A Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítványt karunk 1992-ben hozta létre a szegedi gyógyszerészképzés fejlesztése érdekében.
Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar 1992-ben, dr. Sájer Géza egyetemi tanár kezdeményezésére alapítványt hozott létre a szegedi gyógyszerészképzés fejlesztése érdekében. Az alapítvány működését elsősorban a gyógyszerész kollégák, volt tanítványok és oktatók támogatása tette lehetővé. Hallgatóink szülei is évről-évre hozzájárultak az alapítvány bevételéhez.
Mindezek eredményeként az elmúlt 12 évben mintegy 30 millió forintot tudtunk tantermek és gyakorlati helyiségek, számítógépes kabinetek kialakítására és berendezésére, továbbá oktatási eszközökbeszerzésére fordítani. Kiváló hallgatóinkat pályadíjjal jutalmaztuk.

Az alapítvány támogatása továbbra is szükséges. Kérjük, hogy az oktatás fejlesztését segítse azzal, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át átutalja a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány javára.

Adószámunk: 19086037-1-06

Tájékoztatjuk, hogy akapítványunk közhasznú szervezet, így adományozóinkat a mindenkori törvényes adókedvezmény illeti meg, melyre vonatkozó igazolást az alapítvány jogosult kiállítani. Amennyiben Önnek módja van az alapítványt segíteni, pénzbeli támogatását kérjük a Kereskedelmi és Hitelbank Szegedi Fiókjában (6720 Szeged, Klauzál tér 5.) vezetett bankszámlára átutalni.

Bankszámla számunk: 10200201-28611644-00000000

Az alapítvány által nyújtott támogatásokról az alapítvány kuratóriuma dönt. Ilyen irányú kérelmet a kuratórium elnökének, Dr. Csóka Ildikó egyetemi docensnek címezve kell az alapítvány címére benyújtani.

Elérhetőségek:

Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány
6720 Szeged, Zrínyi u. 9.
Tel: (62) 54-6116

Pin It