CsI foto 2018

A Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet 2016. július 1-jén vált egy Intézetté, melynek intézetvezetője Dr. Csóka Ildikó, egyetemi docens lett. Az összeolvadás révén nagy mértékben kibővült és színesedett a tantárgyak palettája. Az Intézet feladata a hallgatók felkészítése a receptúrai és középüzemi gyógyszerkészítés során előforduló kérdések kezelésére. Elméleti és gyakorlati óráikon a hallgatók megismerkednek a gyógyszerkészítés során használt hatóanyagokkal, segédanyagokkal, előállítási és vizsgálati módszerekkel, valamint számos hasznos tantárggyal, melyek előrelépést biztosítanak számukra. 

 Az Intézetben megszerzett tudás feltétlenül szükséges minden gyógyszerész számára függetlenül attól, hogy Gyógyszerész doktori diploma megszerzése után, a gyógyszerészet mely területén helyezkedik el.

A hallgatók a tanulmányaik végén képesek lesznek egy adott hatóanyagból - a szükséges információk birtokában - olyan készítményt tervezni és formázni, amely megfelelő tulajdonságokkal és stabilitással rendelkezik, illetve a hatóanyagot olyan sebességgel adja le, hogy a kívánt terápiás vérszint elérhető legyen.

A jól hasznosítható oklevél és értékes tudásanyagok, ismeretek megszerzésének támogatásán túl az Intézet legfőbb célja, hogy segítse a hallgatókat az itt átadott minőségi tudás lehető leghatékonyabb kamatoztatásában. Az Intézet egyre bővülő és gyümölcsöző hazai és nemzetközi intézményi, valamint vállalati együttműködései is azt igazolják, hogy a nálunk végzettek – értékes diplomájuk és tudásuk, valamint sokrétű gyakorlati tapasztalataik révén – felkészülten lépnek ki a munkaerőpiacra. Életpályájuk pedig példát és utat mutat a Gyógyszerésztudományi Kar mindenkori diákjainak.

 

Prof. Dr. Csóka Ildikó

intézetvezető egyetmi tanár

 

Pin It