2017. november 24-én a József Attila Tanulmányi és Információs Központ adott helyet a XXIV. Szent-Györgyi Napok Központi Ünnepségének, ahol Dr. Bari Ferenc egyetemi tanár, az Általános Orvostudományi Kar dékánja; Dr. Facskó Andrea egyetemi tanár, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke, Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga egyetemi docens, a Fogorvostudományi Kar dékánja; Dr. Lázár László egyetemi docens, a Gyógyszerésztudományi Kar oktatási dékánhelyettese, valamint Héderné Dr. Berta Edina főiskolai docens, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja ünnepi köszöntő beszédek megtartását követően elismeréseket, díjakat adtak át.

Pro Facultate kitüntetésben részesül Fekete Lajos műszaki szolgáltató, a Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet munkatársa, nyugdíjba vonulása alkalmából, több évtizedes kiemelkedő és lelkiismeretes munkája elismeréséül.

A „Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány” díjait Révész Piroska professzor asszony, az alapítvány kuratóriumának tagja adta át.

Dr. Novák István, az egyetem volt tanszékvezető egyetemi tanára, a Gyógynövény- és Drogismereti Intézet egykori igazgatója emlékére kiírt pályadíjat két, ez évben végzett gyógyszerésznek ítélte meg. Dr. Kerekes Diána „Furokumarinok, mint az édeskömény potenciálisan toxikus összetevői” című pályamunkájával érdemelte ki az elismerést, Dr. Pálúr Palóma pedig az „Édeskömény tartalmú készítmények esztragoltartalmának meghatározása” című dolgozatáért kapja a Novák István pályadíjat.

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának Gyógyszertechnológiai Intézete néhai Kedvessy György egyetemi tanárnak, a Gyógyszertechnológiai Intézet egykori igazgatójának emlékére 2009-ben Kedvessy György pályadíjat alapított, amely a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetben dolgozó PhD hallgatók és a Karon tanuló gyógyszerészhallgatók szakmai fejlődését hivatott segíteni. A szakmai zsűri véleménye alapján, 2017-ben a Kedvessy György pályadíj nyertesei Dr. Tari Tímea PhD hallgató és Benke Edit gyógyszerészhallgató, akik színvonalas kutató munkájukért, valamint hazai és nemzetközi publikációs tevékenységükért részesültek ebben a kitüntetésben és a vele járó pénzjutalomban.

2017. májusban rendezték az Év Gyógyszerészhallgatója - Gyógyszerészi Gondozási-, Betegtanácsadási Versenyt, ahol a hallgatóknak patikai expediálást modellező szituációban kellett bizonyítaniuk szakmai felkészültségüket. A szakértő zsűri az országos verseny 1. helyezését ítélte oda a Kar volt hallgatójának, időközben már gyógyszerészdoktorrá avatott Dr. Filinger Zsófiának. Dr. Filinger Zsófia ezen kimagasló tevékenységéért részesül az Alapítvány különdíjában és a vele járó pénzjutalomban.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Pin It