Pharm. Indust. 52(3), 363-368 (1990)

Impakt faktor: 0,241.

136. Kata M.: Retard hatású gyógyszerkészítmények

Egészségügyi Munka 37, 188-190 (1990).

137a. Kata M. és Stampf Gy.: A gyógyszerészképzés reform-programja

Gyógyszerészi Hírlap 1(7), 12-13 (1990. július).

137b. Stampf Gy. és Kata M.: A gyógyszerészképzés reformja

Gyógyszerészet 34(8), 409-410 (1990).

138. Berta M. és Kata M.: A prednizolon oldódási jellemzőinek növelése b-ciklodextrinnel

Gyógyszerészet 34(11), 587-590 (1990).

139. Hunyadvári É. és Kata M.: Tenzidek alkalmazása orális és parenterális készítmé-

nyekben

Gyógyszerészet 34(12), 641-646 (1990).

 

 

1991

 

140-143. Rácz I. és Selmeczi B.: Gyógyszer-technológia, 3. kötet: Gyógyszerformatan.

Egyetemi tankönyv. Medicina, Budapest, 1991. Fejezetek:

3.1 Porok                                                       323-334. oldal

3.5 Gyógyszeres kapszulák                             409-415. oldal

5.1 Szappanok és tapaszok                             442-450. oldal

6.   Állatgyógyászati készítmények                   451-459. oldal

144. Kata M. és Papp J.: Gyógyszerészi etika

SZOTE GYTK egyetemi jegyzet, Szeged, 1991. Törzsszám: 13/1991, 204 oldal.

145. Kata, M. and M. Schauer: Increasing the Solubility Characteristics of Albendazole

with Dimethyl-b-Cyclodextrin

Acta Pharm. Hung. 61, 23-31 (1991).

146. Kata M.: Államvizsga tét nélkül

Gyógyszerészet 35(5), 247-248 (1991).

147. ifj. Regdon G., Bácskay I., Kata M. és Regdon G:. Diazepám-tartalmú végbélkúpok

előállítása és in vitro vizsgálata

Gyógyszerészet 35(5), 219-222 (1991).

148. Kata M. és Regdon G.: Diplomamunkák címjegyzéke, 1990

Gyógyszerészet 35(5), 249-252 (1991).

149. Kata, M., M. Schauer and B. Selmeczi: Preparation and investigation of products con-

taining diazepam and dimethyl-b-cyclodextrin

Acta Pharm. Hung. 61, 136-141 (1991).

150. Kata, M.: Ethics in Pharmacy

SZOTE GYTK egyetemi jegyzet, Szeged, 1991. Törzsszám: 348/1991, 116 oldal.

151. Kata M. és Papp J.: Gyógyszerészi etika

az MGYT kiadványa, Szeged, 1991: 195 oldal, 1600 + 300 példány.

152. Fahr, F., R. Neubert, H.-J. Hahn und M. Kata: Cyclodextrin-Einschlussverbindungen

des Trapidil-Derivates AR12463

Pharmazie 46(3), 225-226 (1991)

Impakt faktor: 0,344.

153. Kata M. és Papp J.: Gyógyszerészi etika

SZOTE GYTK jegyzete, változatlan utánnyomás, Szeged, 1991. Törzsszám: 13/1991, 204 oldal.

154. Hódi, K., Lj. Tasić, M. Kata, B. Selmeczi, M. Jovanović and Z. Djurić: Morphological

Study of Products Containing b-Cyclodextrin

Starch/Stärke 43(5), 186-190 (1991)

Impakt faktor: 0,588.

 

 

1992

 

155. Czékus, G., N. Jung and M. Kata: Preparation and Investigation of Inclusion Com-

plexes Containing Nitrazepam

Acta Pharm. Hung. 62, 47-54 (1992).

156. Kata M. és Regdon G.: Diplomamunkák címjegyzéke, 1991

Gyógyszerészet 36(3), 171-173 (1992).

157. Hadi, I.A., M. Kata, K. Pintye-Hódi, F. Giordano, G. Bruni, M. Rillosi and A. Gazza-

niga: Formulation Factors and Physical Properties of Metronidazol Benzoate Tablets Containing Mixtures of b-Cyclodextrin and its Derivatives

Papers of 6th APGI International Conference on Pharmaceutical Technology, Paris, 2-4 June, 1992: pp. 401-407.

158. Kata, M., F. Giordano and I.A. Hadi: Conditions of Cyclodextrin Complexation

The 3rd Alpe Adria Seminar on Pharmaceutical Technology, Trieste, Italy, October 14-15, 1992: Book of Papers, pp. 27-35.

159. Kata, M.: Veterinary Pharmacy

SZOTE GYTK jegyzet, Szeged, 1992. Törzsszám: 646/1992: 320 oldal, 12 ábra.

160. Kata M. és Csizmadia É.: Pályamunkák, diplomamunkák és tudományos tevékeny-

ség a SZOTE Gyógyszerésztudományi Karán, 1982-1992

Gyógyszerészet 36(12), 767-768 (1992).

161. Kata M.: Helyzetkép: gyógyszerészképzés Szegeden

Pharmorient 1(2), 17-18 (1992).

162. F. Giordano, G. Bruni, A. Gazzaniga, G. Bettinetti, I.A. Hadi and M. Kata: Preparation

and characterization of metronidazol benzoate-g-cyclodextrin inclusion com-pound

Boll. Chim. Farm. 131, 153-159 (1992).

102b. Kata M.: Az állategészségügy gyógyszerellátása és gyógyszerei, a III. bővített kiadás

változatlan utánnyomása. SZOTE GYTK jegyzet, Szeged, 1992. Törzsszám: 387/1992: 196 oldal, 8 ábra, 20 táblázat, 17 szerkezeti képlet, 105 hivatkozás, 500 példány, 28, ill. 239 Ft.

163. Regdon, G. jun., I. Bácskay, M. Kata, G. Regdon und B. Selmeczi: Untersuchungen zur

Freisetzung von Diazepam aus Suppositorien

38. Jahreskongress: Aktuelle Hilfsstoffe für die Arzneimitteltechnologie, 1-4 April 1992 in Regensburg. Poster Abstract.

 

 

1993

 

164. Bácskay I., Regdon G., Kata M., Selmeczi B., Szikszay M., Sánta A. és Bálint G.S.:Diaze-

pám-tartalmú végbélkúpok formulálása, reológiai és biofarmáciai vizsgálatának tapasztalatai

Acta Pharm. Hung. 63, 277-283 (1993).

165. Kata M.: Állatgyógyászati terápiás rendszerek

Gyógyszerészet 37(1), 19-22 (1993).

166. Antal L., Bodnár E. és Kata M.: Gyógyszerészek önmagukról etikai felmérés alapján

Gyógyszerészet 37(5), 293-299 (1993).

167a. Kata M. és Papp J.: Gyógyszerészi etika

SZOTE GYTK jegyzete, III. átdolgozott és bővített kiadás. Szeged, 1993. Törzsszám: 430/1993, 216 oldal, 250 példány.

168. Regdon G., Gergely Á., Kata M., Tariné Gombötő Zs. és Selmeczi B.: Nitrazepám-tar-

talmú kúpok formulálása és in vitro gyógyszerleadó-képességük meghatározása. I.

Gyógyszerészet 37(7), 447-450 (1993).

169. Gergely Á., Kata M., Regdon G., Tariné Gombötő Zs. és Selmeczi B.: Nitrazepám-tar-

talmú kúpok formulálása és in vitro gyógyszerleadó-képességük meghatározása. II.

Gyógyszerészet 37(7), 451-455 (1993).

170. Gulyás J., Aigner Z., Kata M. és Selmeczi B.: Metronidazol-benzoát oldékonyságának

növelése ciklodextrinek segítségével

Gyógyszerészet 37(7), 457-460 (1993).

171. Kata M.: Felvételi és államvizsga-eredmények a SZOTE Gyógyszerésztudományi

Karán

Gyógyszerészet 37(8), 569 (1993).

172. Kata M.: Diplomamunkák címjegyzéke, 1993

Gyógyszerészet 37(8), 573-574 (1993).

173. Kata, M., F. Giordano, I.A. Hadi and B. Selmeczi: Conditions of cyclodextrin

complexation

Acta Pharm. Hung. 63, 285-289 (1993).

174. Kata M. és Csizmadia É.: Angol nyelvű egyetemi jegyzetek

Gyógyszerészet 37(4), 256-257 (1993).

175. Hajdú E., Erős I. és Kata M.: Folyékony szappankészítmények előállítása és vizsgá-

lata

Abstracts of 3rd Intern. Congress on Cosmetics and Household Chemicals, 4-6 October, 1993, Budapest, pp. 36-37 (angol nyelven is).

176. Tóth L., Kata M., Husz S. és Sallai J.: Növényi kivonat-tartalmú tabletta kifejlesztése

pattanásos arcbőr helyi kezelésére

Abstracts of 3rd Intern. Congress on Cosmetics and Household Chemicals, 4-6 October, 1993, Budapest, pp. 16-17 (angol nyelven is).

177. Kata M.: Gondolatok az 1993. évi felvételik kapcsán

Pharmorient 2(13), 20-21 (1993).

178. Kata M.: G-9. Állatgyógyászati alapismeretek

Könyvrészlet: Általános gyógyszerészeti ismeretek, Egészségügyi Felsőoktatási Államvizsga Tesztkérdés Gyűjtemények (Zoltán Örs T. szerkesztésében). Semmelweis Kiadó, Budapest, 1993: 347-372 oldal.

 

 

1994

 

179. Bodnár E., Antal L. és Kata M.: A paracetamol membrándiffúziós vizsgálata

Acta Pharm. Hung. 64, 31-34 (1994).

180. Regitkó Zs., Sánta Zs. és Kata M.: Gyógyszer-marketing

Gyógyszerészet 38(3), 207-208 (1994).

181. Kata M., Vilimszky Z., Dombi Gy. és Varga J.: Kitasamicin- és flumequin-tartalmú

készítmények kifejlesztése és vizsgálata

Acta Pharm. Hung. 64, 51-56 (1994)

Kedvessy prof. 80. születésnapjára ajánlott dolgozat.

182. Regdon, G., I. Bácskay, M. Kata, B. Selmeczi, M. Szikszay, A. Sánta and G. S. Bálint:

Formulation of diazepam containing rectal suppositories and experiences of their biopharmaceutical study

Pharmazie 49(5), 346-349 (1994)

Impakt faktor: 0,334.

183. Antal L., Bodnár E. és Kata M.: A tolperizon és membrándiffúziós vizsgálata

Gyógyszerészet 38(4), 295-299 (1994).

184. Kata M. és Atifné Rója M.: Tolbutamid diffúziójának vizsgálata

Gyógyszerészet 38(4), 301-303 (1994).

185. Kata M.: Állategészségügyi alapismeretek, állatgyógyászati készítmények, VIII. bőví-

tett és átdolgozott kiadás. SZOTE GYTK jegyzet, Szeged, 1994. Törzsszám: 389/1994: 380 oldal, 39 ábra, 34 táblázat, 79 +69 hivatkozás, 250 példány, 78, ill. 720 Ft.

186. Kata M.: A gyógyszerészhallgatók egyetemi felvételi rendszeréről

Patika Tükör 2(10), 3 (1994).

187. Stampf Gy. és Kata M.: A földművelésügyi miniszter rendelete az állatgyógyászati

gyógyszerkészítményekről

Gyógyszerészet 38(7), 573-575 (1994).

188. Esclusa-Diaz, M.T., J.J. Torres-Labandeira, M. Kata and J.L. Vila-Jato: Inclusion com-

plexation of glibenclamide with 2-hydroxypropyl-b-cyclodextrin in solution and in in solid state

Eur. J. Pharm. Sci. 1, 291-296 (1994)

Impakt faktor: 0,684.

189. Kata M.: Felvételi és államvizsga tapasztalatok, Szeged, 1994

Gyógyszerészet 38(8), 659-660 (1994).

190. Kata M. és Sánta Zs.: Gyógyszerek hirdetése és reklámozása

Gyógyszerészet 38(9), 744 (1994).

191. Hajdú E., Erős I. és Kata M.: Folyékony szappakészítmények előállítása és vizsgálata

Olaj, Szappan, Kozmetika 43(különszám), 52-56 (1994)

192. Kata M. és Sánta Zs.: Miről szól a Gyógyszer-Kommunikáció Etikai Kódexe?

Orvosi Hetilap 135(42), 2343-2347 (1994).

193. Regitkó Zs. és Kata M.: Orvoslátogatók Magyarországon

Gyógyszerészet 38(12), 985-987 (1994).

194. Regitkó Zs. és Kata M.: Szolgáltató rendszerek a gyógyszer-marketingben

Gyógyszerészet 38(12), 988-989 (1994).

195. Kata, M. und G. Stájer: Professor György Kedvessy ist 80 Jahre alt

Deutsche Apotheker Zeitung 134(34), 117-118 (1994).

196a. Kata M.: Természetes csonterősítő készítmény

A kutya 57(8), 24 (1994).

196b. Kata M.: Természetes csonterősítő készítmény

Patika Tükör 2(9), 38 (1994).

 

 

1995

 

196c. Kata M.: Természetes csonterősítő készítmény

Gyógyszerészet 39(8), 612-613 (1995).

197. Kata M. és Szarvas M.: A gyógyszeres portechnológia időszerű kérdése: rendezett

keverékek

Gyógyszerészet 39(2), 97-101 (1995).

198. Kata M.: A Gyógyszerészi etika tárgy oktatásának 25 éves tapasztalatai és eredmé-

nyei a szegedi Gyógyszerésztudományi Karon

Gyógyszerészet 39(4), 301-303 (1995).

199. Ifj. Kása P., Gyémánt A. és Kata M.: Liposzómák előállítása és vizsgálata

Acta Pharm. Hung. 65, 57-59 (1995).

200. Kata M. és Regdon G.: Záróvizsga- és felvételi eredmények, Szeged, 1995

Gyógyszerészet 39(8), 617-619 (1995).

201. Kata M.: Diplomamunkák címjegyzéke, 1995

Gyógyszerészet 39(8), 620-621 (1995).

202. Kata M.: Gyógyszerészi oklevelek elismerése és honosítása

Gyógyszerészet 39(12), 939-941 (1995).

203. Kata M.: Értékteremtő évszázad. „Gyógyszerésznők - hivatásunk hajtóereje”

Gyógyszerészet 39(12), 903-905 (1995)

Felkérésre írt közlemény.

204. Aigner, Z., I. Bencz and M. Kata: Increasing the Solubility Characteristics of Fenofib-

rate with Cyclodextrin

J. Incl. Phenom. & Mol. Recogn. in Chemistry 20, 241-252 (1995)

Impakt faktor: 0,437

Dedicated to Dr. Béla Selmeczi, university professor, with the best wishes for his 65th birthday.

205. Kata, M., I. Bácskay, K. Hódi and G. Regdon: Formulation of inclusion complexes

containing diazepam and dimethyl-b-cyclodextrin and their pharmaceutical study

Boll. Chim. Farm. 134(11), 557-563 (1995).

206. Kata, M., F. Giordano, M. Rillosi, G.P. Bettinetti, A. Gazzaniga and I.A. Hadi: Inter-

action between 8-methoxypsoralen and cyclodextrins

Proc. 1st World Meeting APGI/APV, Budapest, 9/11 May 1995, pp. 583-584.

207. Aigner, Z., I. Bencz and M. Kata: Increasing the solubility characteristics of feno-

fibrate with cyclodextrin

Proc. 1st World Meeting APGI/APV, Budapest, 9/11 May 1995, pp. 617-618.

208. Gyéresi, Á., B. Tőkés, G. Regdon and M. Kata: Increasing the solubility and photo-

stability of nifedipine with cyclodextrin

Proc. 1st World Meeting APGI/APV, Budapest, 9/11 May 1995, pp. 619-620.

209. Kata M.: Gyógyszerészképzés Szegeden

Orvostudományi Értesítő, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szak-osztályának Közleményei 68, 250-253 (1995).

210. Gyéresi, Á., B. Tőkés and M. Kata: Cercetarea interactiunii nifedipinei cu ciclo-

dextrine

Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle 41(1), 21-22 (1995): előadás-kivonat.

 

 

1996

 

211. Kata M.: Törvény az élelmiszerekről

Gyógyszerészet 40(1), 46-47 (1996).

212. Kata M.: A SZOTE Honosítási Szabályzata

Gyógyszerészet 40(1), 48-49 (1996).

213. Kata M.: Törvény az állatorvosokról

Gyógyszerészet 40(2), 130 (1996).

214a. Stampf Gy. és Kata M.: Gondolatok a „Forgalmazzon-e a patika állatgyógyászati

készítményeket?” c. íráshoz

Gyógyszerészet 40(6), 419-420 (1996).

214b. Stampf Gy. és Kata M.: Gondolatok a „Forgalmazzon-e a patika állatgyógyászati

készítényeket?” c. íráshoz

Gyógyszerészi Hírlap 7(9), 31-32 (1996).

215. Kata M. és Regdon G.: Gyógyszertári asszisztens-képzés Szegeden

Gyógyszerészet 40(7), 493-495 (1996).

216. Kata M.: A betegfelvilágosítás etikai kérdései

Gyógyszerészet 40(9), 629-633 (1996).

217. Kata M. és Erős I.: Záróvizsga- és felvételi eredmények: Szeged, 1996

Gyógyszerészet 40(9), 635-636 (1996).

218. Aigner Z. és Kata M.: Diplomamunkák címjegyzéke, 1996

Gyógyszerészet 40(9), 641-642 (1996).

219. Antal, L., Gy. Dombi, Cs. Novák and M. Kata: Preparation and investigation of pro-

ducts containing tolperisone×HCl and CDs

Szejtli, J. and L. Szente (eds.), Proceedings of the 8th Intern. Symp. on CDs, pp.

301-303. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, 1996.

220. Gyéresi, Á., B. Tőkés, G. Regdon, M. Kata and G. Nagy: Study of the solubility and

photostability of nifedipine and its derivatives with CDs

Szejtli, J. and L. Szente (eds.), Proceedings of the 8th Intern. Symp. on CDs, pp. 345-348. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, 1996.

221. Kreaz, R.M., Gy. Dombi and M. Kata: Increasing the solubility of furosemide with

cyclodextrins

Szejtli, J. and L. Szente (eds.), Proceedings of the 8th Intern. Symp. on CDs, pp. 341-344. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, 1996.

222. Aigner, Z., Gy. Dombi and M. Kata: Increasing the solubility characteristics of D-nor-

gestrel with cyclodextrins

Szejtli, J. and L. Szente (eds.), Proceedings of the 8th Intern. Symp. on CDs, pp. 317-320. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, 1996.

223. Kata M.: Állatorvosi gyógyszerészet Magyarországon

Orvostudományi Értesítő, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szak-osztályának Közleményei 69, 332-336 (1996).

224. Regdon G. jr., I. Bácskay, Á. Gergely, K. Hódi, G. Regdon and M. Kata: Influence of

cyclodextrins on the in vitro drug liberation of rectal suppositories containing benzodiazepine derivates

Szejtli, J. and L. Szente (eds.), Proceedings of the 8th Intern. Symp. on CDs, pp. 435-438. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, 1996.

225. Aigner, Z., Gy. Dombi and M. Kata: Increasing the solubility characteristics of D-nor-

gestrel with cyclodextrins

J. Incl. Phenom. & Mol. Recogn. in Chemistry 25(1-3), 145-148 (1996)

Impakt faktor: 0,964.

 

 

1997

 

226. Kata M.: Gyógyszerészek és állatorvosok találkozója Szegeden

Gyógyszerészi Hírlap 8(2), 4-6 (1997).

227. Kata, M.: Development of cosmetic creams containing plant oils and liposomes

Proceedings of Intern. Conf. of IFSCC and the 4th Hungarian Congress on Cosmetics and Household Chemicals, April 14-16, 1997, Budapest, pp. 514-518.

228. Gyéresi Á., Kelemenné Fazakas H. és Kata M.: A kromatográfiás módszerek jelentő-

sége a növényi hatóanyagok gyógyszerkönyvi vizsgálatában

Gyógyszerészet 41(11), 671-676 (1997).

229. Amin Kreaz R.M., Kata M. és Erős I.: Furoszemid-tartalmú zárvány-komplexek elő-

állítása és vizsgálata

13. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia, Hévíz, 1997. április 26-28, előadás-kivonat, 19. oldal.

230. Erős I. és Kata M.: Záró- és felvételi vizsgák eredményei, Szeged, 1997

Gyógyszerészet 41(9), 561-563 (1997).

231. Aigner Z., Dombi Gy. és Kata M.: D-norgestrel in vitro biohasznosíthatósági vizsgá-

lata

13. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia, Hévíz, 1997. április 26-28, előadás-kivonat, 64. oldal.

232. Novák, Cs., M. Kata and L. Antal: Comprehensive studies of tolperisone×HCl-CD

complexes

J. Thermal Analysis 48, 503-514 (1997)

Impakt faktor: 0,322.

233. Gyéresi, Á., H. Kelemen and M. Kata: Summary of the Chromatographic Methods

Recommended by Pharmacopoeias for Analysis of Medicinal Plants and their Products

J. Planar Chromatography 10, 172-177 (1997).

234. Kata M.: Állatgyógyászati készítmények forgalmazása

Gyógyszerészet 41(10), 593-597 (1997).

235. Kreaz Amin, R.M., M. Kata and Z. Aigner: Some Aspects of b-Cyclo-

dextrin-Furosemide Inclusion Complexes

Abstracts of 57th Intern. Congr. of FIP, August 31-September 5, 1997, Vancouver, Canada, P219; p. 205.

236. Kata M.: A gyógyszerellátás etikai kérdései

Gazdaság és Gazdálkodás 35(3), 17-18 (1997).

237. Kata M.: Állatgyógyászati terápiás rendszerek

Orvostudományi Értesítő, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szak-osztályának Közleményei 70, 233-236 (1997).

 

 

1998

 

238. Kata M., Aigner Z. és Erős I.: Farmakonok biológiai hasznosíthatóságának optimá-

lása

Acta Pharm. Hung. 68, 107-111 (1998).

239. Kreaz Amin, R.M., Gy. Dombi and M. Kata: The Influence of b-Cyclodextrins on the

Solubility of Furosemide

J. Incl. Phenom. & Mol. Recogn. in Chemistry 31, 189-196 (1998)

Impakt faktor: 0,685.

240. Kata M. és Aigner Z.: A gyógyszerészet időszerű kérdései: membrán-diffúziós vizsgá-

latok

Gyógyszerészet 42(7-8), 393-396 (1998).

Dr. Nikolics Károly professzor születésének 80. évfordulójára ajánlott közlemény.

241. Kata M. és Erős I.: Záró- és felvételi vizsgák eredményei Szegeden

Gyógyszerészet 42(9), 475-476 (1998).

242. Amin Kreaz, R.M., I. Erős and M. Kata: Enhancement of solubility and dissolution

properties of furosemide by cyclodextrin derivatives

Pharmazie 53(7), 498-499 (1998). Short communications.

Impakt faktor: 0,419.

243. Amin Kreaz, R.M., I. Erős and M. Kata: The in vivo aspects of furosemide inclusion

complexes with b-cyclodextrin derivatives

Abstracts of 58th Intern. Congr. of FIP, August 30 - September 4, 1998, The Hague, The Netherlands, P-131; p. 146.

244. Kata M.: Diplomamunkák címjegyzéke

Gyógyszerészet 42(9), 482-484 (1998).

245. Kata M. és Aigner Z.: Gyógyszerek biohasznosíthatóságának optimálása: in vitro

membrándiffúziós vizsgálatok

Orvostudományi Értesítő, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szak-osztályának Közleményei 71, 251-254 (1998).

246. Gyéresi, Á., M. Kata and G. Nagy: Investigation on the photoprotective role of some

dyes and the interaction of 1,4-dihydropiridine derivatives with cyclodextrines (Cercetarea rolului fotoprotector al unor coloranti, respectiv interactiunea derivatilor de 1,4-dihidropiridiná cu ciclodextrine)

Abstracts. Al XI-lea Congres National de Farmacie, 8-10 Octombrie 1998, Iasi, Románia: pp. 41-42.

 

 

1999

 

247. Kata M.: Baromfi-megbetegedésekről, röviden

Udvari Kalendárium, 1999. Hektográf Nyomda, Püspökladány, 1998: 183-185. oldal.

248. Amin Kreaz, R.M., Cs. Novák, I. Erős and M. Kata: Thermoanalytical studies on com-

plexes of furosemide with b-cyclodextrin derivatives

J. Thermal Analysis & Calorimetry 55, 115-122 (1999)

Impakt faktor: 0,322.

249. Kata M.: Kozmetikai ismeretek

SZOTE GYTK jegyzet, Szeged, 1999: Magánkiadás, 136 oldal, 15 ábra, 6 táblázat, 18 kémiai szerkezeti képlet, 30 + 69 hivatkozás, 61 példány, önköltségi ár: 480,- Ft.

250. Kata M., Lantos I. és Simon L.: Térítéses gyógyszerészképzés angol nyelven Magyar-

országon

Gyógyszerészet 43(3), 167-170 (1999).

251. Regdon G., Kata M., Selmeczi B. és ifj. Regdon G.: 40 év kutatómunka a SZOTE

Gyógyszertechnológiai Intézetében a rektális és a vaginális gyógyszerformák fejlesztése terén

Gyógyszerészet 43(4), 204-213 (1999).

Professor emeritus Dr. Dr. h.c. Kedvessy György ny. tanszékvezető egyetemi tanár 85. születésnapjára tisztelettel ajánlják a szerzők.

252. Sebők L. és Kata M.: Ciklodextrinek és zárvány-komplexeik oldatai felületi feszültsé-

gének tanulmányozása

Gyógyszerészet 43(4), 219-221 (1999).

Prof. emer. Dr. Dr. h.c. Kedvessy György 85. születésnapja tiszteletére ajánlott dolgozat.

253. Amin Kreaz, R.M., E.Y. Abu-Eida, I. Erős and M. Kata: Freeze-Dried Complexes of

Furosemide with b-cyclodextrin derivatives

J. Incl. Phenom. & Macrocyclic Chemistry 34, 39-48 (1999)

Impakt faktor: 0,743.

254. Rawda M. Amin Kreaz, Aigner Z. és Kata M.: Furoszemid-tartalmú zárvány-komp-

lexek előállítása és vizsgálata

Gyógyszerészet 43(5), 298-301 (1999).

A közleményt Dr. Rácz István professzor 65. születésnapjára tisztelettel ajánlják a szerzők.

255. Kata M.: Általános gyógyszerészeti ismeretek. 12. fejezet: Állatgyógyászati ismere-

tek.

Egészségügyi Felsőoktatási Záróvizsga Tesztkérdésgyűjtemények (főszerk.: Zoltán Örs T.). Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 1999: 877-931. oldal.

256. Aigner, Z. and M. Kata: A brief look at sixteen years of research on cyclodextrin

inclusions at the Department of Pharmaceutical Technology of Albert Szent-Györgyi Medical University, Hungary

S.T.P. Pharma Scinces 9(3), 279-282 (1999)

Impakt faktor: 0,451.

It is dedicated to professor József Szejtli, on the occasion of his 65th birthday.

257. Kata M.: Hozzászólás Stájer Géza: A gyógyszerészet diszkrét bája című cikkéhez

Gyógyszerészet 43(6), 372-373 (1999).

258. Bagó Gy., Kata M. és Stampf Gy.: Elkészült a FoNoVet III. kézirata

Gyógyszerészet 43(6), 362-363 (1999).

259. Szerkesztőbizottság: Formulae Normales Veterinariae, Editio III.

Formulae Libres Kiadó, Budapest, 1999 (283 oldal). ISBN 963 03 7951 1.

260. Fejér, I., M. Kata, I. Erős and I. Dékány: Montmorillonite as drug carrier

Abstracts zur 39. Hauptversammlung der Kolloidgesellschaft, 1999, p. 81.

261. Gyökér D., Aigner Z. és Kata M.: Piroxicam-ciklodextrin komplexek vizsgálata

Congr. Pharm. Hung. XI. Budapest, 1999. október 6-10: P-31 előadás-kivonat. Gyógyszerészet 43(különszám), 44 és 51 (1999)

262. Dufka I., Aigner Z. és Kata M.: Vinpocetin + b-cyclodextrin terner rendszerek biofar-

máciai vizsgálata

Congr. Pharm. Hung. XI. Budapest, 1999. október 6-10: P-32 előadás-kivonat. Gyógyszerészet 43(különszám), 44 és 51 (1999).

263. Kézsmárki Á., Aigner Z., Sütő K., Novák Cs. és Kata M.: Tenoxicam ciklodextrines

komplexeinek vizsgálata

Congr. Pharm. Hung. XI. Budapest, 1999. október 6-10: P-33 előadás-kivonat. Gyógyszerészet 43(különszám), 45 és 52 (1999)

264. Sebők L. és Kata M.: Gyógyszeres oldatok felületi feszültségének és farmakonok

megoszlási hányadosának meghatározása és tanulmányozása

Congr. Pharm. Hung. XI. Budapest, 1999. október 6-10: P-34 előadás-kivonat. Gyógyszerészet 43(különszám), 45 és 52 (1999)

265. Fejér I., Kata M., Erős I. és Dékány I.: Montmorillonit felhasználása hatóanyag-

hordozóként

Congr. Pharm. Hung. XI. Budapest, 1999. október 6-10: P-35 előadás-kivonat. Gyógyszerészet 43(különszám), 46 és 53 (1999).

266. Kata M. és Erős I.: Az államvizsgák és a felvételi vizsgák eredményei Szegeden

Gyógyszerészet 43(9), 580-581 (1999).

267. Kata M.: Diplomamunkák címjegyzéke, 1999

Gyógyszerészet 43(9), 586-588 (1999).

167b. Kata M. és Papp J.: Gyógyszerészi etika

Egyetemi jegyzet, Szeged, 1993 változatlan utánnyomása. Szeged, 1999.

268. Abu-Eida, E.Y., I. Erős, Z. Aigner, K. Pintye-Hódi and M. Kata: Controlled drug

release from coherent systems. Part 1: Liberation from hydrocarbon gels

Pharmazie 54(10), 786-787 (1999). Short communications.

Impakt faktor: 0,419.

269. Stampf Gy. és Kata M.: Kutyabarátok könyve

Golden Book Kiadó, Budapest, 1999: 312 oldal, táblázatokkal, számos hivatkozással, színes és fekete-fehér ábrákkal. ISBN 963 8232 82 X.

270. Aigner Z., Dufka I., Gyökér D., Kata M. és Kézsmárki Á.: Többkomponensű ciklo-

dextrin-komplexek alkalmazása a gyógyszertechnológiában

EME Orvos és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának Közleményei 72, 235-239 (1999).

 

 

2000

 

271a. Kata M.: Kozmetikai ismeretek, II. kiadás

SZOTE GYTK jegyzet, Szeged, 2000. Törzsszám: 38/2000; 213 oldal, 6 táblázat, 15

ábra, 340 kozmetikai előírat, 18 kémiai szerkezeti képlet, 30 + 69 hivatkozás. Teljes ár 2686,- Ft, hallgatóknak 1608,- Ft.

Ref.: Gyógyszerészet 44, 707 (2000).

272. Kata M. és Erős I.: A Szegedi Tudományegyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar

Gyógyszerészet 44(1), 25-26 (2000).

273. Kata M. és Aigner Z.: A magasvérnyomás-betegség és gyógyszerkészítményei

EME Orvostudományi Értesítő 73, 366-369 (2000).

274. Kata M., Józsa P. és Aigner Z.: Methoxszalen in vitro diffúziójának tanulmányozása

emulziókból

Acta Pharm. Hung. 70, 35-40 (2000).

275. Kata M.: Diplomamunkák címjegyzéke, 2000

Gyógyszerészet 44(8), 488-489 (2000).

276. Gyéresi Á. és Kata M.: A vékonyréteg-kromatográfia jelentősége a közeljövőben a

gyógyszertári minőségbiztosításban

Gyógyszerészet 44(6), 331-334 (2000).

277. Kata M. és Erős I.: Záróvizsga- és felvételi vizsga-eredmények

Gyógyszerészet 44(10), 632-634 (2000).

278a. Kata M.: Állategészségügyi alapismeretek, állatgyógyászati készítmények, 9. átdol-

gozott kiadás. SZTE GYTK jegyzet, Szeged, 2000: 375 oldal, 38 ábra, 33 táblázat, 105 kémiai szerkezeti képlet, 91 + 59 hivatkozás, teljes ár: 2162 Ft, hallgatóknak: 1099 Ft.

Ref.: Gyógyszerészet 45(9), 524 (2001).

279. Kata M.: Jog, etika és gyógyszerészet

Gyógyszerészet 44(2), 96-100 (2000).

280. Kóczián, K., K. Mazák, M. Kata and B. Noszál: Acid-Base Properties of Tenoxicam, a

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Agent

The 6th Eur. Congress of Pharm. Sciences, EUFEPS 2000, Budapest, Sept. 16-19, 2000: PO-6 poszter.

Eur. J. Pharm. Sci. 11(S1), S28 (2000).

281. Aigner, Z., M. Kata, Á. Kézsmárki, Cs. Novák, K. Sütő, I. Csóka and I. Erős: Investiga-

tion of Tenoxicam + g-Cyclodextrin Complexes

The 6th Eur. Congress of Pharm. Sciences, EUFEPS 2000, Budapest, Sept. 16-19, 2000: PO-22 poszter.

Eur. J. Pharm. Sci. 11(S1), S35 (2000).

282. Aigner, Z., M. Kata, E. Szepesi and Cs. Novák: Investigation of Ethacrynic Acid-

Cyclodextrin Complexes

The 6th Eur. Congress of Pharm. Sciences, EUFEPS 2000, Budapest, Sept. 16-19, 2000: PO-23 poszter.

Eur. J. Pharm. Sci. 11(S1), S36 (2000).

283. Fejér, I., M. Kata, I. Erős and I. Dékány: The Role of Montmorillonite in Retard

Formulations

The 6th Eur. Congress of Pharm. Sciences, EUFEPS 2000, Budapest, Sept. 16-19, 2000: PO-46 poszter.

Eur. J. Pharm. Sci. 11(S1), S43 (2000).

A szekcióban bemutatott 80 poszter II. díjával elismert előadás.

284. Kata, M., D. Gyökér, Z. Aigner, Cs. Novák and I. Erős: Study of Piroxicam and Cyclo-

dextrin Inclusion Complexes

The 6th Eur. Congress of Pharm. Sciences, EUFEPS 2000, Budapest, Sept. 16-19, 2000: PO-60 poszter.

Eur. J. Pharm. Sci. 11(S1), S47 (2000).

285. Kata, M., I. Dufka, L. Sebők, Z. Aigner and I. Erős: Surface Tension and Partition

Coefficients of CD-Complexes

The 6th Eur. Congress of Pharm. Sciences, EUFEPS 2000, Budapest, Sept. 16-19, 2000: PO-61 poszter.

Eur. J. Pharm. Sci. 11(S1), S48 (2000).

286. Gyéresi Á. és Kata M.: Gyógyszervegyületek vékonyréteg-kromatográfiás minőség-

vizsgálata

Kontraposzt Kiadó Bt., Budapest, 2000; 545 oldal. ISBN 963 002651 1.

Ára: 10 000 Ft + 12% ÁFA.

287. Aigner, Z., M. Kata, Á. Kézsmárki, Cs. Novák, K. Sütő, I. Csóka and I. Erős: Investiga-

tion of Tenoxicam + g-Cyclodextrin Binary and Ternary Complexes

„From Basic Research to Market”, International Cyclodextrin Symposium, 10th, Ann Arbor, MI, United States, May 21-24, 2000: pp. 413-419. Wacker Biochem Corp.: Adrian, Mich.

CA 138:326 376.

288. Kata, M., D. Gyökér, Z. Aigner, Cs. Novák, I. Csóka, K. Sütő and I. Erős: Study of

Inclusion Complexes Containing Piroxicam and Cyclodextrins

„From Basic Research to Market”, International Cyclodextrin Symposium, 10th, Ann Arbor, MI, United States, May 21-24, 2000: pp. 629-634. Wacker Biochem Corp.: Adrian, Mich. - CA 138:123 508.

289. Aigner, Z., M. Kata, E. Szepesi and Cs. Novák: Preparation and Investigations of

Ethacrynic Acid - Cyclodextrin Inclusion Complexes

„From Basic Research to Market”, International Cyclodextrin Symposium, 10th, Ann Arbor, MI, United States, May 21-24, 2000: pp. 549-553. Wacker Biochem Corp.: Adrian, Mich.

CA 138:123 504.

290. Kata, M., I. Dufka, L. Sebők, Z. Aigner and I. Erős: Study of Surface Tension and

Partition Coefficients of Drugs and Cyclodextrin Derivatives

„From Basic Research to Market”, International Cyclodextrin Symposium, 10th, Ann Arbor, MI, United States, May 21-24, 2000: pp. 639-642. Wacker Biochem Corp.: Adrian, Mich.

CA 138:123 510.

291. Jánvári V. és Kata M.: Művészek, neves gyógyszerészek

Gyógyszerészet 44(3), 165-172 (2000).

292. Kata, M., I. Dufka, L. Sebők, Z. Aigner and I. Erős: Study of Surface Tension and

Partition Coefficients of Drugs and Cyclodextrin Derivatives

10th Intern. Cyclodextrin Symposium, Ann Arbor, Michigan, MI, USA, 2000. május 21-24: 3-p20 poster.

293. Aigner, Z., M. Kata Á. Kézsmárki, Cs. Novák, K. Sütő, I. Csóka and I. Erős: Investiga-

tion of Tenoxicam + g-Cyclodextrin Binary and Ternary Complexes

10th Intern. Cyclodextrin Symposium, Ann Arbor, Michigan, MI, USA, 2000. május 21-24: 3-p21 poster.

294. Kata, M., D. Gyökér, Z. Aigner, Cs. Novák, I. Csóka, K. Sütő and I. Erős: Study of

Inclusion Complexes Containing Piroxicam and Cyclodextrins

10th Intern. Cyclodextrin Symposium, Ann Arbor, Michigan, MI, USA, 2000. május 21-24: 3-p22 poster.

295. Aigner, Z., M. Kata, E. Szepesi and Cs. Novák: Preparation and Investigations of

Ethacrynic Acid-Cyclodextrin Inclusion Complexes

10th Intern. Cyclodextrin Symposium, Ann Arbor, Michigan, MI, USA, 2000. május 21-24: 3-p23 poster.

 

 

2001

 

296. Kata M., Erős I., Dékány I. és Fejér I.: Gyógyszertartalmú agyagásvány-komplexek

Gyógyszerészet 45(2), 70-76 (2001).

297. Fejér, I., M. Kata, I. Erős, O. Berkesi and I. Dékány: Release of cationic drugs from

loaded minerals

Colloid & Polymer Science 279, 1177-1182 (2001)

Impakt faktor: 1,186.

298-301. Rácz I és Selmeczi B.: Gyógyszer-technológia, IV. kiadás. 3. kötet: Gyógyszer-

formatan. Egyetemi tankönyv. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2001.

ISBN 963 241 545 6. Fejezetek:

1.3.4 Porok                                                    261-277. oldal

3.1    Gyógyszeres kapszulák                          511-521 oldal

4.2    Szappanok és tapaszok                          556-566. oldal

4.3    Állatgyógyászati készítmények                566-577. oldal

302. Kata M.: Kozmetika a gyógyszertárban

Bibliotheca Pharmaceutica sorozat, 2. szám. MGYT és Dictum Kiadó, Budapest,

2001. ISBN 963 00 5896-0.

120b és 134b. Kata, M.: Drug Technology, Vol. I. and II.

Reprint. Szeged, 2001 (egy kötetben), 52 példány. Ára: 3748 Ft.

303. Kata M. és Kissné Kapocsi E.: Gyógyszerészi etika, IV. átdolgozott és bővített

kiadás. SZTE GYTK jegyzet, Szeged 2001: 243 oldal, ábrák, 4 táblázat, 276 + 66

hivatkozás, ára: 1719 Ft, ill. ÁFÁ-val 1925 Ft. Ref.: Gyógyszerészet 46(1), 64 (2002).

304. Kata M.: Állatgyógyszerekkel kapcsolatos új ismeretek

Képzés Egy Életen Át 1(5), 4-7 (2001).

305. „Kozmetika a gyógyszertárban- Hankó Zoltán beszélgetése a könyv szerzőjével.

Gyógyszerészet 45(7), 394-396 (2001).

306. Kata M.: Gyógyszerekhez kapcsolódó PR-tevékenység etikai vonatkozásai

Magyar Bioetikai Szemle 7(2-3), 32-36 (2001).

307. Kata M.: Gyógyszerészek és orvosok együttműködésének etikai vonatkozásai

Medicus Universalis 34, 89-91 (2001).

308. Kata M.: Kozmetikai krémek és zselék

Képzés Egy Életen Át 1(8), 12-15 (2001).

309. Kata M.: Záróvizsga- és felvételi vizsga-eredmények Szegeden

Gyógyszerészet 45(10), 560-562 (2001).

310. Kata M. és Kissné Kapocsi E.: Gyógyszerészi etika. A III. kiadás kiegészítése (a IV.

kiadás alapján). SZTE GYTK jegyzet, Szeged 2001: 64 oldal, ára: 137 Ft.

311. Kata M.: Reverz ozmózis alkalmazása gyógyszerészeti víz előállítására

Supplementum 1(3), 3-5 (2001. november).

312. Kata M., Dékány I., Erős I. és Fejér I.: Agyagásványok mint gyógyszerhordozók

EME, Orvostudományi Értesítő 74, 331-333 (2001).

 

 

2002

 

313. Fejér, I., M. Kata, I. Erős and I. Dékány: Interaction of monovalent cationic drugs

with montmorillonite

Colloid & Polymer Science 280, 372-379 (2002)

Impakt faktor: 1,182.

314. Kata M.: A gyógyszerészetika időszerű kérdései

Képzés Egy Életen Át 2(4), 10-13 (2002).

315. Erős I., Kata M. és Csóka I.: Biokozmetikumok c. alternatív tárgy oktatása az SZTE

GYTK-án

5th Intern. Congress on Cosmetics and Household Chemicals. Budapest, 2002. április 17-19: p. 69, poszter.

316. Aigner, Z., V. Steib and M. Kata: Study of Inclusion Complexes Containing Oxfend-

azole and Cyclodextrins

11th Intern. Cyclodextrin Symposium, Reykjavik, 6-8 May, 2002: II-P-01 poszter, p. 32.

317. Kata, M., R. Ambrus and Z. Aigner: Preparation and Investigation of Inclusion

Complexes Containing Nifluminic Acid and Cyclodextrins

11th Intern. Cyclodextrin Symposium, Reykjavik, 6-8 May, 2002: II-P-10 poszter, p. 34.

318. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner, I. Erős and M. Kata: Improvement in the Physico-

chemical Properties of Clotrimazole by Complexation with Cyclodextrin Deriva-tives

11th Intern. Cyclodextrin Symposium, Reykjavik, 6-8 May, 2002: II-P-22 poszter, p. 37.

319. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner and M. Kata: Improvement in the Physico-chemical

Properties of Ketoconazole through Complexation with Cyclodextrin Derivatives

11th Intern. Cyclodextrin Symposium, Reykjavik, 6-8 May, 2002: II-P-15 poszter, p. 51.

320. Aigner, Z., E. Szepesi, Sz. Berkó, Cs. Novák, R. Regdon jr. and M. Kata: Investigation of

Ethacrynic Acid and Random-methyl-b-cyclodextrin Binary Complexes

J. Incl. Phenom. & Macrocyclic Chem. 42, 219-226 (2002)

Impakt faktor: 0,992.

321. Aigner, Z., Á. Kézsmárki, M. Kata, Cs. Novák and I. Erős: Investigation of Tenoxicam

+ g-Cyclodextrin Binary and Ternary Complexes

J. Incl. Phenom. & Macrocyclic Chem. 42, 227-233 (2002)

Impakt faktor: 0,992.

322. Barta Gy. és Kata M.: Natúr-kozmetikumok

Gyógyszerészet 46(8), 455-459 (2002).

323. Bartha É. és Kata M.: A vízhiányos bőr kozmetikai kezelése

Gyógyszerészet 46(9), 525-529 (2002).

324. Kata, M., R. Ambrus and Z. Aigner: Preparation and Investigation of Inclusion

Complexes Containing Nifluminic Acid and Cyclodextrins

J. Incl. Phenom. & Macrocyclic Chem. 44, 123-126 (2002)

Impakt faktor: 0,992.

325. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner and M. Kata: Improvement in the Physico-chemical

Properties of Ketoconazole through Complexation with Cyclodextrin Derivatives

J. Incl. Phenom. & Macrocyclic Chem. 44, 257-260 (2002)

Impakt faktor: 0,992.

326a. Stampf Gy. és Kata M.: Amit az állategészségügyi rendelkezésekről a gyógyszeré-

szeknek feltétlenül és sürgősen tudniuk kell!

Gyógyszerészet 46(9), 554 (2002).

326b. Stampf Gy. és Kata M.: Amit az állategészségügyi rendelkezésekről tudni kell

Gyógyszerészi Hírlap 13(9), 5 (2002).

327. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner, K. Hódi & M. Kata: Improvement of Pharmaceutical

Properties of Ketoconazole in Various Dosage Forms by Inclusion Complexation with Hydroxypropyl-b-Cyclodextrin

IPTS 2002, Intelligent Drug Delivery Systems - Better & Safer Therapy, Istanbul,

9-11 September, 2002.

328. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner, O. Berkesi, E. Dósa & M. Kata: Preparation, Charac-

terization and Evaluation of Clotrimazole Cyclodextrin Complexes for Improved Vaginal Delivery

IPTS 2002, Intelligent Drug Delivery Systems - Better & Safer Therapy, Istanbul,

9-11 September, 2002.

329. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner & M. Kata: Improvement of Physicochemical Pro-

perties of Antifungal Agents by Cyclodextrin Derivatives

IPORSIP-2002, The 3rd Intern. Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, Istanbul, 16-18 September, 2002:

Acta Pharmaceutica Turcica 44(Suppl), 26 (2002).

330. Stampf Gy. és Kata M.: Törvénymódosítás és új rendeletek a magyar állategészség-

ügyben

Gyógyszerészet 46(10), 579-586 (2002).

331. Kata M.: Államvizsga- és felvételi vizsga eredmények Szegeden

Gyógyszerészet 46(10), 624-626 (2002).

332. Kata M. és Stampf Gy.: Állatgyógyszerekkel kapcsolatos aktualitások és fontosabb

tudnivalók

Képzés Egy Életen Át 2(9), 10-15 (2002).

333. Aigner Z., F. Taneri, Ambrus R., Kézsmárki Á., Erős I. és Kata M.: Termoanalitikai

módszerek alkalmazása ciklodextrines komplexek vizsgálatában

XIV. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia, Hévíz, 2002. november 8-10:

P-1 poszter

334. Berkó, Sz., G. Regdon jr., Z. Aigner, E. Szepesi, M. Kata and I. Erős: Optimization of

Drug Release from Rectal Suppositories Containing Cyclodextrin Complexes

XIV. Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia, Hévíz, 2002. november 8-10:

P-5 poszter

335. Kata M.: 1956 eseményei a szegedi karon

Gyógyszerészet 46(11), 691-693 (2002).

336. Kata M.: Juhok megbetegedései

Udvari Kalendárium, 2003. Hektográf Nyomda, Püspökladány, 2002: 222-224. oldal.

337. Kata M.: Kié a felelősség? Fókuszban a gyógyszerek helyettesíthetősége

Gyógyszerészi Hírlap 13(12), 21-23 (2002).

338. Kata M., Szabóné Révész P. és Falkay Gy.: Változások a felvételi vizsgák rendjében

2003-ban

Gyógyszerészet 46(12), 763-764 (2002).

339. Szövérfi E., Gyéresi Á., Kata M. és Nagy G.: Gyógyszerészeti alkalmazású szintetikus

színezékek vizsgálata

EME Orvostudományi Értesítő 75, 186-192 (2002).

340. Kata M. és Aigner Z.: Termoanalitikai módszerek alkalmazása ciklodextrines termé-

kek vizsgálatában

EME Orvostudományi Értesítő 75, 193-197 (2002).

341. Gombás, Á., P. Szabó-Révész, M. Kata, G. Regdon jr. and I. Erős: Quantitative Deter-

mination of Crystallinity of a-Lactose Monohydrate by DSC

J. Thermal Analysis & Calorimetry 68, 503-510 (2002)

Impakt faktor: 0,598.

278b. Kata M.: Állatgyógyászati alapismeretek, állatgyógyászati készítmények. A 9.

kiadás változatlan utánnyomása. SZTE GYTK jegyzet, Szeged, 2002: 199 példány. Teljes ár: 2686 Ft (ÁFÁ-val).

 

 

2003

 

342. Kata M.: Férfikozmetika

Gyógyszerészet 47(1), 20-22 (2003).

343. Kecskeméti S. és Kata M.: Körösladány gyógyszertárának története

Gyógyszerészet 47(2), 95-100 (2003).

344a. Kata M.: Magyar gyógyszerészképzés

Patika Magazin 8(2), 3 (2003).

344b. Kata M.: A számok bűvöletében

Spiritus 1(2), 5 (2003).

345. Kata M. és Stampf Gy.: Állatgyógyászati OTC-készítmények, I. rész

Gyógyszerészet 47(3), 179-183 (2003).

346. Kata M. és Stampf Gy.: Állatgyógyászati OTC-készítmények, II. rész

Gyógyszerészet 47(4), 235-238 és 243-244 (2003).

347. Kata M.: Dr. Kedvessy György, 1914-2002

Spiritus 1(1), 12-13 (2003).

348. Kata M.: A gyógyszerész nem eladó

Spiritus 1(2), 4-5 (2003).

349. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner, K. Hódi and M. Kata: Electron Microscopic Study of

Clotrimazole and its Spray-Dried Products

7th Intern. Symposium on Pharm. Sciences, ISOPS-7, June 24-27, 2003, Ankara, Turkey, Abstract: P-118, p. 251.

350. Kata M.: Diplomamunkák címjegyzéke, 2002

Gyógyszerészet 47(7), 452-454 (2003).

351. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner, K. Hódi and M. Kata: Electron Microscopic Study of

Ketoconazole and its Spray-Dried Products

7th Intern. Symposium on Pharm. Sciences, ISOPS-7, June 24-27, 2003, Ankara, Turkey, Abstract: P-119, p. 252.

352. Kata M.: A gyógyszerész nem tévedhet

Patika Magazin 8(7), 6 (2003).

353. Kata M. és Falkay Gy.: Kedves érettségizett fiatalok! Gyógyszertári asszisztens-kép-

zés Szegeden

Patika Magazin 8(8), 3 (2003).

354a. Kata M.: Mellébeszéd (vezércikk) és Adalék ...

Gyógyszerészi Hírlap 14(9), 3 (2003) és 14(11), 20 (2003).

354b. Kata M.: Mellébeszéd (kutatóorvosok véleménye)

Spiritus 2(1), 4-5 (2003).

271b Kata M.: Kozmetikai ismeretek, a II. kiadás változatlan utánnyomása

Szeged, 2003, 110 példány. Teljes ár: 1811 Ft (ÁFÁ-val).

355a. Kata M.: Államvizsga- és felvételi vizsga-eredmények Szegeden

Gyógyszerészet 47(10), 657-660 (2003).

355b. Kata M.: Felvételi vizsga tapasztalatok

Spiritus 2(1), 7-8 (2003).

356. Kata M.: Hobbi kutyák tartása községi lakásokban

Udvari Kalendárium, 2004. Hektográf Nyomda, Püspökladány, 2003: 204-207 oldal.

357. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner, I. Erős and M. Kata: Improvement of the Physico-

chemical Properties of Clotrimazole by Cyclodextrin Complexation

J. Incl. Phenom. & Macrocyclic Chem. 46, 1-13 (2003)

Impakt faktor: 0,846.

358a. Kata M.: A gyógyszer különleges termék (vezércikk)

Gyógyszertári Practicum 7(3), 5 (2003. szeptember).

358b. Kata M.: A gyógyszer különleges termék (vezércikk)

Patika Magazin 8(11), 3 (2003. november).

359. Fejér, I., M. Kata, I. Erős and I. Dékány: Montmorillonite as drug delivery system

1st EUFEPS Conference on Optimising Drug Delivery and Formulation: New Challen-ges in Drug Delivery. Versailles, September 29-October 1, 2003.

Abstract: p. 190.

360. Kata M. és Regdon G.: Szeged: 80 év a gyógyszerészképzés és elit-képzés szolgála-

tában

Gyógyszerészet 47(11), 729-731 (2003).

361. Kata M.: Aqua benedicta ... (szentelt víz)

Spiritus 2(3), 5-6 (2003. november).

362. Stampf Gy. és Kata M.: Szakirodalom a gyógyszerészetben: helye és szerepe a szak-

mai tevékenységben

Vállalkozó Gyógyszerész 2(4), 3-25 (2003. augusztus).

363. Kata M.: Prof. Dr. Dirner Zoltán (1903-1988) (születésének centenáriuma)

Spiritus 2(4), 6 (2003. december).

364. Aigner Z. és Kata M.: Terápiás rendszerek továbbfejlesztése

EME Orvostudományi Értesítő 76(2), 55-57 (2003).

365. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner and M. Kata: Influence of Cyclodextrin Complexation

on the Physicochemical and Biopharmaceutical Properties of Ketoconazole

J. Incl. Phenom. & Macrocyclic Chem. 47, 15-23 (2003)

Impakt faktor: 0,846.

366. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner, O. Berkesi and M. Kata: Thermoanalytical Studies on

Complexes of Ketoconazole with Cyclodextrin Derivatives

J. Thermal Analysis & Calorimetry 74, 769-777 (2003)

Impakt faktor: 0,846.

 

 

2004

 

367. Kata M. és Gyéresi Á.: Fejlődő magyar-magyar kapcsolatok

Gyógyszerészet 48(2), 111-114 (2004).

368. Kata M.: Mintha-intézkedések ... (tablettákat egyenként ...)

Spiritus 2(5), 4-5 (2004. február).

369. Kata M.: Kedves Olvasók! (pályaválasztás előtt ... Vezércikk)

Patika Magazin 9(3), 3 (2004. március).

370. Kata M.: Divide et ... (a Kormány 180 napra befagyasztja a gyógyszerek árát)

Spiritus 2(6), 4-5 (2004. március).

371. Kata M. és Stampf Gy.: Állatgyógyszerekkel kapcsolatos marketing tevékenység

Vállalkozó Gyógyszerész 3(1), 3-10 (2004. február).

372. Kata M. és Aigner Z.: Ellenőrzött hatóanyag-leadású állatgyógyászati készítmények

Supplementum 4(2), 3-11 (2004. március).

373. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner, E. Dósa and M. Kata: Rheological and Microbiolo-

gical Studies with Ketoconazole-Hydroxypropyl-b-Cyclodextrin Complexes

European Conference on Drug Delivery & Pharmaceutical Technology, Sevilla, Spain, May 10-12, 2004: Abstract 153, p. 94.

374a. Csiky O. és Kata M.: Betegjogok hazánkban

Gyógyszerészet 48(8), 459-465 (2004).

375. Tatai, A., Z. Aigner, I. Erős and M. Kata: Preparation and Investigation of Inclusion

Complexes Containing Lidocaine Base and b-Cyclodextrin

Programme and Abstracts of 12th Cyclodextrin Symp., May 16-19, 2004, Montpellier, France, P-048 poster, p. 30.

376. Konkoly I. és Kata M.: Férfikozmetika, II rész

Gyógyszerészet 48(11), 659-665 (2004).

377. Hassan, B.H., Z. Aigner, M. Kata and I. Erős: Improvement of Physical Properties of

Gemfibrozil by Cyclodextrin Complexation

Programme and Abstracts of 12th Cyclodextrin Symp., May 16-19, 2004, Montpellier, France, P-054 poster, p. 31.

378. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner, O. Berkesi and M. Kata: Thermal Characterization of

Binary Systems of Some Antifungal Agents and Cyclodextrins in the Solid State

Programme and Abstracts of 12th Cyclodextrin Symp., May 16-19, 2004, Montpellier, France, P-091 poster, p. 47.

379. Ambrus, R., M. Kata, I. Erős and Z. Aigner: Investigation of Solubility Properties of

Nifluminic Acid Containing Cyclodextrins and Polyvidone

Programme and Abstracts of 12th Cyclodextrin Symp., May 16-19, 2004, Montpellier, France, P-180 poster, p. 76.

380. Gyéresi, Á., E. Szövérfi, G. Nagy and M. Kata: Planar Chromatographical and

Spectrophotometrical Study of the Quality of Synthetical Colorants and their Utilisation for the Photoprotection of Dipines

Planar Chromatography 2004, Proceedings of the International Symposium on Planar Separations, Visegrád/H., 23-25 May, 2004, P-20, pp. 339-350.

381. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner, O. Berkesi and M. Kata: Thermoanalytical Studies on

Complexes of Clotrimazole with Cyclodextrins

J. Thermal Analysis & Calorimetry 76, 471-479 (2004)

Impakt faktor: 1,478.

382. Hassan, B.H., M. Kata, I. Erős and Z. AignerPreparation and Investigation of

Inclusion Complexes Containing Gemfibrozil and DIMEB

J. Incl. Phenom. & Macrocyclic Chem. 50(3-4), 219-225 (2004)

Impakt faktor: 0,825

383. Soica, C., Á, Gyéresi, Z. Aigner, M. Kata, C. Trandafirescu and C. Dehelean: Obtinerea

si analiza complecsilor de incluziune ai diureticelor sulfonamidice cu ciclo-dextrine

Orvosi és Gyógyszerészi Szemle 50, 196-200 (2004).

384. Kata M. és Aigner Z.: Parenterális terápiás rendszerek

EME Orvostudományi Értesítő 77(4), 512-515 (2004).

385. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner and M. Kata: Preparation of Cyclodextrin Complexes

of Different Antifungal Agents and Their Usage in Pharmaceutical Formulations

BIOMED 2004, 11th Intern. Biomedical Science and Technology Days, Ankara, Turkey, September 6-10, 2004. Abstracts CRI09, p. 36.

386. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner and M. Kata: Kinetical and Statistical Evaluation of

Pharmaceutical Formulations Containing Ketoconazole+Hydroxypropyl-b-Cyclodextrin Complexes

The 4th Intern. Postgraduate Research Symposium on Pharmaceuticals, Istanbul, Turkey, September 20-22, 2004. IPORSIP-2004

Abstract in Acta Pharamceutica Turcica 46(Suppl), 49 (2004).

387. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner and M. Kata: Effects of hydroxypropyl-b-cyclodextrin

complexation on ketoconazole release from solid dosage forms

EUFEPS 2004, 8th European Congress of Pharmaceutical Sciences, Brussels, Belgium, October 17-20, 2004. Supplement/European J. Pharm. Sci. 23S, S45-S46 (2004).

388. Kata M.: Erős hatású, major analgetikumok. In: A fájdalomcsillapítás gyakorlati

kérdései: Kismarton J. és Vasváry Ané (szerkesztők): Magyar Rákellenes Liga és Magyar Betegjogi Közhasznú Egyesület, Budapest, 2004: 51-66. oldal, ISBN 963 215 505 0.

389. Tatai, A., Z. Aigner, I. Erős and M. Kata: Preparation and Investigation of Inclusion

Complexes Containing Lidocaine Base and b-Cyclodextrin

Proceedings of 12th Cyclodextrin Symposium, May 16-19, 2004, Montpellier, France, pp. 279-282.

390. Hassan, B.H., Z. Aigner, M. Kata and I. Erős: Improvement of Physical Properties of

Gemfibrozil by Cyclodextrin Complexation

Proceedings of 12th Cyclodextrin Symposium, May 16-19, 2004, Montpellier, France, pp. 295-298.

391. Taneri, F., T. Güneri, Z. Aigner, O. Berkesi and M. Kata: Thermal Characterization of

Binary Systems of Some Antifungal Agents and Cyclodextrins in the Solid State

Proceedings of 12th Cyclodextrin Symposium, May 16-19, 2004, Montpellier, France, pp. 435-438.

392. Ambrus, R., M. Kata, I. Erős and Z. Aigner: Investigation of Solubility Properties of

Nifluminic Acid Containing Cyclodextrins and Polyvidone

Proceedings of 12th Cyclodextrin Symposium, May 16-19, 2004, Montpellier, France, pp. 791-794.

 

 

2005

 

393. Ambrus R., Kata M., Erős I. és Aigner Z.: Nifluminsav oldékonysági tulajdonságainak

növelése ciklodextrin és polividon felhasználásával

Acta Pharm. Hung. 75(1), 31-36 (2005).

374b. Kata M.: A betegjogok helyzete Magyarországon

Vállalkozó Gyógyszerész 4(1), 3-11 (2005).

394. Soica, C., Á. Gyéresi, Z. Aigner, M. Kata and C. Dehelean: Preparation and Investiga-

tion of Acetazolamide Products Containing Randomly Methylated-b-Cyclo-dextrin

Timisoara Medical Journal 55, Suppl. 5. pp. 83-85 (2005).

395. Trandafirescu, C., Á. Gyéresi, Z. Aigner, M. Kata, C. Soica and Z. Szabadai: Study of

Improvement of Some Physicochemical Properties of Bifonazole by Complexa-tion with Cyclodextrins

Timisoara Medical Journal 55, Suppl. 5. pp. 76-82 (2005).

396. Hassan, B.H., Z. Aigner, P. Kása jr., M. Kata, K. Pintye-Hódi and I. Erős: Preparation

and Investigation of Gemfibrozil + Dimethyl-b-Cyclodextrin Products and Solid Dosage Forms

European J. Pharm. Sci. 25, Suppl.1, S111-113 (May 2005).

Impakt faktor:

397. Hassan, B.H., Z. Aigner, P. Kása jr., M. Kata, K. Pintye-Hódi and I. Erős: Preparation

and Investigation of Gemfibrozil + Dimethyl-b-Cyclodextrin Products and Solid Dosage Forms

6th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biotechnology, 25-27 May, 2005, Siófok, Hungary, Poster P-44.

398. Konkoly I. és Kata M.: Férfikozmetika III. rész

Gyógyszerészet 49(6), 349-355 (2005).

399. Stampf Gy. és Kata M.: Új rendelet az állatgyógyászati készítményekről

Gyógyszerészet 49(7), 440-443 (2005).

400. Kata M.: Felvételi tapasztalatok - 2005. Általános tapasztalatok

Gyógyszerészet 49(9), 557-558 (2005).

401. Kata M. és Aigner Z.: Ellenőrzött hatóanyagleadású veteriner készítmények

EME Orvostudományi Értesítő 78(2), 196-199 (2005).

402. Ambrus R., Kata M., Erős I. és Aigner Z.: Vízoldékony polimer befolyása ciklo-

dextrines zárványkomplex-képződésre

EME Orvostudományi Értesítő 78(2), 200-202 (2005).

403. C. Trandafirescu, Á. Gyéresi, M. Kata, Z. Aigner, Z. Szabadai: Studiu privind

efectul beta-ciclodexrinei asupra hidrosolubilitátii bifonazolului

Farmacia (Bukarest) 53(5), 83-93 (2005).

 

 

2006

 

404. Kata M. és Regdon G. sen.: Hagyományok ápolása és változása Szegeden

Gyógyszerészet 50(2), 115-119 (2006).

405. Kata M.: Recipe Libri!

Spiritus 4(6), 15-16 és 4(7), 14-15 (2006).

406. Kata M.: Előadások gyógyszerészek és gyógyszertári asszisztensek részére

Phoenix Futár 12-13 oldal (2006. április).

407. Codruta Soica, Á. Gyéresi, Z. Aigner, M. Kata, C. Dehelean and Z. Szabadai:

Analiza fiziko-chimica a unor complecsi de incluziune ai clortalidonei cu b-ciclodextrina

Farmacia 54(2), 13-22 (2006).

408. Kata M.: Pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen ... (József Attila)

A szerző munkássága 53 oldalon + fényképek 8 oldalon, 280 példány. SZTE, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged, 2006.

        Stampf Gy.: Dr. Kata Mihály professzor köszöntése

Gyógyszerészet 50(6), 380-381 (2006).

409. C. Soica, Á. Gyéresi, Z. Aigner, M. Kata, C. Dehelean: Obtinerea si caracterizarea

fizico-chimica a compusilor de incluziune ai unui diuretic sulfonamidic cu b-ciclodextrina metilata

Revista de Chimica (Bucuresti) 57(4), 392-397 (2006)

Impakt faktor: 0,308.

410. Kata M. és Fazakas Zita: Fitohormonok

Gyógyszerészet 50(8), 488-494 (2006)

+ Szabó L.: Fitohormonok szerepe a növények fejlődésében

Gyógyszerészet 50(10), 624-625 (2006).

411. Kata M.: 1956-ban egyetemi hallgatók voltunk

Spiritus 5(3), 4-5 (2006).

412. Kata M.: A gyógyszerellátás munkaerőhelyzete az európai csatlakozást

követően

Vállalkozó Gyógyszerész 5(4), 3-6 (2006).

413. Kata M. és Simon L.: Hozzászólás dr. Tósaki Árpád „Törekvések a gyógyszerész-

doktori (Pharm.D.) cím adományozására, a gyógyszerészképzés módosítására ... ” c. dolgozatához

Gyógyszerészet 50(9), 581-582 (2006).

414. C. Trandafirescu, Á. Gyéresi, M. Kata, Z. Aigner and Z. Szabadai: Study of the

Interaction between Albendazole and Random Methylated-b-Cyclodextrin

Congresul National de Farmacie, 28-30 septembrie 2006, Cluj-Napoca, Rezumate, PO-2-18 poszter.

415. C. Soica, Á. Gyéresi, Z. Aigner, M. Kata and C. Dehelean: The Influence of PVP

on Furosemide Complexation with Randomly-Methylated-b-Cyclodextrin

Congresul National de Farmacie, 28-30 septembrie 2006, Cluj-Napoca, Rezumate, PO-2-19 poszter.

416. C. Trandafirescu, Á. Gyéresi, M. Kata, Z. Aigner and Z. Szabadai: Interaction

Study of Albendazole with Hydroxypropyl-b-Cyclodextrin

Farmacia 54(5), 86-94 (2006).

417. C. Soica, Á. Gyéresi, Z. Aigner, M. Kata and C. Dehelean: The Influence of PVP

on Furosemide Complexation with Randomly-Methylated-b-Cyclodextrin

Revista de Chimica (Bukarest) 57(7), 726-730 (2006)

Impakt faktor: 0,308.

418. Kata M.: Gyógyszerészetünk nemzeti specifikumainak megőrzése és integrá-

ciója a nemzetközi trendekhez

Vállalkozó Gyógyszerész 5(6), 3-7 (2006).

419. Kata M. és Kecskeméti S.: Szentháromság Patika

Gyógyszerészettörténet 4(3-4), 18-19 (2006)

420. Kata M. és Stampf Gy.: Új törvényi szabályozás az állategészségügyben: a 2005.

évi CLXXVI. törvény az állategészségügyről

Gyógyszerészet 50(11), 677-681 (2006).

421. Stampf Gy. és Kata M.: Új FVM rendelet az állatgyógyászati készítményekről

Gyógyszerészet 50(12), 748-752 (2006).

422. Kata M. és Gyéresi Á.: Áttekintés az állatgyógyászati hatóanyagok és gyógysze-

rek területén.

Orvostudományi Értesítő 79(2), 246-250 (2006).

 

 

2007

 

423a. Kata M.: A Kedvessy-iskola

Spiritus 5(1), 7 (2007).

423b. Kata M.: A Kedvessy-iskola

Gyógyszerészet 51(3), 175 (2007).

424a. Kata M.: Jubiláns gyógyszerészek köszöntése Szegeden

Gyógyszerészet 51(1), 64-66 (2007).

424b. Kata M.: Jubileumi diplomás gyógyszerészek

A Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum

Hírlevele 18(1), 12-16 (2007. január)

425. Anita Tatai, Z. Aigner, I. Erős and M. Kata: Preparation and investigation of

mixtures containing lidocaine base and b-cyclodextrin

I. Inclus. Phenom. and Macrocyclic Chem. (................).

Impakt faktor: 1,251

426. Kata M.: Ezernyolcszáznegyvennyolc emlékezete

Gyógyszerészet 51(4), 241-242 (2007).

427. Kata M.: A betegnek gyógyszert kell kapnia

Spiritus 5(2), 8-9 (2007).

428. Simon L. és Kata M.: Gyógyszerészhiány az Egyesült Államokban. Ösztöndíj-

kampány az oktatók számának növelésére.

Gyógyszerészet 51(4), 243-244 (2007).

429. C. Trandafirescu, Á. Gyéresi, M. Kata, Z. Aigner and Z. Szabadai: Preparation and

Characterisation of Albendazole-Random Methyl-b-Cyclodextrin Binary Systems.

Farmacia 55(1), 98-107 (2007).

430a. Kata M. és Révész P.: A Gyógyszertechnológiai Intézet története. A szegedi

gyógyszerészképzés és a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar története c. könyv. JATEPress, Szeged, 2007, 108-138. oldal.

431. Kata M. és Gyéresi Á.: Alkalmazott nanotechnológiai kutatások

Orvostudományi Értesítő 80(2), 112-114 (2007).